Dziękujemy za zainteresowanie.
Tegoroczna akcja Jałmużny Wielkopostnej zakończyła się.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza wszystkich Księży Proboszczów, Rektorów kościołów i kaplic oraz Administratorów do odbierania świec wielkanocnych w naszej siedzibie przy ul. Kawęczyńskiej 49 w Warszawie od 4 marca, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-15.00.

Natomiast wszystkich diecezjan zachęcamy do zaopatrywania się w świece wielkanocne w parafiach począwszy od I Niedzieli Wielkiego Postu. Jak co roku środki pozyskane ze składanych ofiar przeznaczamy na działalność statutową naszej Caritas, obejmującą osoby chore, niepełnosprawne, bezdomne, dzieci i młodzież, seniorów.

In Caritate Christi

W 2019 roku proponowaliśmy świece:

Walec apl. Krzyż

Walec apl. Jezus Zmartwychwstały

Jajko na podstawce

Paschalik duży

Paschalik mały