Uczestnicy zajęć w Domu Dziennego Pobytu skorzystali z zaproszenia Pana Daniela Milewskiego, posła na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, na projekcję filmu pt. „Miłość i miłosierdzie” o s. Faustynie. Przed rozpoczęciem seansu Pan Milewski przywitał wszystkich przybyłych gości, wygłosił krótkie przemówienie i zaprosił do wspólnego obejrzenia filmu.

Dziękujemy za zaproszenie.