Wraz z początkiem wakacji Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zorganizował wśród dzieci i młodzież uczestniczącej w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych, grup podwórkowych konkurs plastyczny pod tytułem: „Wakacje moich marzeń”.  
Prace należało zgłaszać do konkursu w 3 kategoriach wiekowych na określone tematy: „Wakacje moich marzeń”, „Dyplom kolonijny” :
•    6 – 9 lat,
•    10 – 12 lat,
•    13 – 16 lat.
Każdy z uczestników  konkursu mógł wykonać dowolną ilość prac w formacie A4 lub A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika). Konkurs jednak nie obejmował prac przestrzennych.
Nadesłane prace prezentowały bardzo różny poziom, w zależności od wieku uczestników. Można jednak stwierdzić, że niewątpliwie ilu uczestników, tyle pomysłów na wymarzone wakacje. Jedni chcieliby podróżować w kosmos, inni zwiedzać afrykańskie kraje, a jeszcze inne osoby zwyczajnie się wyspać. Dzieci i młodzież łącznie przygotowała prawie 90 prac z następujących placówek:
1.    Ognisko Wychowawcze Jabłonna,
2.    Ognisko Wychowawcze Chotomów,
3.    Ognisko Wychowawcze Wieliszew,
4.    Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Garwolińska 4a, Warszawa
5.    Klub Alternatywny, ul. 11 listopada 17/19, Warszawa
6.    Świetlica Socjoterapeutyczna ul. Korkowa 27, Warszawa
7.    Świetlica z elementami socjoterapii, ul. Sikorskiego 11, Legionowo
Wybór prac, które zostały nagrodzone był niezwykle trudny. Komisja konkursowa, która pod czujnym okiem  dyrektora Caritas Warszawsko-Praskiej ks. Dariusza Marczaka miała bardzo trudny orzech do zgryzienia, by wyłonić najciekawsze prace. Ostatecznie po wielu dyskusjach, nagrodzono następujących uczestników.

lista nagrodzonych dzieci

Wybrane prace posłużyły do opracowania dyplomów kolonijnych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział. Życzymy wielu  sukcesów i radości, szczególnie w okresie wakacyjnym.
Paulina Rozynek
koordynator ds. dzieci i młodzieży Caritas DWP

Poniżej przykładowa prezentacja niektórych prac konkursowych: