Programy i projekty realizowane samodzielnie | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Programy i projekty Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej

Aktualne programy i projekty wykonywane samodzielnie przez Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej


Rodzinna Kępa

Rodzinna Kępa

Saskie Centrum Rodziny zaprasza warszawskie Rodziny do udziału w kolejnej edycji projektu Rodzinna Kępa, którego działania merytoryczne realizowane będą od 22 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku. Zapewnimy Państwu bezpłatnie: Konsultacje psychologiczne i pedagogiczno-wychowawcze. Terapię rodzinną. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemami emocjonalnym i ich rodzin. Rodzinne spotkania ze sztuką w kinie, teatrze, filharmonii, muzeum. Grykowisko, czyli sobotnie spotkania rodzinne przy planszówkach i „nie tylko”, dla rodziców i dzieci od 1 do 100 lat.Informacje, zapisy i kontakt: (22 / 616 19 14, 506 804 516) lub osobiście w Saskim Centrum Rodziny. Zajęcia odbywać się będą w Saskim Centrum Rodziny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Francuskiej 34, przy ładnej pogodzie także w naszym ogrodzie. Zapraszamy wyjątkowo ciepło i serdecznie. Projekt współfinansuje  ...
Żółty Talerz

Żółty Talerz

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 roku uczestniczy w Programie „Żółty Talerz”, który finansowany jest ze środków otrzymanych od Fundacji w ramach programów realizowanych przez Kulczyk Foundation. Programem objęte są cztery placówki: Świetlica Profilaktyczno-Opiekuńcza w Otwocku, Świetlica im. Św. Franciszka z Asyżu w Mińsku Mazowieckim, Klub Alternatywny w Warszawie oraz Ośrodek Socjoterapeutyczny pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. „Żółty Talerz” to program, który wspiera system żywienia dzieci w Polsce, ale w żadnym razie go nie zastępuje. Projekt ma na celu wzbogacenie i rozszerzenie oferty żywieniowej dla dzieci i młodzieży, aby uczynić posiłki dla dzieci pełnowartościowymi ze zdrowotnego punktu widzenia oraz podnieść świadomość dzieci w dziedzinie zdrowego odżywiania...
Wsparcie dla Centrum Interwencji Kryzysowej

Wsparcie dla Centrum Interwencji Kryzysowej

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Serduszka” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Otwocku wspiera swoją działalnością matki mieszkające w Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc” oraz wychodzi naprzeciw innym rodzinom z Otwocka i najbliższej okolicy. Mała, 15-osobowa grupa sprzyja pogłębionemu kontaktowi nauczycieli z dziećmi. Placówka realizuje swoje zadanie dzięki dotacji oświatowej przekazywanej przez Urząd Miasta Otwocka oraz dzięki wpłatom – darowiznom rodziców....
Razem do sukcesu

Razem do sukcesu

  Świetlica Profilaktyczno-Opiekuńcza Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej 05-402 Otwock-Świder Marszałkowska 23   Zadanie publiczne dotyczące działań opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych różnego rodzaju problemami, w szczególności ubóstwem realizowane będzie w naszej Świetlicy Profilaktyczno-Opiekuńczej w Otwocku przy ul. Marszałkowskiej 23  w ramach programu opiekuńczo-wychowawczego „Razem do sukcesu”, w czasie od maja  do grudnia 2017. Program skierowany jest do 30 dzieci, w wieku od 6 do 14 lat.   Realizacja zajęć programowych zazwyczaj będzie przebiegać w grupie. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy oraz specjaliści prowadzący zajęcia organizują pracę, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji.   Dzieci uczestniczące w zajęciach programowych świetlicy uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku wychowankowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Wychowawcy pozostają w bliskiej współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci. Na terenie świetlicy dzieci mają również zajęcia socjoterapeutyczne.  ...
CIK „Dom Otwartych Serc” Caritas DWP wsparciem dla ofiar przemocy w rodzinie”

CIK „Dom Otwartych Serc” Caritas DWP wsparciem dla ofiar przemocy w rodzinie”

„Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wsparciem dla ofiar przemocy w rodzinie” Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w latach 2017-2019. Realizacja zadania możliwa jest dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wkładowi własnemu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Placówka wspiera swoją działalnością osoby dotknięte problemem przemocy, osoby doświadczające różnorakich sytuacji kryzysowych, takich jak bezdomność, uzależnienia, utrata pracy. W sposób szczególny działania Centrum Interwencji Kryzysowej skierowane są na pomoc kobietom – matkom i dzieciom, które muszą opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania ze względu na doznawaną przemoc, poprzez możliwość zatrzymania w...
„SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI”

„SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI”

KATOLICKI OŚRODEK DUSZPASTERSTWA OSÓB SPECJALNEJ TROSKI 04-357 Warszawa  ul. Grochowska 194/196    tel/fax: 22/870-72-57          NAZWA ZADANIA     „SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI” OKRES REALIZACJI ZADANIA:  od 1 grudnia 2015r. do 30 listopada 2018r. FINANSOWANIE ZADANIA: Zadanie „SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI” dofinansowane jest ze środków m.st. Warszawy.   OPIS ZADANIA Zadanie obecnie realizowane w Ośrodku  jest kontynuacją i rozszerzeniem działań prowadzonych przez placówkę nieprzerwanie od 1998r. (przez pierwsze lata wyłącznie wolontarystycznie). Realizowane jest poprzez prowadzenie ośrodka dziennego, w tym: prowadzenie zajęć rewalidacyjnych (poznawczych, plastycznych), rehabilitacji ruchowej, zajęć teatralnych, logopedycznych oraz z psychologiem, organizowanie działań integrujących środowiska (festyny, spotkania artystyczne), rozpowszechnianie idei wolontariatu na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną, wycieczki, wyjazdy zimowe i obozy letnie.   ADRESACI ZADANIA Bezpośrednimi adresatami zadania są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Pośrednio zadanie adresowane jest również do rodzin osób niepełnosprawnych oraz ich środowiska lokalnego.   CELE ZADANIA prowadzenie wachlarza działań ukierunkowanych na utrzymanie i rozwijanie aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz możliwie pełne włączanie tych osób i ich rodzin w życie społeczne i kulturalne, poprawa lub utrzymanie możliwie wysokiej jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w rodzinie. Zadanie „SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI” dofinansowane jest ze środków m.st....
Dla siebie, dla innych – być dobrym jak chleb

Dla siebie, dla innych – być dobrym jak chleb

  Od 10 kwietnia 2017 r. Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej rozpoczęła realizację projektu:               Dla siebie, dla innych – być dobrym jak chleb     Osoby, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia zapraszamy do uczestnictwa w  aktywnych działaniach dla siebie i dla innych: zajęciach manualnych zajęciach teatralnych spotkaniach międzypokoleniowych działaniach na rzecz środowiska lokalnego w wolontariacie senioralnym Zapewniamy szereg dodatkowych działań aktywizujących seniorów: spotkania z ciekawymi ludźmi wspólne wyjścia do muzeum, kina, teatru wspólne wycieczki imprezy okolicznościowe Termin realizacji projektu: kwiecień 2017 – marzec 2018 Miejsce: Dom Dziennego Pobytu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie-Falenica (ul, Starczewska 8). Więcej informacji i zapisy: 22 612 70 96   Projekt finansowany przez Caritas...
Wawerski senior- dojrzały, aktywny, z pasją

Wawerski senior- dojrzały, aktywny, z pasją

          Masz ukończone  60 lat?           Jesteś mieszkańcem dzielnicy Wawer? Dom Dziennego Pobytu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Starczewskiej 8 w Warszawie ( Falenica) zaprasza na: zajęcia usprawniające – rehabilitacyjne z rehabilitantem warsztaty terapii zajęciowej( manualne, plastyczne) warsztaty teatralne warsztaty taneczno – ruchowe Nordic Walking zajęcia z psychologiem zajęcia prozdrowotne muzykoterapie spotkania z ciekawymi ludźmi( np. podróżnikiem, literatem, lekarzem, prawnikiem) wyjazdy integracyjne i kulturalne       Termin: kwiecień – grudzień 2017   Miejsce:  Dom Dziennego Pobytu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie – Falenica (ul. Starczewska 8) Teren Parafii  Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie – Miedzeszyn ( ul. Szafirowa 58) Teren Parafii Świętego Wacława w Warszawie – Wawer ( ul. Korkowa 27)           Więcej informacji i zapisy: 22 612 70 96       Projekt jest współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego...
W rodzinie siła

W rodzinie siła

„W Rodzinie siła”, to zaproszenie Saskiego Centrum Rodziny do udziału w kolejnej edycji projektu, którego działania realizowane będą od 1 grudnia 2016 do 30 listopada 2018 roku.   Centrum jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń, sprzyja budowaniu więzi w rodzinie, wspiera i uczy, jak być dobrym rodzicem, pomaga w sytuacjach kryzysowych. W ramach projektu „W rodzinie siła”, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzone są bezpłatne konsultacje z psychologiem i pedagogiem specjalnym, terapia rodzinna, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemami emocjonalnymi i ich rodzin, spotkania tematyczne dla rodziców/opiekunów. Przyjazną formą sprzyjającą poprawie kondycji fizycznej są wyjścia plenerowe, natomiast sobotnie spotkania przy grach planszowych i „nie tylko”, rozmowy „przy kawie” oraz rodzinne spotkania ze sztuką w kinie, teatrze i filharmonii będą z jednej strony integrować, z drugiej wzbudzać zainteresowanie kulturą. Saskie Centrum Rodziny jest miejscem dla całej rodziny, w którym stawiamy na integrację międzypokoleniową. Formuła Centrum obejmuje zarówno rodziców/opiekunów, dziadków i dzieci z terenu Warszawy. W pierwszej kolejności dotyczy ona posiadaczy Karty Warszawiaka i Młodego Warszawiaka. Sama lokalizacja stwarza duże możliwości, gdyż Centrum znajduje się w sercu Saskiej Kępy, w kamienicy z ogródkiem, gdzie w ciepłe dni można spędzać czas przy grach planszowych, z kubkiem kawy czy herbaty. Dlatego oprócz konkretnych form wsparcia rodziny w postaci poradnictwa chcemy wzmocnić w niej więź, proponując alternatywne formy spędzania czasu, tak aby umieć cieszyć się każdą wspólną chwilą i pielęgnować wzajemne relacje. Zajęcia odbywać się będą w Saskim Centrum Rodziny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Francuskiej 34. Więcej informacji oraz zapisy: 22 / 616 19 14, 781 298 103, saskie.centrum@caritas.pl, www.saskie-centrum.caritas.pl   Zapraszamy   Projekt współfinansuje m.st. Warszawa...
Jadłodajnia Caritas przyjaznym miejscem dla osób bezdomnych

Jadłodajnia Caritas przyjaznym miejscem dla osób bezdomnych

Jadłodajnia Caritas istnieje prawie 25 lat i jest jedną z największych jadłodajni prowadzonych w Polsce. Mieści się przy ulicy Lubelskiej 30/32 w Warszawie. Posiłki wydawane są codziennie (wyjątek: sobota i niedziela) w godz.11.00-14.00. W ciągu dnia wydajemy około 700 posiłków + pieczywo na wynos. Adresatami naszego zadania są osoby borykające się między innymi z problemami bezdomności, ubóstwa często dotknięci różnego rodzajami uzależnień, utratą pracy, depresją czy chorobą alkoholową. Osoby odwiedzające naszą placówkę są w różnym wieku, wśród nich dzieci i osoby starsze, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Ich status jest bardzo niski. W czasie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia organizujemy spotkania świąteczne i w tym czasie wydajemy potrzebującym 1500 paczek. W roku 2016/2017 w naszej placówce wydaliśmy wiele ton żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej realizowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym. Nasza placówka finansowana jest dzięki umowie podpisanej z Miastem Stołecznym Warszawa, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej a także wielu darczyńcom. Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Jadłodajnia Caritas przyjaznym miejscem dla osób bezdomnych”   Projekt współfinansuje m.st.  Warszawa  ...
FEAD – podprogram 2017

FEAD – podprogram 2017

Koordynator programu FEAD Katarzyna Wlazło kwlazlo@caritas.pl tel. 516 269 486 Dokumenty do pobrania: Ewidencja wydania artykułów spożywczych Skład zestawu rocznego 2017 Ewidencja produktów Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej     Oświadczenie osoby bezdomnej Działania     wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej   Zestawienie ilości artykułów Lp. Artykuły spożywcze Wielkość opakowania jednostkowego w kg/l Liczba opakowań w zestawie rocznym/ osobę Waga produktów w zestawie przy założeniu, że  1 kg =1l 1 Groszek z marchewką  0,40 10 4,00 2 Fasola biała  0,40 10 4,00 3 Koncentrat pomidorowy 0,16 11 1,76 4 Buraczki wiórki 0,35 3 1,05 5 Powidła śliwkowe  0,30 5 1,50 Artykuły warzywne i owocowe ogółem 12,31 6 Makaron jajeczny 0,50 9 4,50 7 Makaron kukurydziany bezglutenowy 0,50 1 0,50 8 Ryż biały 1,00 4 4,00 9 Kasza gryczana 0,50 4 2,00 10 Herbatniki 0,20 3 0,60 Artykuły skrobiowe ogółem 11,60 11 Mleko UHT 1,00 7 7,00 12 Ser podpuszczkowy dojrzewający 0,40 6 2,40 Artykuły mleczne ogółem 9,40 13 Gulasz wieprzowy z warzywami 0,85 2 1,70 14 Szynka drobiowa 0,30 10 3,00 15 Szynka wieprzowa mielona 0,30 7 2,10 16 Pasztet wieprzowy 0,16 4 0,64 17 Filet z makreli w oleju 0,17 10 1,70 Artykuły mięsne ogółem 9,14 18 Cukier biały 1,00 4 4,00 Cukier ogółem 4,00 19 Olej rzepakowy 1,00 4 4,00 Tłuszcze ogółem 4,00 Łącznie 114 50,45   Lista organizacji partnerskich Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica Numer domu 1 Parafia Miłosierdzia Bożego Otwock 05-400 ul. Ługi 58a 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobre 05-307 ul. Tadeusza Kościuszki 1 3 Koło Charytatywne Albert Legionowo 05-119 Piłsudskiego 47a 4 Parafia Matki Bożej Częstochowskiejm Urle 05-281 Piękna 8 5 Parafia Matki Bożej Fatimskiej Jakubów 05-306...
Pomoc dzieciom w ramach programu Skrzydła

Pomoc dzieciom w ramach programu Skrzydła

      Program Skrzydła to akcja ogólnopolska, która od 2010 roku jest również z powodzeniem realizowana w Diecezji Warszawsko – Praskiej. W ramach programu kilkudziesięciu uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych objętych jest kompleksową opieką. Trudna sytuacja materialna w rodzinie uniemożliwia dzieciom prawidłowy rozwój. Bieda sprawia, że często są głodne, nie odrabiają lekcji, bo nie mają książek, zeszytów, nie uczestniczą w lekcji WF z braku stroju sportowego, na który nie stać rodziców. Dzieci wstydzą się swojej niezawinionej biedy, a to często izoluje je od rówieśników. Dlatego mamy odwagę prosić ludzi dobrej woli za tymi dziećmi – nie bądźmy obojętni na ich biedę, która je krzywdzi. Niech każdy dar serca wpłacany na konto programu pomoże rozwinąć  im skrzydła. Wpłaty elektroniczne: Proszę wpisać kwotę darowizny: zł     Imię: Nazwisko: e-mail:  Przelewy bankowe BANK PEKAO S.A. 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439     z dopiskiem Program Skrzydła Za wszelką dotychczas udzieloną pomoc, serdeczne Bóg zapłać.   REGULAMIN PROGRAMU SKRZYDŁA 1. Program „Skrzydła” prowadzony przez Caritas w Polsce, służy finansowemu i rozwojowemu wsparciu dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. 2. Programem „Skrzydła” mogą być objęci uczniowie zgłaszani na listę Caritas przez pedagogów szkolnych, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz pracowników placówek Caritas. 3. Darczyńcą na rzecz programu „Skrzydła” może być osoba prawna lub osoba fizyczna. 4. Darczyńca przystępuje do programu „Skrzydła” na podstawie wypełnionej deklaracji w ramach której wybiera formę opieki nad uczniem oraz czas opieki. Minimalny czas opieki to jeden semestr. 5. Przekazanie określonej kwoty pieniężnej na rzecz programu „Skrzydła”...

Zakończone programy i projekty Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej


„PODPROGRAM 2016” Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD

Od sierpnia 2016 roku do końca czerwca 2017 Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wydała żywność dla ponad 8300 osób zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę, fasolę białą, marchewkę z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 37 punktach wydawania żywności. Głównie były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie i placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje. Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2016 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy. W ramach działań ze środków towarzyszących przeprowadzono 34 warsztaty. Program warsztatów dopasowany był do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia...

„PODPROGRAM 2014” Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD

      Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „PODPROGRAM 2014” Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD. Celem programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym było udzielenie pomocy żywnościowej osobom ubogim, bezdomnym, samotnym matkom, chorym i niepełnosprawnym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej. W czasie trwania Podprogramu 2014 – od początku grudnia 2014 roku do końca lutego 2015 roku – rozprowadzano paczki żywnościowe osobom samotnie gospodarującym – których dochody nie przekraczają 813 zł,a także rodzinom, których dochód nie przekraczał 684 zł na osobę. Aby otrzymać paczkę żywnościową konieczne było uzyskanie z Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedniego skierowania, a w przypadku osób bezdomnych uzupełnienie stosownego oświadczenia. Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej podczas trwania Podprogramu 2014 wydało łącznie 11720 paczek żywnościowych, udzielając pomocy 3663...

Wolontariat w Caritas jest trendy

Projekt „Wolontariat w Caritas jest trendy” skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy. Realizując ten projekt, skupiamy się na wolontariuszach działających w Szkolnych Kołach Caritas oraz propagujemy tę ideę w środowiskach szkolnych, a także akademickich, w których taka forma wolontariatu nie istnieje. Projekt obejmuje swoim zasięgiem warszawskie szkoły (na wszystkich etapach edukacyjnych) i wybrane uczelnie wyższe. Dzięki niemu chcemy zwiększyć świadomość i potrzebę działań społecznych w środowiskach szkolnych i około szkolnych. Taka działalność, zwłaszcza prowadzona przez młodych ludzi, których łączy jeden cel, rozwija przed nimi wiele ciekawych możliwości takich jak: niesienie pomocy potrzebującym zwłaszcza rówieśnikom, nawiązanie znajomości z interesującymi ludźmi, zdobywanie nowych przyjaciół, rozwijanie własnych zainteresowań, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, zdobywanie doświadczeń, rozwijanie poczucia własnej wartości oraz rozwój osobisty. Długofalowym celem projektu „Wolontariat w Caritas jest trendy” jest przygotowanie i wychowywanie adresatów do wolontariatu stałego, w którym ochotnicy w sposób ciągły współpracują z daną organizacją, czy instytucją charytatywną, wykonują pracę regularnie np. dwa razy w tygodniu, w ustalonych godzinach. Wolontariusze stali pracują w domach pomocy, hospicjach, świetlicach środowiskowych itp. Ponadto przeprowadzenie tego projektu pozwoli im rozpoznać własne predyspozycje i na tej podstawie dokonać selekcji miejsc, gdzie pomoc ich będzie przydatna. Chcemy również wypromować ideę wolontariatu na terenie Warszawy, zachęcając w szczególności dzieci i młodzież do włączenia się w działania wolontarystyczne oraz do zakładania nowych Szkolnych Kół Caritas w szkołach warszawskich. Szkolenie dla...

Projekty Caritas DWP realizowane w ramach pomocy rozwojowej na Ukrainie w latach 2005 – 2012

Projekty zostały dofinansowane w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Celem projektów, realizowanych przez Caritas DWP na Ukrainie było przekazanie najlepszych polskich doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej w szczególności w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. W latach 2005-2006 wsparto liderów ukraińskich organizacji pozarządowych poprzez realizacje projektów mających na celu wzmocnienie pozycji i autorytetu trzeciego sektora – NGO na Ukrainie. W latach 2007 – 2009 w projektach realizowanych w Autonomicznej Republice Krymu (Ukraina) wspieraliśmy rozwój samorządności lokalnej, a w szczególności współpracy międzysektorowej (władze lokalne – biznes – organizacje pozarządowe) w oparciu o „dobre praktyki” tworzenia w procesie uspołecznionym strategii zrównoważonego rozwoju i ich wprowadzania w życie. W latach 2010 – 2012 w projektach realizowanych w Autonomicznej Republice Krymu (Ukraina) wspieraliśmy zrównoważony rozwój wybranych rejonów poprzez tworzenie i wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju, przekazywanie umiejętności zarządzania projektami, w oparciu o struktury samorządności lokalnej oraz współpracę międzysektorową. Projekty Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej SA wysoko oceniane przez władze Autonomii Krymskiej oraz władze rejonowe. W roku 2012 w projekcie współdziałają Ministerstwo Gospodarki i Handlu oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego AR Krym. Informacje o projektach znajdują się na stronach internetowych: www.liderykrymu.eu oraz www.ChangeForFuture.eu Poniżej szczegółowy opis projektów realizowanych w latach 2005-2012: 1) PROJEKT 2012 (w trakcie realizacji) „Zmiana dla przyszłości. Przygotowanie kadr administracji publicznej Autonomicznej Republiki Krym do zarządzania rozwojem na podstawie polskiego doświadczenia zarządzania zmianą w rozwoju regionalnym”. umowa nr 450/PPR2012/NGO zrealizowany w okresie od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r. Cel ogólny projektu: Wzmocnienie polityki rozwoju regionalnego AR Krymu oraz profesjonalizacja systemu zarządzania terytorialnego poprzez rozwinięcie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w kreowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego w oparciu o planowanie strategiczne i operacyjne. Cele...

Program Skrzydła Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Skrzydła to program długoterminowej pomocy uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają wsparcia w formie dożywiania w szkole, zakupu przyborów szkolnych i podręczników, dofinansowania do wycieczek szkolnych itp. Dla wielu dzieci z ubogich rodzin szkoła to codzienna walka ze wstydem, upokorzeniem i samotnością. W grupie rówieśniczej dziecko gorzej ubrane i wyposażone często spotyka się z kpinami, odrzuceniem i przemocą. Dzieci dotknięte ubóstwem często nie mogą z głodu skupić się na lekcji, odrobić zadania domowego z powodu braku książek, odnieść pierwszych sukcesów na boisku, bo ich rodziców nie stać na kupno obuwia sportowego. Komputer (coraz częściej potrzebny do szkolnej pracy), wycieczki i dodatkowe zajęcia pozostają w sferze marzeń. Właśnie dla takich dzieci powstał program „Skrzydła”, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych najuboższych uczniów. Program proponuje objęcie ucznia opieką przez firmy i osoby prywatne, które zobowiązują się do wsparcia finansowego przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Możliwa jest także jednorazowa wpłata w ramach tzw. „Skarbonki Skrzydeł”. Program „Skrzydła” daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych darczyńcy. Do programu „Skrzydła” wybierane są dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej, najczęściej wielodzietnych i dotkniętych dodatkowym problemem (choroba, odejście lub śmierć jednego z rodziców, choroba dziecka lub jego rodzeństwa). Kilkaset takich rodzin korzysta co miesiąc z pomocy świadczonej przez Punkt Pomocy Socjalnej Caritas DWP. Uczniów do programu zgłaszają też nauczyciele, pedagodzy szkolni, kierownicy świetlic, pracownicy socjalni. Jeśli chcesz pomóc, ale nie chcesz angażować się na dłuższy czas w program, przekaż swój dar na konto Programu Skrzydła Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej: BANK PEKAO S.A 28 1240 6074...

ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ Kształtowanie postaw proekologicznych wśród wychowawców Caritas DWP w miesiącach wrzesień-grudzień 2009 realizowała projekt „Świat dla przyszłych pokoleń”. Podczas 45 godzin szkoleniowych 45-ciu pedagogów nabyło wiedzę oraz umiejętności dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji ekologicznej z dziećmi. Projekt adresowany jest do nauczycieli i opiekunów, w szczególności do wychowawców świetlic socjoterapeutycznych Caritas. Jego celem jest kształtowanie za pośrednictwem wychowawców postawy proekologicznej wśród najmłodszych. W dzisiejszych czasach, w których edukacja ekologiczna jest koniecznością w zahamowaniu degradacji środowiska społeczno-przyrodniczego, ważne jest, aby od najmłodszych lat kształtować u dzieci myślenie i postawę proekologiczna. Widzimy szczególną potrzebę dotarcia do dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, przeżywających trudności wychowawcze, w których często brakuje zasobów wychowawczych, służących kształtowaniu świadomości ekologicznej. Nabycie przez dzieci z wymienionych środowisk postawy proekologicznej będzie zaczynem szerzenia się jej w ich rodzinach. W ramach szkolenia wychowawcy zapoznali się m.in. z tematem zrównoważonego rozwoju, poznali sposoby osobistego wpływu na ochronę przyrody oraz wzięli udział w warsztatach terenowych i plastycznych (eko-design). W ramach szkolenia zostały opracowane i wydane konspekty zajęć ekologicznych do prowadzenia zajęć warsztatowych, które zostaną rozprowadzone w świetlicach Caritas i w szkołach podstawowych. Wymiar projektu ma zasięg ogólnopolski – wzięli w nim udział m.in. pedagodzy z Archidiecezji Warmińskiej, Warszawskiej, Poznańskiej, Diecezji Toruńskiej, Warszawsko-Praskiej i innych. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Projekt „Jasny horyzont”

Projekt „Jasny horyzont” skierowany jest do kobiet będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej spowodowanej trudnościami życiowymi, bezrobociem, samotnym macierzyństwem oraz niemożnością samodzielnego rozwiązania własnych problemów. W ramach projektu realizowane są trzy bloki: psychoedukacyjny (spotkania z psychologiem), aktywizacji zawodowej(spotkania z doradcą zawodowym) oraz edukacji i kreacji osobistej (spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin – prawnikiem, lekarzem, osobą duchowną oraz fryzjerem-stylistą). Przewidziano dodatkowo zajęcia z dziećmi, które odbywają się w godzinach realizacji projektu według programów pedagogicznych. Ich celem jest zapewnienie dzieciom profesjonalnej opieki podczas szkolenia ich mam oraz połączenie „przyjemnego z pożytecznym” – realizowany program wychowawczy jest jednoczesnym wsparciem dziecka i rodziny. Czas realizacji: lipiec – grudzień 2009 r. Projekt Caritas DWP „Jasny horyzont” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” w ramach Funduszu Inicjatyw...

Potrafię Więcej

„Potrafię Więcej” to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności realizowany przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu PARTNER III. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez realizacje następujących działań: organizację 5 dniowych warsztatów psychologicznych poza miejscem zamieszkania; organizację warsztatów aktywnego poszukiwania pracy; organizację 50 godzinnego kursu komputerowego nakierowanego na przygotowanie w kierunku pracy w biurze i magazynie; organizację zajęć praktycznych według określonych ścieżek – biurowej i magazynowej. Miejsca realizacji projektu: Zajęcia wyjazdowe z psychologiem: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy Zajęcia z doradcą zawodowym: Sala Szkoleniowa przy ul. Chłopickiego 2 w Warszawie Zajęcia komputerowe: Integracyjny Klub Pracy Caritas DWP przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie Zajęcia praktyczne: Ścieżka biurowa i magazynowa – placówki Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej Uczestnikom warsztatów zapewniamy: profesjonalne zajęcia tematyczne z psychologiem, doradcą zawodowym, informatykiem i instruktorem zajęć praktycznych w małych grupach; transport, posiłek w trakcie zajęć oraz materiały szkoleniowe; pomoc w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy; praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności zawodowych. Zajęcia odbywają się w grupach 5-osobowych. Każda z 9 grup uczestniczy w 4-tygodniowym cyklu zajęć. Projekt realizowany jest od sierpnia do grudnia 2009...