Od lutego 2013 roku przy Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas DWP „Dom Otwartych Serc” w Otwocku działać będzie nowa placówka – Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Serduszka” Caritas DWP. Punkt będzie działać w dni powszednie przez 5 godzin, przyjętych zostanie 15 dzieci w wieku 3-5 lat.
Wyposażenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Serduszka” Caritas DWP w Otwocku sfinansowano ze środków Fundacji PZU.