Placówki wychowawcze Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mrozach, jest placówką pobytu dziennego, przewidzianej dla 15 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną. Realizuje zadania w oparciu o Ustawę „Za życiem”....

Świetlica Profilaktyczno – Opiekuńcza w Otwocku – Świdrze

W Świetlicy Profilaktyczno – Opiekuńczej Caritas DWP w Otwocku Świdrze podejmowane są działania wychodzące naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego oraz służące zapobieganiu istniejącym problemom. Nasi podopieczni to dzieci w wieku 6-14 lat,...

Punkt przedszkolny w Otwocku

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Serduszka” Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Otwocku rozpoczął swoją działalność w marcu 2013 roku. Placówka jest wpisana na listę placówek niepublicznych w mieście Otwocku. Nasze małe przedszkole zostało...

„Klub Podwórkowy”

Warszawa  (tymczasowa siedziba) ul. Grochowska 111/113Klub mieścił się przy ulicy Lubelskiej 30/32Kierownik: Paulina Kamińska-Diduszkotel. 605 820 429mail: klub.podworkowy@caritas.pl  

Legionowskie Centrum Charytatywno-Opiekuńcze

LEGIONOWSKIE CENTRUM CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZE CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20/22,    05–120 Legionowotel. 22 793 03 88  Schronisko dla bezdomnych mężczyznSchronisko zapewnia całodobowy pobyt i wsparcie...

Otwockie Centrum Charytatywno – Opiekuńcze

Od początku istnienia placówki podejmowane są działania wychodzące naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego oraz służące zapobieganiu istniejącym problemom.  Celem placówki jest: Zapewnienie dzieciom właściwej opieki oraz oddziaływań...

Klub Alternatywny

Tutaj osiągnięcie jednej z naszych podopiecznych  Klub Alternatywny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej działa na rzecz dzieci i młodzieży od 2004 roku. Naszą główną misją jest wsparcie praskich rodzin w procesie edukacji i wychowania dzieci w wieku...

Saskie Centrum Rodziny

    Saskie Centrum Rodziny, to jedna z wielu placówek Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, która od 2010 roku dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy realizuje projekt „W rodzinie siła”. Jego zadaniem jest organizowanie...

Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest placówką katolicką, niepubliczną przeznaczoną dla dziewcząt z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z lekkim oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności...