17 czerwca 2012 r. w Centrum Charytatywno-Opiekuńczym w Świdrze po raz kolejny odbył się festyn rodzinny. W przygotowanie festynu w sposób szczególny zaangażowali się rodzice młodszych dzieci, które uczęszczają do naszej świetlicy.

Wśród głównych atrakcji były: loteria fantowa, konkurs plastyczny: „Moje serce”, drużynowy konkurs sportowy oraz wspólna zabawa z grupą „PICCOLO- ART”. Poza tym przez cały czas trwania festynu można było również brać udział w różnych konkursach z nagrodami, realizować twórczo w kąciku plastycznym lub zmienić postać za sprawą wymalowania buzi. Było też grillowanie,  słodkości,  dobra muzyka i po prostu świetna zabawa.

Nie byłoby tej wspaniałej zabawy bez pomocy Miasta Otwocka, za co w sposób szczególny dziękujemy  Panu Wiceprezydentowi Arturowi Brodowskiemu. Bardzo nam pomogło także wsparcie GRUPY CARREFOUR i FIRMY MOCHTOYS. Wszyscy świetnie się bawili dzięki wspólnemu zaangażowaniu i chęci współpracy dla wspólnego dobra.

Autorka materiału: s. Barbara Makowska