Kościół od samego początku w sposób szczególny pochyla się nad ubogimi, realizując testament Chrystusa: „Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

W tej pomocy najbardziej potrzebującym Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej uczestniczy od 20 lat.  Powstała ona w odpowiedzi na wieloraką ludzką biedę, tak bardzo widoczną w tej części stolicy, bowiem w centrum jej troski i działalności stoi zawsze człowiek biedny, chory, pokrzywdzony.

Obecnie w Caritas DWP pracuje etatowo 200 osób: 10 w centrali i 190 w placówkach. Wspiera ich 150 wolontariuszy związanych z Parafialnymi Zespołami Charytatywnymi, Szkolnymi Kołami Caritas oraz niektórymi placówkami.

Wszyscy zaangażowani w działalność dobroczynną w Diecezji Warszawsko-Praskiej dziękują Bogu za szczególną opiekę i opatrzność w tworzeniu dzieł miłosierdzia, oraz swoim biskupom: Pierwszemu Biskupowi Warszawsko-Praskiemu Kazimierzowi Romaniukowi, Arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi oraz obecnemu Arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi za wielką troskę o człowieka potrzebującego.