29.09.2019 dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska z Katedry Pracy Socjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadziła badania naukowe z grupą mieszkańców schroniska. Wyniki posłużą do publikacji naukowej. Temat: „Doświadczanie bezradności przez osoby bezdomne”.