Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Hospicjum domowe prowadzi opiekę lekarsko-pielęgniarską dla osób w terminalnej fazie choroby.
Do przyjęcia do opieki wymagane jest skierowanie lekarskie (lekarz POZ lub onkolog)
W ramach kontraktu z NFZ pomoc udzielana jest nieodpłatnie.

ul. Piotra Skargi 24  (wejście od ulicy 3-go Maja 81)
05-420 Józefów

tel. 22 789 66 80;  502 148  816
nzoz.jozefow@caritas.pl

Stacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 9.00  (w pozostałych godzinach praca w terenie)