Realizacja projektu: 01 kwietnia – 31 grudnia 2019r.
Dom Dziennego Pobytu w Falenicy

 

W ramach projektu wsparcie otrzyma 80 osób w wieku 60+, które wyrażą gotowość do udziału
w innowacyjnych działaniach. Seniorzy przygotują przedstawienie  pt.: „Myśląc Ojczyzna” oparte na poemacie o tej samej nazwie kardynała Karola Wojtyły, z którym będą jeździć po zaprzyjaźnionych placówkach, ośrodkach i szkołach (skierowane do społeczności lokalnej i nie tylko).  Zaplanowanych jest minimum 7 przedstawień. Seniorzy w ten sposób pragną upamiętnić 40. rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski. Przedstawieniu będzie towarzyszyć pokaz slajdów i fragment filmu dokumentującego pielgrzymkę. Dodatkowo to historyczne wydarzenie podkreśli Koncert „Totus Tuus” zorganizowany w DDP dla seniorów. Ważnym elementem projektu  jest również udział uczestników w działaniu „Seniorzy dzieciom”- warsztatach manualnych (szycie książeczek i woreczków do  zajęć sensorycznych z dziećmi dla Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” oraz szycie przedmiotów przeciwodleżynowych dla Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek w Otwocku).  Ponadto planujemy w ramach działań wolontariackich przygotować  paczki na święta dla samotnych i ubogich seniorów oraz w ramach projektu zorganizujemy w 40. rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski – pielgrzymkę dla najbardziej zaangażowanych w projekt 40 seniorów  „Szlakiem Sanktuariów Maryjnych na Podlasiu”. Jan Paweł II upodobał sobie sanktuaria maryjne i podczas licznych pielgrzymek do Polski chętnie odwiedzał te święte miejsca. Dla większości naszych seniorów tego rodzaju wyjazdy, trwające dłużej niż jeden dzień, ze względów finansowych są spełnieniem marzeń.

Dodatkowo w ramach projektu będą przeprowadzone następujące innowacyjne działania:

„Międzypokoleniowe spotkania muzyczne”, „Bajka łączy pokolenia”, „Naszym najmłodszym pociechom”, „Piosenka jest dobra na wszystko”, „Akademia Umysłu”.