Placówki medyczne Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Długoterminowa opieka domowa NZOZ Wołomin

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Placówka  medyczna prowadzi: Edukację osób chorych i ich opiekunów w zakresie kontroli objawów, pielęgnacji i postępowania w sytuacjach nagłych. Poradnictwo w...

Hospicjum domowe i długoterminowa opieka zdrowotna NZOZ Zielonka

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Caritas Diecezji Warszawsko-PraskiejW ramach ubezpieczenia NFZ udzielamy świadczeń w zakresie: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa - opieka nad przewlekle chorymi w domu (skierowanie od lekarza POZ lub szpitalne)...

Hospicjum domowe NZOZ Józefów

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Caritas Diecezji Warszawsko-PraskiejHospicjum domowe prowadzi opiekę lekarsko-pielęgniarską dla osób w terminalnej fazie choroby. Do przyjęcia do opieki wymagane jest skierowanie lekarskie (lekarz POZ lub...

Przychodnia NZOZ Rembertów

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (świadczenia bezpłatne dla osób ubezpieczonych) W ramach poradni świadczone są usługi lecznicze, pielęgnacyjne i opiekuńcze przez lekarzy internistów, medycyny...