Wolontariat  kompetencji  spełnia  kluczową rolę  w  procesie  przepływu  wiedzy  i  doświadczenia  pomiędzy  liderami  biznesu  a  organizacjami  pozarządowymi,  wspierając  wprowadzanie  pozytywnych  zmiany społecznych.  By  promować  jego  rozwój  oraz  doceniać  osoby,  które  wolontariacko  dzielą  się  wiedzą,  umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, KOALICJA  PREZESI-WOLONTARIUSZE  wspierana  organizacyjnie  przez  Akademię Rozwoju  Filantropii  w  Polsce  oraz  Inwestycje  Społeczne,  postanowiła  przyznać   NAGRODY  „CZŁOWIEK  WIEDZY  I  DOŚWIADCZENIA”.

Pierwsza edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” odbędzie
się  jesienią  2017  roku.

View Fullscreen