Prezentujemy Państwu edycję charytatywnego kalendarza Caritas.
Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie działalności statutowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

 

Będąc Organizacją Pożytku Publicznego 
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi  blisko 40 placówek:

Medyczne – przychodnie Narodowego Funduszu Zdrowia, długoterminową opiekę medyczną w tym w fazie terminalnej, hospicja domowe oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.
Socjalne – Warsztaty Terapii Zajęciowej,  Środowiskowe Domy Samopomocy, Dom Samotnej Matki, Domy Dziennego Pobytu, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Centrum Charytatywno – Opiekuńcze, Katolicki Ośrodek Duszpasterstwa Specjalnej Troski  oraz jadłodajnię dla bezdomnych i potrzebujących.
Wychowawcze – świetlice środowiskowe w Otwocku, kilka w Warszawie i Legionowie oraz Saskie Centrum Rodziny i Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt.
Inne – Punkty wydawania odzieży, Ośrodek Charytatywno – Opiekuńczy w Słupnie oraz “Pierogarnię  u Aniołów”

 

 

 

Caritas  Diecezji Warszawsko-Praskiej uczestniczy w wielu ogólnopolskich programach i akcjach pomocowych takich jak: Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka), Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki), Tydzień Miłosierdzia, Wakacyjna Akcja Caritas, Program Skrzydła, Kromka chleba, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Światowy Dzień Chorego, Kampania 1%, Tornister pełen uśmiechów, Ogólnopolska Zbiórka Żywności: Tak – Pomagam. Prowadzi także akcje diecezjalne:  Podziel się ciepłem na zimę, Wirtualna choinka, Gala wolontariatu, Akcja Mikołaj.

 

Kalendarze są rozprowadzane przez Parafialne Zespoły Caritas działające przy większości parafii naszej diecezji.