Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

W ramach ubezpieczenia NFZ udzielamy świadczeń w zakresie:

  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa – opieka nad przewlekle chorymi w domu (skierowanie od lekarza POZ lub szpitalne)
  • Opieka Paliatywna i Hospicyjna – dla osób w terminalnej fazie choroby (skierowanie od lekarza POZ lub Onkologa)

Zespół hospicyjny to: pielęgniarka,  lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, osoba duchowna.

Chorym w hospicjum domowym umożliwiamy bezpłatne wypożyczenie sprzętu  i aparatury medycznej.

ul. Marecka 7
  05-220 Zielonka

Stacja czynna od poniedziałku do piątku od  8.00  do  9.00  tel 22 771 90 68

w pozostałych godzinach tel. 506-804-621  nzoz.zielonka@caritas.pl

  

 

 

Hospicjum Domowe w Zielonce realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez m.st. Warszawa pod tytułem:
,,Pomoc osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym”.