Jak przekazać 1% podatku | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Jak przekazać 1% podatku

Jak przekazać 1% podatku

Co to jest 1% podatku?

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego można przekazywać już od kilku lat. To łatwy i  skuteczny sposób na to, żeby wspomóc wybraną przez siebie fundację. Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może w zeznaniu rocznym wskazać Organizację Pożytku Publicznego, której chciałby powierzyć część swojego podatku. W efekcie 1% podatku  z ich podatku jest przekazywany wskazanej fundacji.

Kto może przekazać 1% podatku?

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

  • poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%
  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

Co tracimy przekazujac 1% ?

Nic.  Wskazując  Organizację Pożytku Publicznego w zeznaniu rocznym sprawiamy, że 1% z podatku podatnika jest przekazywany na konto  zarejestrowanej  organizacji, wskazanej przez podatnika,  a nie na rzecz Skarbu Państwa.

Czy emeryci i renciści mogą przekazać 1% podatku?

Tak. Osoby te obowiązują bowiem takie  same zasady przekazywania 1%  podatku na rzecz organizacji pożytku  publicznego, jak pozostałych podatników podatku dochodowego od osób  fizycznych, tj. pracowników, przedsiębiorców, zleceniobiorców czy osoby  bezrobotne pobierające zasiłek.

Dlatego też jeżeli emeryt lub rencista  chciałby, aby 1% podatku od uzyskanych przez niego dochodów zasilił konto  wybranej przez niego organizacji pożytku publicznego, jest obowiązany samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym.

Przy wypełnianiu zeznań będą pomocni pracownicy biura Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Co to jest KRS Organizacji Pożytku Publicznego?

Aby móc przyjmować 1% podatku dochodowego, organizacja musi mieć status organizacji pożytku publicznego (OPP), nadawany przez sąd. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej otrzymała numer 

KRS 0000223182

W zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy oddać swój 1%. Należy tylko wpisać  numer KRS 0000223182 oraz kwotę, jaką przekazujemy danej fundacji w sekcji  Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).  Jeśli chcemy przekazać nasz 1% na konkretną placówkę, należy wypełnić także pola Cel szczegółowy 1%   w sekcji  Informacje uzupełniające 
Wykaz placówek prowadzonych przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. 
Można także nie wskazywać placówki, wówczas Państwa dar w postaci 1% podatku zostanie przekazany na cele statutowe Caritas.

 

 

0000223182

Numer, który tak wiele znaczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd skarbowy wypełni PIT za podatnika – już od 15 marca 2017 r.