LEGIONOWSKIE CENTRUM CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZE 
CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20/22,    05–120 Legionowo
tel. 22 793 03 88

 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn

Schronisko zapewnia całodobowy pobyt i wsparcie dla 38 osób bezdomnych z terenu Gminy Legionowo. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Legionowo.


Mieszkanie chronione treningowe

Mieszkanie dla 3 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego. Zadanie jest współfinansowane ze środków powiatu legionowskiego.


 

 

 

 

Doświadczanie bezradności przez osoby bezdomne

29.09.2019 dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska z Katedry Pracy Socjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadziła badania naukowe z grupą mieszkańców schroniska. Wyniki posłużą do publikacji naukowej. Temat: "Doświadczanie bezradności przez osoby...

Problem bezdomności w Legionowie

05 września 2019 w Legionowskim Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyło się Spotkanie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Miasta Legionowo, podczas którego rozpatrywany był punkt "Zapoznanie się z problemem...

Poświęcenie stołówki Spółdzielni Socjalnej „Jedni Drugim”

28 czerwca 2019 roku ks. Kamil J. Chojnacki - dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej poświęcił kuchnię i stołówkę Spółdzielni Socjalnej "Jedni Drugim", która mieści się w Legionowskim Centrum Charytatywno-Opiekuńczym". Zaczyna się kolejny, nowy etap tej...

Wizyta w legionowskim schronisku

22 maja 2019 legionowskie schronisko wizytowała Anna Brzezińska -Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie. Pani Dyrektor zapoznała się z przygotowaniami Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej do wchodzącej standaryzacji tego...

W trosce o godność i dobrostan człowieka

9 maja 2019 roku odbyła się Konferencja podsumowująca "W trosce o godność i dobrostan człowieka". Służyła wymianie doświadczeń na rzecz zmiany praktyki w pracy z osobami w sytuacji bezdomności. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Pracy, Rodziny i...