Placówki medyczne | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Placówki medyczne Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego

Sprzęt można wypożyczyć: ul. Kościuszkowców 85a 04-545 Warszawa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 ul. Myśliborska 100 03-185 Warszawa czynna jest w środy w w godz, 15.00 -19.00  oraz soboty 8.00 – 13.00, kontakt telefoniczny 22 614 86 33.   ul. Kard. Wyszyńskiego 54 05-300 Mińsk Mazowiecki niebawem otwarcie Szczegóły oraz przyjmowanie zamówień telefonicznie pod nr tel.:  513 295 045 lub mailowo: pzc.feliks@caritas.pl. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ma do przekazania łóżka metalowe szpitalne Oferowany sprzęt: Łóżka rehabilitacyjne z pilotem Koncentratory tlenu Balkoniki 4 kołowe Chodziki 3 kołowe Balkoniki kroczące Wózki inwalidzkie Krzesła toaletowe Kule łokciowe Kule pachowe Materace przeciwodleżynowe pneumatyczne Aby wypożyczyć sprzęt należy mieć zaświadczenie lekarskie lub w wypisie szpitalnym że sprzęt jest niezbędny dla chorego oraz do wypożyczenia koncentratora tlenu  o potrzebie stosowania przez chorego tlenoterapii domowej wraz ze wskazaniem dawki podawanego tlenu lub ksero karty informacyjnej wypisu ze szpitala, gdzie w zaleceniach wskazano podawanie tlenu w domu (oryginał do wglądu).   Przed wypożyczeniem należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną pod numerem telefonu  513 295 045 oraz dokonać dwóch wpłat: Pierwsza wpłata – ,,Kaucja za sprzęt rehabilitacyjny 200,00 zł. W tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko osoby chorej oraz nr inwentarzowy łóżka podany przez wypożyczalnię. Druga oddzielna wpłata – ,,Darowizna na wypożyczalnię sprzętu medycznego – 60,00 zł. W tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko osoby chorej oraz nr inwentarzowy łóżka podany przez wypożyczalnię. Darowizna płatna za każdy miesiąc 30 1240 6074 1111 0000 4996 7023 Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul.Kawęczyńska 49 03-775 Warszawa Dokumenty do pobrania Umowa Regulamin wypożyczalni Protokół  zdawczo-odbiorczy   Harmonogram wpłat Sugerowana wysokość darowizny (dotyczy każdego miesiąca wypożyczenia) Po 5 latach zostały zmienione niektóre sugestie wysokości darowizn. Zmiany są związane...

Placówki medyczne – Długoterminowa Opieka Domowa (NZOZ) – Warszawa Praga

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Stacja Opieki Medycznej Caritas „szukam pomocy i potwierdzenia, że wszystko będzie dobrze, że każdy dzień będę witać bez obaw…”   Każdego dnia podejmujemy się  trudnej, ale bardzo potrzebnej pracy określanej Pielęgniarską Domową Opieką Długoterminową. U chorych i ich rodzin spotykamy się  z cierpieniem, które niekiedy staje się pomocą w odkrywaniu miłości. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia pomoc pielęgniarska udzielana jest bezpłatnie, na podstawie skierowania lekarskiego. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Stacja Opieki Medycznej Caritas  ul. Śnieżna 3 03-751 Warszawa tel. 22 678 99 92,    nzoz.warszawa@caritas.pl kierownik:  Edyta Władyko  608 608 484 stacja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 8.30...

Placówki medyczne – Długoterminowa Opieka Domowa (NZOZ) – Wołomin

Placówka  medyczna prowadzi: Edukację osób chorych i ich opiekunów w zakresie kontroli objawów, pielęgnacji i postępowania w sytuacjach nagłych. Poradnictwo w sprawach medycznych, higieny, odżywiania oraz innych sprawach problemowych, pojawiających się w toku sprawowania opieki. Pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów medycznych i socjalnych. Wypożyczenie podopiecznym sprzętu  medycznego i środków medycznych niezbędnych w toku opieki  i leczenia.   Wszystkie usługi są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i nie ubezpieczonych mieszkających na terenie Gminy Wołomin ul. Kościelna 54 05-200 Wołomin Kierownik: Małgorzata Flaga  tel. 22 787 76 78, 600 446 706 , 503 714 7833    nzoz.wolomin@caritas.pl Kontakt telefoniczny w godzinach 8.00-9.00 oraz 14.00- 15.00   Projekt „Wsparcie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej” realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Gminę Wołomin ze środków budżetu Państwa  ...

Placówki medyczne – Długoterminowa Opieka Domowa (NZOZ) – Zielonka

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej W ramach ubezpieczenia NFZ udzielamy świadczeń w zakresie: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa – opieka nad przewlekle chorymi w domu (skierowanie od lekarza POZ lub szpitalne) Opieka Paliatywna i Hospicyjna – dla osób w terminalnej fazie choroby (skierowanie od lekarza POZ lub Onkologa) Zespół hospicyjny to: pielęgniarka,  lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, osoba duchowna. Chorym w hospicjum domowym umożliwiamy bezpłatne wypożyczenie sprzętu  i aparatury medycznej. ul. Marecka 7   05-220 Zielonka Stacja czynna od poniedziałku do piątku od  8.00  do  9.00  tel 22 771 90 68 w pozostałych godzinach tel. 506-804-621  nzoz.zielonka@caritas.pl        Hospicjum Domowe w Zielonce realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez m.st. Warszawa pod tytułem:...

Placówki medyczne – Długoterminowa Opieka Domowa (NZOZ) – Wieliszew

   Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, do których zdeklarowany jest pacjent w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy z wyłączeniem choroby nowotworowej i ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Pacjent przyjmowany jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po czym pielęgniarka opieki długoterminowej ustala z pacjentem (członkiem jego rodziny albo opiekunem faktycznym lub prawnym) termin pierwszej wizyty.  Świadczenia domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują: świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy i pielęgniarki, leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna), leczenie innych objawów somatycznych, opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, rehabilitację, zapobieganie powikłaniom, badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym, ordynacja leków, bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe wyrobów medycznych (łóżka elektryczne, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, inhalatory, kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie). Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są: przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, nierokującej nadziei na...

Placówki medyczne – Hospicjum Domowe (NZOZ) – Józefów

Hospicjum domowe prowadzi opiekę lekarsko-pielęgniarską dla osób w terminalnej fazie choroby. Do przyjęcia do opieki wymagane jest skierowanie lekarskie (lekarz POZ lub onkolog) W ramach kontraktu z NFZ pomoc udzielana jest nieodpłatnie.   ul. Piotra Skargi 24  (wejście od ulicy 3-go Maja 81) 05-420 Józefów tel. 22 789 66 80;  502 148  816 Stacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 9.00  (w pozostałych godzinach praca w...

Placówki medyczne – Przychodnia NZOZ – Rembertów

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (świadczenia bezpłatne dla osób ubezpieczonych) W ramach poradni świadczone są usługi lecznicze, pielęgnacyjne i opiekuńcze przez lekarzy internistów, medycyny rodzinnej, pediatrów, pielęgniarki i położne. Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym (dorosłym i dzieciom), którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru. Placówki POZ działają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Porady udzielane są w ambulatorium lub – w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – w trakcie wizyt domowych zgodnie z harmonogramem pracy poradni. Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.   Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – poradnia ginekologiczno- położnicza W ramach poradni udzielane są świadczenia przez lekarza ginekologa kobietom ubezpieczonym , prowadzenie ciąży, wykonywane są badania cytologiczne w ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. ul. Grzybowa 1, 04-498 Warszawa-Rembertów kierownik- Elżbieta Marcińczyk tel. 22 612 94 29  nzoz.rembertow@caritas.pl  Obowiązują wcześniejsze...