Drobne datki zbierane przez młodzież i dzieci odmawiające sobie słodyczy i innych drobnych przyjemności przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym.

Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy bliźnich oraz realna pomoc dla nich. Środki zebrane podczas akcji rozdysponowane zostaną na rzecz osób chorych i starszych.

Dlatego zachęcamy do odbierania z Sekretariatu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  Skarbonek na Jałmużnę Wielkopostną od dnia 13 lutego. Należy je rozprowadzać w Parafiach przez cały Wielki Post, rezygnując w tym czasie z przyjemności  i składać ofiary do skarbonki. Po 40 dniach Wielkiego Postu skarbonki przynoszone są do parafii zgodnie z miejscowym zwyczajem. W akcję mogą włączać się dzieci, dorośli, osoby starsze, a także całe rodziny. Środki pozyskane ze skarbonek zostają przeznaczone na dowolne dzieła charytatywne  Parafialnego Zespołu Caritas lub Szkolnego Koła Caritas

Plakat Jałmużny Wielkopostnej  jest do odbioru w sekretariacie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Polecamy także: paschaliki i świece ozdobne