III miejsce wolontariuszy SCK w Konkursie Międzypowiatowym pt. ” Ten jest dobry, kto chce być dobry” | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

III miejsce wolontariuszy SCK w Konkursie Międzypowiatowym pt. ” Ten jest dobry, kto chce być dobry”

Adresatami konkursu byli uczniowie gimnazjów, którzy ukończyli 14. rok życia i szkół ponadgimnazjalnych powiatu garwolińskiego, mińskiego oraz węgrowskiego. Celem konkursu było uczczenie rocznicy śmierci św.Brata Alberta Chmielowskiego. Popularyzacja wiedzy o życiu i nauczaniu św. Brata Alberta. Upowszechnianie różnych form społecznej aktywności na rzecz innych. Rozwijanie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie działalności charytatywnej.

Zadania konkursowe były następujące:

Zaplanowanie i realizacja projektu czynu charytatywnego na rzecz ludzi potrzebujących. Udział trzyosobowej reprezentacji szkoły (wolontariuszy wyłonionych z realizatorów projektu) w Teście
Wiedzy o Życiu i Działalności Świętego Brata Alberta. Zaplanowaliśmy,  zrealizowaliśmy i opisaliśmy projekt charytatywny na rzecz osób potrzebujących, którym był III Koncert Charytatywny zorganizowany w naszej szkole. Graliśmy wtedy dla Kubusia Piecyka.
17 maja w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Mińsku Mazowieckim w teście wiedzy udział wzięli:
-Weronika Kowalczyk kl.II LO
-Karol Rogala kl.I LO
-Gabriela Krasnodębska kl.III G.
Zostali laureatami 3 miejsca i wygrali dwudniową wycieczkę do Krakowa.

Katarzyna Aleksiejuk-opiekunka SKC