Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „PODPROGRAM 2014” Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD. Celem programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym było udzielenie pomocy żywnościowej osobom ubogim, bezdomnym, samotnym matkom, chorym i niepełnosprawnym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej. W czasie trwania Podprogramu 2014 – od początku grudnia 2014 roku do końca lutego 2015 roku – rozprowadzano paczki żywnościowe osobom samotnie gospodarującym – których dochody nie przekraczają 813 zł,a także rodzinom, których dochód nie przekraczał 684 zł na osobę. Aby otrzymać paczkę żywnościową konieczne było uzyskanie z Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedniego skierowania, a w przypadku osób bezdomnych uzupełnienie stosownego oświadczenia. Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej podczas trwania Podprogramu 2014 wydało łącznie 11720 paczek żywnościowych, udzielając pomocy 3663 osobom.

1