Modlitwa różańcowa ma szczególne miejsce we wspieraniu misji, ponieważ każde wsparcie materialne, modlitewne i duchowe udzielone misjonarzom powraca do nas według zaskakujących reguł Bożej ekonomii. Święty Jan Paweł II powiedział: „misje odnawiają Kościół, wzmacniają tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana” . Wolontariusze SKC działającego  w Zespole Szkół im ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie cały tydzień wspierali misjonarzy swoją modlitwą.