Od początku istnienia placówki podejmowane są działania wychodzące naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego oraz służące zapobieganiu istniejącym problemom.

 Celem placówki jest:

 • Zapewnienie dzieciom właściwej opieki oraz oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych
 •  Profilaktyka uzależnień poprzez kształtowanie właściwych cech osobowości i wyuczeniu najważniejszych umiejętnościpsychospołecznych;
 •  Współpraca z rodziną, ze szkołą, z pomocą społeczną, z parafią.

 W ramach CENTRUM istnieją następujące jednostki organizacyjne:

      Świetlica Profilaktyczno – Opiekuńcza 

 

1 2 3

Do pobrania prezentacja świetlicy:  [gview file=”http://cdwp.caritas.pl/wp-content/uploads/2015/04/działalność-świetlicy.pptx”]

      Klub dla Rodziców, Opiekunów i Wolontariuszy

W procesie wychowawczym wychowanków podejmujemy współpracę z rodzinami. Poszukujemy  wszelkich możliwych metod, aby ta współpraca przyniosła dobre i trwałe owoce w ich życiu. Klub Rodzica działa w placówce niemal od początku jej istnienia. Idea klubu jest taka, by dał on rodzicom możliwość spotykania się, przestrzeń do aktywnego działania i osobistego rozwoju, integracji i wspierania siebie nawzajem, a także podjęcia odpowiedzialności za życie placówki i najbliższego środowiska.

Członkami klubu są przede wszystkim rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do świetlicy oraz wolontariusze, jak również inni rodzice i opiekunowie, którym zależy na dobru lokalnego środowiska.

W działalności klubu przewidziano między innymi:

 1. Spotkania informacyjno – organizacyjne;
 2. Imprezy oraz spotkania integracyjne i okolicznościowe;
 3. Warsztaty edukacyjno – formacyjne;
 4. Debaty dotyczące różnych problemów;
 5. Grupy samopomocowe;
 6. Tematyczne seanse filmowe;
 7. Wsparcie w sytuacjach kryzysowych;
 8. Pomoc psychologiczną;
 9. Wzbogacanie wiedzy i życia religijnego:
 10. Działania na rzecz placówki;
 11. Wolontariat rodzinny
Kontakt

 

Kierownik :  s. Lucja Lis

ul. Marszałkowska 23

05 – 402 Otwock – Świder

Tel. 022/788 42 56

e-mail:  ognisko.swider@caritas.pl


Działania placówki współfinansowane ze środków MIASTA OTWOCK.      

otwock-12515-25746