Projekt „Jasny horyzont” skierowany jest do kobiet będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej spowodowanej trudnościami życiowymi, bezrobociem, samotnym macierzyństwem oraz niemożnością samodzielnego rozwiązania własnych problemów.

W ramach projektu realizowane są trzy bloki: psychoedukacyjny (spotkania z psychologiem), aktywizacji zawodowej(spotkania z doradcą zawodowym) oraz edukacji i kreacji osobistej (spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin – prawnikiem, lekarzem, osobą duchowną oraz fryzjerem-stylistą).

Przewidziano dodatkowo zajęcia z dziećmi, które odbywają się w godzinach realizacji projektu według programów pedagogicznych. Ich celem jest zapewnienie dzieciom profesjonalnej opieki podczas szkolenia ich mam oraz połączenie „przyjemnego z pożytecznym” – realizowany program wychowawczy jest jednoczesnym wsparciem dziecka i rodziny.

Czas realizacji: lipiec – grudzień 2009 r.

Projekt Caritas DWP „Jasny horyzont” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.