Punkt Pomocy Specjalistycznej Caritas Diecezji Warszawsko przy ul. Lubelskiej 30/32 świadczy bezpłatne poradnictwo psychologiczne i prawne oraz pomoc doraźną. Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 22 670 21 77.

Dodatkowo z porad psychologicznych i prawnych można skorzystać w  Saskim Centrum Rodziny przy ul. Francuskiej 34, zapisy – tel. 22/ 616 19 14

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!