Inicjatywy | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Inicjatywy

XIX Światowy Dzień Chorego

11 lutego, jak co roku, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej organizuje spotkania z chorymi dziećmi na oddziałach szpitalnych. Spotkania odbędą się w następujących placówkach medycznych: 10:00 – Szpital Dziecięcy, Warszawa, ul. Niekłańska 4/24, przy współpracy z Fundacją Raoula Follereau i udziałem zespołu „Klezmersi”. 14:00 – Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu – z udziałem Ks. Abp. Henryka Hosera SAC 15:30 – Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu – msza św., występ uczniów z Gimnazjum 103 w Miedzylesiu. Poniżej publikujemy Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XIX Światowy Dzień Chorego. „Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni”(1P 2,24). Drodzy bracia i siostry! Każdego roku z okazji obchodzonego 11 lutego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes Kościół proponuje Światowy Dzień Chorego. Taka okoliczność, jak chciał Czcigodny Sługa Boży, Jan Paweł II, staje się sprzyjającą okazję do zastanowienia się nad tajemnicą cierpienia, a przede wszystkim, aby uczynić nasze wspólnoty i społeczeństwo obywatelskie bardziej wrażliwymi na naszych chorych braci i siostry. Jeżeli każdy człowiek jest naszym bratem, to tym bardziej słaby, cierpiący i wymagający opieki musi znaleźć się w centrum naszej uwagi, aby żaden z nich nie czuł się zapomniany lub zaniedbany. Rzeczywiście „miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku jednostki, jak i społeczeństwa. Społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować cierpiących ani im pomóc i mocą współczucia współuczestniczyć w cierpieniu, również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim” (Encyklika Spe salvi, 38). Niech inicjatywy, jakie będą krzewione w poszczególnych diecezjach z okazji tego dniach będą bodźcem do bardziej skutecznej troski o cierpiących, także w perspektywie uroczystej celebracji jaka będzie miała miejsce w roku 2013 w sanktuarium maryjnym w Altötting w...

Dziękujemy

Minął kolejny rok ciężkiej ale jakże ważnej, potrzebnej i… pięknej pracy naszej praskiej Caritas. Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wspólnego dzieła, jakim jest niesienie pomocy i nadziei tym, którzy – często nie z własnego wyboru – znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Dziękujemy wszystkim pracownikom Caritas za dobrą, rzetelną pracę, bardzo często wymagającą wiele serca i poświęcenia. Dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali przeznaczając 1% swego podatku na dzieła Caritas. Dziękujemy Ofiarodawcom, Sponsorom, Partnerom i Współpracownikom za chęć dzielenia się dobrem ze słabszymi i bardziej potrzebującymi. Dziękujemy ogromnej rzeszy Wolontariuszy bezinteresownie ofiarowującym swój czas i pracę w imię chrześcijańskiej i po prostu „ludzkiej” miłości bliźniego. Dzięki pomocy i życzliwości Was wszystkich w 2010 roku sprawnie funkcjonowało 40 placówek Caritas, 370 dzieci z naszych świetlic otoczonych było profesjonalną opieką, 1 700 dzieci wyjechało na kolonie letnie, 660 380 posiłków wydano osobom znajdującym się w skrajnie trudnej sytuacji materialnej, 3,5 tys. świątecznych paczek (z okazji Wielkanocy i Bożego Narodzenia)  przekazano najuboższym mieszkańcom praskiej diecezji, za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas rozprowadzono 62 580 świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. To tylko kilka przykładów suchych liczb, za którymi kryją się realne czyny, prawdziwe odruchy serca. Nie zapominamy też o wspólnie przeprowadzonych akcjach – charytatywnych zbiórkach, aukcjach i imprezach na rzecz potrzebujących, odwiedzinach chorych dzieci czy o wielkiej akcji pomocy tegorocznym powodzianom – zbiórce rzeczowej i pieniężnej, sprzątaniu terenów popowodziowych, akcji świątecznej na rzecz dzieci i rodzin poszkodowanych podczas klęski żywiołowej. Dokonało się bardzo wiele dobra, którego bez Was – Ludzi Dobrej Woli – dokonać by się nie udało. Za otwarte serca i czynną miłość – w imieniu naszych podopiecznych –...

Wirtualna choinka – podsumowanie akcji

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie wraz z Caritas DWP przeprowadził przed świętami akcję zbierania prezentów dla dzieci i ich rodzin dotkniętych powodzią w Sandomierzu i okolicach. Relacja Artura Kołaczka z Ruchu Światło-Życie, który brał udział w transporcie darów: Ile było prezentów? Ponad dwieście paczek, do tego meble, biurka, lodówka, pralka, sprzęty domowe… ale po kolei. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni Waszą odpowiedzią na prośbę o pomoc powodzianom z okolic Sandomierza. Nierzadko Wasze zaangażowanie to była doskonale przeprowadzona akcja społeczna. Przykłady? Pomysłowa mieszkanka bloku “przespacerowała” się po sąsiadach ze swojej klatki, co zaowocowało nową pralką dla powodzian, z dożywotnim ubezpieczeniem od wszelkich niemiłych niespodzianek. I tak doszło do właściwej segregacji prezentów. To był prawdziwy taśmociąg. Dary zgromadziliśmy w jedno miejsce, uporządkowaliśmy, załadowaliśmy do dużego Iveco i wyjechaliśmy o 5.00 we wtorek 21.12. Podróż polskimi drogami w zimowych warunkach odebraliśmy jak lot na skrzydłach – tak nas “napędzały” prezenty ułożone po sufit. Dotarliśmy do sandomierskiej siedziby Caritas około południa. To, co zastaliśmy, ogrom nieszczęścia tych ludzi brutalnie sprowadził nas na ziemię. Każdy z nas widział reportaże z powodzi, każdy przeżywał to na swój sposób. Zobaczyć to na własne oczy przemawia głębiej od profesjonalnej dziennikarskiej relacji. Domy pozbawione tynków na wysokość ok. trzech metrów mówią same za siebie. Praktycznie mogliśmy zatrzymywać się przy każdym domostwie i przekazywać dary od Was.  Wchodzimy do domu, gdzie gospodarz pokazuje nam zdjęcia z powodzi. Widzimy, a może czujemy świdrujący zapach pleśni. Próba osuszenia ścian przed zimą zakończona niepowodzeniem. Odwiedziliśmy kościół w Trześni. Posadowiony na górce powinien cudownie uniknąć szalejącej fali. Niestety ściany wewnątrz kościoła zastaliśmy bez pięknych fresków. Świątynia ogołocona z tynku tak jak okoliczne domy. Mimo tej...

Wymieńmy się – podsumowanie akcji

Z dniem 31 grudnia ub. roku zakończyła się ogólnopolska akcja Caritas Polska i Narodowego Banku Polskiego polegająca na zbiórce starych pieniędzy sprzed denominacji. W wyniku zbiórki i wymiany starych nominałów na nowe – w praskiej diecezji uzyskano 4 393,83 PLN. Całość zebranych środków zostanie przeznaczona na pomoc dzieciom w ramach Programu Skrzydła. Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych. Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Obecnie Caritas w Polsce obejmuje opieką 3000 dzieci. Wszystkim , którzy włączyli się w akcję “Wymieńmy się” i podjęli trud dostarczenia starych pieniędzy do siedziby Caritas – w imieniu dzieci składamy serdecznie “Bóg zapłać”. W szczególny sposób pragniemy także podziękować osobom, które przez wiele tygodni pomagały nam w przeprowadzeniu akcji. Została ona sprawnie zorganizowana dzięki rzeszy wolontariuszy i ich iście mrówczej pracy polegającej na sortowaniu ogromnej ilości bilonu i banknotów oraz wielogodzinnemu dyżurowaniu w siedzibie NBP podczas liczenia i wymiany pieniędzy.  Dziękujemy za pomoc i Waszą gotowość służenia...

Ocalamy od zapomnienia

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas DWP jest Partnerem Programu “KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”. Sadząc symboliczną sadzonkę dębu, włącza się w Program, którego celem  jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej.  Przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu odbywa się poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI na 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko. 28 października w ogrodach Caritas DWP, pod opieką Partnera Programu – Specjalnego Ośrodka Wychowawczego,  zostanie posadzony dąb dla uhonorowania pamięci majora Józefa Kucharskiego s. Wincentego, ur. 1894-07-04 w Warszawie zamordowanego strzałem w tył głowy w Katyniu w roku 1940 przez NKWD Celem Programu jest także zebranie, zarchiwizowanie i udostępnienie w postaci cyfrowej życiorysów, zdjęć, dokumentów i informacji o Bohaterach, którzy polegli w 1940 roku. Każdy z Partnerów Programu, czyli instytucji sadzących Dęby Pamięci, razem ze sprawozdaniem z uroczystości przysyła materiały odnoszące się do „jego” Bohatera. Materiały te są starannie archiwizowane, a następnie w postaci cyfrowej  umieszczane na portalu, poświęconym Bohaterom tej Zbrodni (www.katyn-pamietam.pl). W Programie uczestniczy już ponad 3.000 instytucji z Polski i spoza jej granic. KATYŃSKIE DĘBY PAMIĘCI posadzono już w USA, Rosji, Szwajcarii, Norwegii, Niemczech, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie. Program został objęty patronatem honorowym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. “Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie.” (Jan Paweł...

"W rodzinie siła"

Zapraszamy rodziców, dziadków i dzieci do udziału w projekcie „W RODZINIE SIŁA – rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych”. W ramach projektu oferowane są bezpłatnie: 1.    Konsultacje indywidualne z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem. 2.    Zajęcia warsztatowe dla rodziców (m. in. wymiana doświadczeń, analiza napotkanych problemów w procesie wychowawczym, radzenie sobie ze stresem, komunikacja międzyludzka). 3.    Spotkania integrujące – wspólne spędzanie czasu, zabawy socjoterapeutyczne. 4.    Kino familijne – dyskusyjny klub filmowy. Spotkania będą się odbywały w Saskim Centrum Rodziny przy ul. Francuskiej 34 w Warszawie w dniach: – poniedziałki, środy i czwartki – 12:00-18:00 – wtorki i piątki – 9:00-15:00 Szczegółowe informacje i zapisy – Elżbieta Matras, tel.: 781 298 103; lub drogą mailową: saskie.centrum@caritas.pl. Projekt jest finansowany ze środków m. st. Warszawy. Serdecznie...

Pomoc powodzianom

PEKAO S.A. 91 1240 6074 1111 0000 4993 1587  to konto bankowe, na które można wpłacać ofiary na rzecz poszkodowanych z dopiskiem „DLA POWODZIAN”. Pomóc można także wysyłając sms-a pod nr 72052 o treści „POMAGAM”. Ofiarę można również przekazać osobiście w siedzibie Caritas DWP przy ul. Kawęczyńskiej 49. W związku z sytuacją powodziową, która dotyka coraz więcej regionów Polski, apelujemy do producentów, hurtowników i wszystkich ludzi dobrej woli o przyłączenie się do zbiórki rzeczowej i pieniężnej. Potrzebne są środki chemiczne, osuszacze, pochłaniacze wilgoci, wiadra z mopami, worki na śmieci, koce, kalosze, materace i polówki a także materiały budowlane. Odzież przyjmujemy wyłącznie nową, posegregowaną i opisaną (na miejscu nie ma możliwości sortowania ubrań). Dary można dostarczać do magazynu Caritas DWP przy ul. Kawęczyńskiej 49 na...

Bezpłatne badania w Zielonce

Stacja Opieki Caritas w Zielonce zaprasza mieszkańców Zielonki na bezpłatne świadczenia: badania cholesterolu i glukozy, pomiar ciśnienia tętniczego oraz pomiar masy ciała. Badania cholesterolu i glukozy wykonywane są NA CZCZO. Informacje i zapisy pod numerem telefonu 22/ 771-90-68 lub w siedzibie stacji przy ul. Mareckiej 7 w Zielonce. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Program w ramach działań z zakresu promocji zdrowia, współfinansowany przez Urząd Miasta Zielonka, realizowany będzie do końca listopada 2010...

Rodzinnie-bezpiecznie-aktywnie

Saskie Centrum Rodziny zaprasza do udziału w jesiennej edycji programu RODZINNIE – BEZPIECZNIE – AKTYWNIE Program skierowany jest dla KOBIET, które aktualnie doświadczają przemocy lub były ofiarami przemocy w przeszłości. W ramach programu oferujemy bezpłatne: 1.  konsultacje indywidualne w KAŻDY PIĄTEK 12.00-20.00 z: PSYCHOLOGIEM PEDAGOGIEM PRAWNIKIEM 2.  zajęcia warsztatowe dla MAM (rozwój osobisty, aktywizacja zawodowa, szkolenie prawne) 3.  zajęcia zabawowe dla dzieci Zapisy do grupy III  do 11 września 2010 r.; do grupy IV  do 22 października 2010 r. telefoniczne: 781 988 180 LUB indywidualnie: ul. Chłopickiego 2 (obok Pl. Szembeka) (każdy piątek 12.00 – 20.00) Jeśli zdecydowałaś powiedzieć NIE przemocy i na nowo zbudować swoje życie dla siebie i dziecka TEN PROGRAM JEST DLA CIEBIE !!!!!! Program współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Warszawa Praga –...

1% dla Caritas DWP

Dziękujemy za zaufanie wszystkim, którzy zdecydowali się swój 1% podatku dochodowego przekazać na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. W 2009 roku, w wyniku akcji odprowadzania 1%, na cele statutowe Caritas pozyskano 446 729,53 PLN. W przeważającej mierze środki te są wykorzystywane podczas organizowania kolonii letnich dla dzieci z rodzin niezamożnych. Wyrażamy wdzięczność za wspieranie naszych inicjatyw i życzymy wiele radości z dobra, które staje się udziałem wszystkich ofiarowujących swój dar...

Porady prawne, psychologiczne, pomoc socjalna

Punkt Pomocy Specjalistycznej Caritas Diecezji Warszawsko przy ul. Lubelskiej 30/32 świadczy bezpłatne poradnictwo psychologiczne i prawne oraz pomoc doraźną. Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 22 670 21 77. Dodatkowo z porad psychologicznych i prawnych można skorzystać w  Saskim Centrum Rodziny przy ul. Francuskiej 34, zapisy – tel. 22/ 616 19 14 Wszystkich zainteresowanych serdecznie...

Za życiem

Caritas DWP w łączności ze swoim Ordynariuszem – Arcybiskupem Henrykiem Hoserem – włączyła się w akcję propagowania wiedzy nt naprotechnologii. W ramach akcji informacyjnej na temat ochrony życia,  prawdy o in vitro oraz skutecznych a jednocześnie zgodnych z prawem naturalnym i nauką Kościoła Katolickiego metodach leczenia bezpłodności, rozprowadzono 20 tysięcy gazetek Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia „Pro-life” poruszających temat trudności z poczęciem dziecka i naprotechnologii. Za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas gazetka o prawdziwych rozwiązaniach rzeczywistych problemów trafiła do parafii diecezji...
Strona 3 z 3123