Jadłodajnia Caritas istnieje prawie 25 lat i jest jedną z największych jadłodajni prowadzonych w Polsce. Mieści się przy ulicy Lubelskiej 30/32 w Warszawie. Posiłki wydawane są codziennie (wyjątek: sobota i niedziela) w godz.11.00-14.00. W ciągu dnia wydajemy około 700 posiłków + pieczywo na wynos. Adresatami naszego zadania są osoby borykające się między innymi z problemami bezdomności, ubóstwa często dotknięci różnego rodzajami uzależnień, utratą pracy, depresją czy chorobą alkoholową. Osoby odwiedzające naszą placówkę są w różnym wieku, wśród nich dzieci i osoby starsze, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Ich status jest bardzo niski. W czasie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia organizujemy spotkania świąteczne i w tym czasie wydajemy potrzebującym 1500 paczek. W roku 2016/2017 w naszej placówce wydaliśmy wiele ton żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej realizowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym. Nasza placówka finansowana jest dzięki umowie podpisanej z Miastem Stołecznym Warszawa, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej a także wielu darczyńcom.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą

„Jadłodajnia Caritas przyjaznym miejscem dla osób bezdomnych”

 

Projekt współfinansuje m.st.  Warszawa

Zakochaj-sie-w-Warszawie--Logo