Placówki wychowawcze Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej

Świetlica Profilaktyczno – Opiekuńcza w Otwocku – Świdrze

W Świetlicy Profilaktyczno – Opiekuńczej Caritas DWP w Otwocku Świdrze podejmowane są działania wychodzące naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego oraz służące zapobieganiu istniejącym problemom. Nasi podopieczni to dzieci w wieku 6-14 lat, dlatego celem jest: -...

Punkt przedszkolny w Otwocku

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Serduszka” Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Otwocku rozpoczął swoją działalność w marcu 2013 roku. Placówka jest wpisana na listę placówek niepublicznych w mieście Otwocku. Nasze małe przedszkole zostało wyposażone dzięki...

„Klub Podwórkowy”

Warszawa ul Lubelska 30/32 kierownik: Pani Aneta Jeziorska tel. 22 / 670 21 77 klub.podworkowy@caritas.pl  

Legionowskie Centrum Charytatywno-Opiekuńcze

LEGIONOWSKIE CENTRUM CHARYTATYWNO – OPIEKUŃCZE  CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ im. Jana Pawła II   ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20/22,    05 – 120 Legionowo tel. 22 793 03 88,     tel./fax. 22 772 94...

Placówki wychowawcze – Świetlica Środowiskowa w Legionowie

Świetlica Środowiskowa w Legionowie  Głównym celem pracy Świetlicy Środowiskowej Caritas DWP w Legionowie, jest prowadzenie różnego rodzaju działań, które nakierowane są na pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia, w pokonywaniu trudności...

Placówki wychowawcze – Otwockie Centrum Charytatywno – Opiekuńcze

Od początku istnienia placówki podejmowane są działania wychodzące naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego oraz służące zapobieganiu istniejącym problemom.  Celem placówki jest: Zapewnienie dzieciom właściwej opieki oraz oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych...

Placówki wychowawcze – Klub Alternatywny

Tutaj osiągnięcie jednej z naszych podopiecznych   Klub Alternatywny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej działa na rzecz dzieci i młodzieży od 2004 roku. Naszą główną misją jest wsparcie praskich rodzin w procesie edukacji i wychowania dzieci w wieku od 7. do...

Placówki wychowawcze – Saskie Centrum Rodziny

     Saskie Centrum Rodziny, to jedna z wielu placówek Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, która od 2010 roku dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy realizuje projekt „W rodzinie siła”. Jego zadaniem jest organizowanie różnorodnych form...

Placówki wychowawcze – Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest placówką katolicką, niepubliczną przeznaczoną dla dziewcząt z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z lekkim oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej – sprawnych...