Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest placówką katolicką, niepubliczną przeznaczoną dla dziewcząt z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z lekkim oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej – sprawnych fizycznie, w wieku od 7 lat do momentu ukończenia nauki i usamodzielnienia się.

 

SOW

 

1 (3) 1 (2) 1 (1)