WYPEŁNIJ ZEZNANIE PODATKOWE

KRS 0000223182

Co to jest 1% podatku?

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego można przekazywać już od kilku lat. To łatwy i  skuteczny sposób na to, żeby wspomóc wybraną przez siebie fundację. Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może w zeznaniu rocznym wskazać Organizację Pożytku Publicznego, której chciałby powierzyć część swojego podatku. W efekcie 1% podatku  z ich podatku jest przekazywany wskazanej fundacji.

Kto może przekazać 1% podatku?

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

 • poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%
 • podatkiem liniowym,
 • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

Co tracimy przekazując 1% ?

Nic.  Wskazując  Organizację Pożytku Publicznego w zeznaniu rocznym sprawiamy, że 1% z podatku podatnika jest przekazywany na konto  zarejestrowanej  organizacji, wskazanej przez podatnika,  a nie na rzecz Skarbu Państwa.

 

Emeryci i renciści

Emeryci i renciści, otrzymujący od organu rentowego roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, także mogą przekazać 1%  podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego składając PIT-OP.

 

 

Instrukcja wypełniania PIT-OP do PIT-u 40  na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Drodzy Darczyńcy,

jeśli chcecie przekazać swój 1% od podatku dochodowego (PIT), a jesteście już na emeryturze bądź na rencie i Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozlicza Państwa dochody, to serdecznie zachęcamy do wypełnienia  załączonego oświadczenia według poniższej instrukcji.

 1. Wypełnij wszystkie rubryki w otrzymanym oświadczeniu, takie jak:
  Numer PESEL (w lewym górnym narożniku),
  A. MIEJSCE SKŁADANIA OŚWIADCZENIA,
  B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA,
  E. PODPIS PODATNIKA ALBO OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA.
 2. Należy zwrócić uwagę, że Podatnik wypełnia tylko białe pola w oświadczeniu.
 3. W punkcie D. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE należy pamiętać o zaznaczeniu krzyżykiem informacji o wyrażeniu zgody na przekazanie Państwa 1% od podatku dochodowego na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.
 4. Tak wypełnione oświadczenie należy wysłać na adres urzędu skarbowego wpisanego w podpunkcie A. MIEJSCE SKŁADANIA OŚWIADCZENIA albo złożyć je osobiście.

Serdecznie dziękujemy za złożoną darowiznę na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Jeśli chcę złożyć PIT-OP elektronicznie to jak to zrobić?

Oświadczenie PIT-OP elektronicznie można złożyć wypełniają formularz udostępniony na Portalu Podatkowym (formularz online, formularz interaktywny, korzystając z aplikacji e-Deklaracji Desktop), jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Składając elektronicznie możesz podpisać oświadczenie bezpłatnym podpiem – kwotą przychodu z zeznania lub rozliczenia rocznego za rok 2015 lub profilem zaufanym ePUAP. Założenie takiego profilu w swoich systemach transakcyjnych oferują banki: PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), Bank Millennium i ING Bank Śląski przez system Moje ING.

Jeśli składasz PIT-OP przez stronę PKO Banku Polskiego (wraz z Inteligo), BGŻ BNP Paribas (wraz z BGŻOptima) i Raiffeisen POLBANK, skorzystaj ze standardowych danych uwierzytelniających (czyli np. loginu i hasła), które te banki na co dzień stosują do weryfikacji posiadaczy rachunków.

Instrukcja na stronie Ministerstwa Finansów

 

Czy PIT-OP składany elektronicznie może być podpisany przez pełnomocnika?

Nie. Wniosek PIT-WZ elektronicznie może być złożony tylko przez podatnika będącego osobą fizyczną.

 

Jakie są korzyści ze złożenia PIT-OP?

W ten sposób oszczędzisz czas i nie musisz wypełniać całego zeznania podatkowego. W oświadczeniu PIT-OP wskazujesz tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego podatku. I tyle – resztę za ciebie zrobi urząd skarbowy.

 

Co to jest KRS Organizacji Pożytku Publicznego?

Aby móc przyjmować 1% podatku dochodowego, organizacja musi mieć status organizacji pożytku publicznego (OPP), nadawany przez sąd. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej otrzymała numer 

KRS 0000223182

W zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy oddać swój 1%. Należy tylko wpisać  numer KRS 0000223182 oraz kwotę, jaką przekazujemy danej fundacji w sekcji  Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).  Jeśli chcemy przekazać nasz 1% na konkretną placówkę, należy wypełnić także pola Cel szczegółowy 1%   w sekcji  Informacje uzupełniające 
Wykaz placówek prowadzonych przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. 
Można także nie wskazywać placówki, wówczas Państwa dar w postaci 1% podatku zostanie przekazany na cele statutowe Caritas.

 

 

WYPEŁNIJ ZEZNANIE PODATKOWE

(program online z kreatorem, który pomoże wypełnić formularze PIT)