Biuro: 
03-775 Warszawa  ul. Kawęczyńska 49
NIP: 113 107 98 18   REGON: 040013098   KRS: 0000223182
tel.:(22 )   619 44 76;    Fax: (22)   818 51 67,
E-mail: warszawa-praga@caritas.pl

Zapraszamy w godzinach 9.00 -12.00 oraz 12.30 – 15.00

Inspektor Ochrony Danych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Pan Michał Paprocki
E-mail: iod.cdwp@caritas.pl

Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Konto “Dar Serca”:
PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie  nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664

Konto podstawowe:
PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie   nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023

Konto “Skrzydła”

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439

 

Nasze placówki:

[wpsl]