Jubileuszowy Rok 2015 obfituje w wiele ważnych wydarzeń dla całej Caritas w Polsce.

Jednym z nich jest Gala Ubi Caritas podczas której rozdawane są nagrody Ubi Caritas.  Jako wręczający nagrody wystąpili ci, którzy zwykle korzystają z pomocy lub współpracują z laureatami. Wśród wręczających byli wychowankowie Katolickiego Ośrodka Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski oraz  wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas z Gimnazjum nr 164 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie.

Na tegorocznej gali 10 października 2015 w Teatrze Polskim statuetki świętej siostry Faustyny Kowalskiej otrzymały 34 osoby szczególnie zasłużone w dziele miłosierdzia Caritas.

W  Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej  został nagrodzony Pan Jarosław Bittel.  Nieobecny teraz w Polsce, prowadzi jeden z projektów pomocowych u naszych wschodnich sąsiadów.  W jego imieniu  nagrodę – statuetkę siostry Faustyny Kowalskiej odebrała  żona -Pani Justyna Bittel.

Sylwetka laureata

Pan Jarosław Bittel od początku istnienia Caritas diecezjalnych  współpracując z Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej dzieli sie swoim doświadczeniem i zdobytą wiedzą. Przez wiele lat jako wolontariusz udzielał porad prawnych instytucjom i osobom w różnych trudnych sytuacjach życiowych prowadząc Punkt Pomocy Socjalnej Caritas DWP.  Od 2005 roku realizował projekty pomocowe na Litwie, Białorusi i Ukrainie np.: w 2005 roku projekt ” Od edukacji do demokracji. Model wsparcia liderów organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego”,  w 2009 roku – „Razem dla rozwoju. Polskie doświadczenia rozwoju samorządności lokalnej w oparciu o planowanie strategiczne i współpracę międzysektorową na rzecz reformy struktur samorządowych Autonomicznej Republiki Krymu”,  w 2012 roku projekt pt. „Zmiana dla przyszłości. Przygotowanie  kadr administracji publicznej Autonomicznej republiki Krym do zarządzania rozwojem na podstawie  polskiego doświadczenia zarządzania zmianą w rozwoju regionalnym”. 

Od wielu lat służy pomocą mieszkankom Domu Samotnej Matki w Zielonce, oraz współpracuje z Samorządem  na Ukrainie w ramach projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.  Koordynował także program „Nauczyć się pomagać”, a w latach 2009-2013 udzielał porad prawnych w projekcie „Twój dom”

33