Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

   Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, do których zdeklarowany jest pacjent w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy z wyłączeniem choroby nowotworowej i ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Pacjent przyjmowany jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po czym pielęgniarka opieki długoterminowej ustala z pacjentem (członkiem jego rodziny albo opiekunem faktycznym lub prawnym) termin pierwszej wizyty.

 Świadczenia domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.
Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują: świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy i pielęgniarki, leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna), leczenie innych objawów somatycznych, opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, rehabilitację, zapobieganie powikłaniom, badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym, ordynacja leków, bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe wyrobów medycznych (łóżka elektryczne, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, inhalatory, kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie).
Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są: przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, nierokującej nadziei na wyleczenie. Na pierwszą wizytę w domu pacjenta umawiamy się telefonicznie.

 

Warto mieć przygotowane poniższe dokumenty:

  1. dowód osobisty lub paszport,
  2. dokument ubezpieczenia,
  3. dokumentacja medyczna z dotychczasowego leczenia.

 

Obok troski o ciało dużo uwagi poświęca się potrzebom psychospołecznym i duchowym pacjenta, głównie zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa i wsparciu udzielanemu rodzinie, która pod kierunkiem personelu zostaje zaktywizowana i odpowiednio wyedukowana do pełnienia swojej właściwej roli przy chorym.        

 

 ul. Kościelna 1
05-135 Wieliszew

tel./fax    22 782 22 66
tel. kom.  600 269 806

e-mail:  nzoz.wieliszew@caritas.pl

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście po telefonicznym uzgodnieniu
lub za pośrednictwem faxu / e-maila.

Stacja Opieki Medycznej Caritas czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 9:00,
w pozostałe dni kontakt telefoniczny pod numerem tel. kom.  600 269 806