Świetlica Profilaktyczno-Opiekuńcza
Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej
05-402 Otwock-Świder
Marszałkowska 23

 

Zadanie publiczne dotyczące działań opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych różnego rodzaju problemami, w szczególności ubóstwem realizowane będzie w naszej Świetlicy Profilaktyczno-Opiekuńczej w Otwocku przy ul. Marszałkowskiej 23  w ramach programu opiekuńczo-wychowawczego „Razem do sukcesu”, w czasie od maja  do grudnia 2017. Program skierowany jest do 30 dzieci, w wieku od 6 do 14 lat.

 

Realizacja zajęć programowych zazwyczaj będzie przebiegać w grupie. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy oraz specjaliści prowadzący zajęcia organizują pracę, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji.

 

Dzieci uczestniczące w zajęciach programowych świetlicy uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku wychowankowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Wychowawcy pozostają w bliskiej współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci. Na terenie świetlicy dzieci mają również zajęcia socjoterapeutyczne.