skierowany do osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością, w ramach którego funkcjonuje Punkt Konsultacyjno–Informacyjny.

Punkt czynny jest we wtorki i czwartki w następujących godzinach:
Pracownik socjalny – wtorki i czwartki – godz.: 8.30-12.30
Doradca zawodowy – wtorki – 8.30-11.30
Psycholog – wtorki i czwartki – 8.30-11.30
Prawnik – czwartki – 11.00-14.00

Projekt realizowany jest w partnerstwie:
1.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe (Lider)
2.    Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej (Partner 1)
3.    Centrum Informacji Społecznej (Partner 2)
4.    Stowarzyszenie Patronat (Partner 3)

Do Punktu będą kierowane osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezdomnością, eksmisją, wykluczeniem mieszkaniowym oraz bezdomne. Kierować będą pracownicy socjalni OPS, prac. PPPO CIS, PPD Patronat, Jadłodajni Caritas. Spośród klientów Punktu zostaną zrekrutowane osoby do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa”
Osoby zagrożone bezdomnością będą mogły skorzystać z kompleksowej pomocy, której efektem będzie m.in. opracowanie Indywidualnego Planu Działania dostosowanego do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy i możliwości uczestników

Zostaną również w ramach Partnerstwa przeprowadzone szkoleniach wewnętrzne dla pracowników (standard pracy socjalnej z os. bezdomnymi, pierwsza pomoc przedmedyczna, superwizja) mające na celu podniesienie kwalifikacji, poprawę współpracy jednostek pomocowych oraz wzrost jakości pomocy świadczonej osobom potrzebującym.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
ul. Lubelska 30/32
tel. 22/ 670 21 77