Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie,  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  Koło Naukowe Teologów UKSW,  Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich,   Oddział Ziemi Radomskiej,  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze,  Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,  Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu,

uprzejmie zapraszają na:

V Konferencję Służby Zdrowia

Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności

medycyna – teologia – kultura

 

16 kwietnia 2016 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5

Aula Jana Pawła II

godz. 10.00

[gview file=”http://cdwp.caritas.pl/wp-content/uploads/2016/03/PLAN-Ból-i-cierpienie-UKSW-2016-WORD-1-2.pdf” height=”400px” width=”800px” save=”1″ cache=”0″]

Ból i cierpienie PLAKAT 2016