Drodzy Darczyńcy I semestr roku szkolnego 2015/2016 za nami. Minione pół roku było bardzo owocne, jeśli chodzi o Program Skrzydła. Zwiększyła się liczba Darczyńców indywidualnych z 29 do 36, w tym 24 zadeklarowało systematyczną pomoc. Dołączyła do nas firma Orlen Team, która od II semestrze weźmie „ pod swoje Skrzydła” kolejnych 8 dzieci z oczkujących w kolejce. Jesteśmy aktywni, ale potrzebujących wcale nie ubywa a wręcz przybywa.

Dlatego nie czujemy się zwolnieni z obowiązku proszenia ludzi dobrej woli, o wsparcie, dzieci z naszej diecezji. Nie zapominajmy co mówił do nas, na Błoniach krakowskich w 2002 roku nasz Święty już dzisiaj Papież Jan Paweł II

Potrzeba <<wyobraźni miłosierdzia>>, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca i dziewczyny(…).

Wsparcia mogą udzielić osoby prywatne lub firmy, wpłacając  jednorazowo lub cyklicznie, w oparciu o złożoną deklarację, dowolną kwotę na konto Programu Skrzydła:

BANK PEKAO SA 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439 z dopiskiem PROGRAM SKRZYDŁA

Za każdą wpłatę na konto Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej z dopiskiem PROGRAM SKRZYDŁA z góry- Bóg zapłać.

Hanna Biłowicka

Koordynator Programu Skrzydła Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej

Potrzebne dokumenty