Potrafię więcej„Potrafię Więcej” to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności realizowany przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu PARTNER III. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez realizacje następujących działań:

  • organizację 5 dniowych warsztatów psychologicznych poza miejscem zamieszkania;
  • organizację warsztatów aktywnego poszukiwania pracy;
  • organizację 50 godzinnego kursu komputerowego nakierowanego na przygotowanie w kierunku pracy w biurze i magazynie;
  • organizację zajęć praktycznych według określonych ścieżek – biurowej i magazynowej.
Miejsca realizacji projektu:
Zajęcia wyjazdowe z psychologiem:
Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy
Zajęcia z doradcą zawodowym:
Sala Szkoleniowa przy ul. Chłopickiego 2 w Warszawie
Zajęcia komputerowe:
Integracyjny Klub Pracy Caritas DWP przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie
Zajęcia praktyczne:
Ścieżka biurowa i magazynowa – placówki Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej
Uczestnikom warsztatów zapewniamy:
  • profesjonalne zajęcia tematyczne z psychologiem, doradcą zawodowym, informatykiem i instruktorem zajęć praktycznych w małych grupach;
  • transport, posiłek w trakcie zajęć oraz materiały szkoleniowe;
  • pomoc w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy;
  • praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności zawodowych.
Zajęcia odbywają się w grupach 5-osobowych. Każda z 9 grup uczestniczy w 4-tygodniowym cyklu zajęć. Projekt realizowany jest od sierpnia do grudnia 2009 roku.