W 2018 r. z pomocy świadczonej przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej skorzystało wiele osób w różnym wieku, w różnej sytuacji życiowej.
 • W 6 placówkach objęliśmy opieką 218 dzieci i młodzieży. Z akcji kolonijnej skorzystało 653 dzieci (w tym polonijnych) w 15 turnusach. 35 dzieci objęto wsparciem w ramach programu Skrzydła.
 • W 6 palcówkach niepublicznej opieki zdrowotnej na terenach powiatu mińskiego, legionowskiego, otwockiego, wołomińskiego, warszawskiego z długoterminowej opieki medycznej skorzystało 101 osób chorych, natomiast w hospicjach domowych
  z opieki skorzystało 312 osób. Z podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni zdrowia prowadzonej przez naszą Caritas korzysta ok 11 tys. pacjentów. 130 osobom wypożyczono różnego rodzaju sprzęt medyczny.
 • W 3 placówkach przeznaczonych dla osób starszych (domy dziennego pobytu) pod opieką naszej Caritas znajduje się 172 seniorów.
 • W 3 ośrodkach interwencji kryzysowej dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie udzielono pomocy 113 osobom dorosłym i 140 dzieciom.
 • W dwóch jadłodajniach dla osób bezdomnych i ubogich wydaliśmy około 251 tys. posiłków, 53 tys. bochenków chleba, 3500 paczek świątecznych. Z mobilnej łaźni skorzystało 16.402 osób. W schronisku dla bezdomnych przebywało 42 osoby
  a w mieszkaniach chronionych znalazły się 3 osoby. Z ogrzewalni przy mogilnej łaźni skorzystało 7.927 osób. W ramach zbiórki Tak Pomagam udzielono pomocy żywnościowej ponad 2.000 osobom.
 • W ramach programu dystrybucji żywności FEAD przekazano 466 ton żywności
  dla 9.145 osób, karty na codzienne zakupy otrzymały 128 osób, a w ramach programu Spiżarnia Caritas wydano 70 ton żywności.
 • W 6 placówkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (WTZ, SDS, KODOST, SOW) z pomocy korzysta 238 osób z różnych stopniem i rodzajem niepełnosprawności.
 • W 2 placówkach świadczących różnego rodzaju wsparcie dla rodzin w postaci poradnictwa psychologicznego, prawnego, terapii czy profilaktyki uzależnień objęliśmy opieką 1.691 osób.
 • Z posiłków serwowanych w Pierogarni naszej Caritas skorzystało
  około 100 tys. osób. Nasza Pierogarnia w minionym roku otrzymała Nagrodę Marka Ekonomii Społecznej oraz Wyróżnienie Jakości Konsumenta.
 • Dodatkowo nasza Caritas świadczy różnego rodzaju pomoc doraźną, którą objęte są osoby w różnych kryzysowych sytuacja życiowych również za pośrednictwem
  65 aktywnie działających Parafialnych Zespołów Caritas oraz 50 Szkolnych Kół Caritas (zakup węgla na zimę (9 t), pomoc pogorzelcom (20 osób), wydawanie odzieży, paczki okolicznościowe, zakup leków).

 

W 2018 r. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej otworzyła nową placówkę dla osób niepełnosprawnych – Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach. Nasza Caritas zatrudnia 237 pracowników oraz gromadzi około 1.240 wolontariuszy. Finansowanie naszej działalności opiera się na środkach pochodzących z ofiar darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych, projektów realizowanych w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz centralnych organów administracji państwowej, wpływach
z 1% oraz zysku z działalności gospodarczej.