Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Stacja Opieki Medycznej Caritas

„szukam pomocy i potwierdzenia,

że wszystko będzie dobrze,

że każdy dzień będę witać bez obaw…”

 

Każdego dnia podejmujemy się  trudnej, ale bardzo potrzebnej pracy określanej Pielęgniarską Domową Opieką Długoterminową.

U chorych i ich rodzin spotykamy się  z cierpieniem, które niekiedy staje się pomocą w odkrywaniu miłości.

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia pomoc pielęgniarska udzielana jest bezpłatnie, na podstawie skierowania lekarskiego.

01

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Stacja Opieki Medycznej Caritas

 ul. Śnieżna 3
03-751 Warszawa

tel. 22 678 99 92,    nzoz.warszawa@caritas.pl

kierownik:  Edyta Władyko  608 608 484
stacja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 8.30