dom_matkiZe względu na obecne warunki lokalowe, wystąpiła konieczność przeprowadzenia remontu i powiększenia DOMU SAMOTNYCH MATEK w Zielonce. Przebywające tu Panie to najczęściej młode kobiety, które ze względu na zajście w ciążę zostały odrzucone przez rodzinę i najbliższych. Ponieważ nie mają gdzie mieszkać, są bez pracy lub nawet ukończonej szkoły i wykształcenia, potrzebują spokojnego miejsca by stanąć na nogi, oraz przygotować do troski już nie tylko o siebie, ale i o dziecko.
Ten Dom daje szansę Dzieciom. Jeśli ich Mamy będą miały na starcie przyjazne otoczenie i możliwość nabycia niezbędnej wiedzy i doświadczenia w dbaniu o swoje Pociechy, to szybciej zapewnią Swoim Dzieciom i Sobie spokojną przyszłość.
Ten Dom daje szansę Mamom, by start w dorosłość Ich samych nie przerażał, by nauczyły się pracy i dbałości o własne Dzieci.
Obecnie Dom jest przystosowany do przyjęcia sześciu Mam i około dziesiątki Dzieci. Po remontach i przebudowie powinno tu znaleźć miejsce dziesięć Mam oraz szesnastka dzieci.
By można było przeprowadzić remont i rozbudowę potrzebny jest projekt. Przed jego sporządzeniem należy jeszcze sprawdzić możliwość nadbudowy na istniejących fundamentach i sporządzić inwentaryzację obecnego budynku. Te prace to koszt około 30 000 zł.
Zwracamy się do każdego, kto tylko mógłby pomóc. Wyrażamy wdzięczność za każde wsparcie i zapewniamy o modlitwie za Wszystkich Darczyńców.
Z ramienia CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej pracę przy tym projekcie pilotuje fundraiser z działu Rozwoju CARITAS DWP p. Barbara Walecka.
Kontakt bwalecka@caritas.pl lub tel. 608 608 448 .
Konto bankowe CARITAS DWP „ Dar Serca” PKO S.A. Nr 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664 z dopiskiem „ na Dom Samotnej Matki w Zielonce”.
Zdięcie DomuSamotnejMatki MG 7626-1-2
Autor zdjęcia: p. Radosław Molenda – tygodnik „Idziemy”

Dom Samotnej Matki – plakat