V GALA WOLONTARIATU „Wolontariat łączy pokolenia”

4 grudnia przy okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej „Wolontariat łączy pokolenia”, podczas której wręczono nagrody „Skrzydła Anioła” oraz uhonorowano wyróżnieniami, najlepszych wolontariuszy działających z ramienia praskiej Caritas. Gala odbyła się w Centrum Promocji Kultury przy ulicy Podskarbińskiej.

Wśród gości honorowych był Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC oraz członkowie Kapituły Konkursowej w składzie: – Przewodnicząca: Szanowna Pani Renata Staruch Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Warszawa-Wawer – Ksiądz Marek Dec: Wice dyrektor Caritas Polska – Ksiądz Grzegorz Walkiewicz: Dyrektor Radia Warszawa [NIEOBECNY Z PRZYCZYN ZAWODOWYCH] – Ksiądz Kanonik Dariusz Szczepaniuk: Kanclerz Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej [NIEOBECNY Z PRZYCZYN ZAWODOWYCH] Galę prowadziła Pani Ewa Pietrzak – redaktor Radio Warszawa, która z niepowtarzalnym ciepłem i serdecznością przeprowadziła nas przez całą uroczystość.

Gwiazdą wieczoru był Pan Marcin Styczeń, który oczarował niejedną wolontariuszkę swoją barwą głosu i poezją śpiewaną. Nagrody laureatom i nominowanym własnoręcznie wręczył Ksiądz arcybiskup Henryk Hoser SAC.


[one-third-first]O wydarzeniu w mediach:[/one-third-first]
[one-third]radio warszawa logo[/one-third]
[one-third]diecezja[/one-third]

[clearfix]


Kategoria : Juniorzy do 54 roku życia

[one-third-first]„Skrzydła Anioła” – Pani Ewa Olszewska

„Kiedy pomagamy innym – pomagamy sobie,
stajemy się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka”[/one-third-first]
[one-third]Wyróżnienia:

– Justyna Kieryk
„Wolontariat dla mnie-to droga do poznania siebie,
to doskonała szkoła otwierania się na innych,
na miłość do drugiego człowieka”
– Wiktoria Mieszkowska
„Ma potrzebę robienia czegoś, co ma sens,
a poznanie innych – ma sens”
– Pani Beata Herman
„ Otwarte serce, wielkie poświęcenie i zaangażowanie na rzecz pomocy bliźniemu”[/one-third]

[one-third]Nominowani:

– Pani Ewa Olszewska

– Justyna Kieryk

– Wiktoria Mieszkowska

– Pani Beata Herman

– Katarzyna Godlewska

„Za cichą i pokorną służbę na rzecz potrzebujących”

[/one-third][vertical-spacer]

Kategiria: Seniorzy od 55+ r.ż.

[one-third-first]„Skrzydła Anioła” – Waldemar Cieślik
„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwać i do końca wyciągać przyjazną dłoń.”[/one-third-first]
[one-third]

Wyróżnienia:

– Mirosława Sobieraj + medal jubileuszowy
”Za długoletnią służbę w Caritas Parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie”
– Marianna Wojda + medal jubileuszowy
”Za długoletnią, ofiarną służbę na rzecz ubogich w Caritas Parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie”
– Krystyna Dziczek + medal jubileuszowy
”Za długoletnią, pełną poświęcenia służbę bliźnim w Caritas Parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie”

[/one-third][one-third]Nominowani:

– Mirosława Sobieraj
– Marianna Wojda
– Krystyna Dziczek
– Waldemar Cieślik
– Małgorzata Rosińska
”Ważny jest rodzaj pomocy, który się oferuje, ale jeszcze ważniejsze jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”

– Stanisława Winiarek
„Dziękujemy za poświęcony czas i trud włożony w pracę na rzecz podopiecznych PZ Caritas Parafii Narodzenia N.M.P. w Mińsku Mazowieckim.
Niech dobro, które ofiarowuje Pani Stanisława innym wraca stukrotnie”[/one-third][vertical-spacer]

 Kategoria: Szkolne Koło Caritas

[one-third-first]„Skrzydła Anioła” – Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół im. Księżnej .Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

„ Za całoroczne zaangażowanie w działania dla dobra potrzebujących oraz niesienie świadectwa chrześcijańskiej miłości”

1 (1)[/one-third-first]
[one-third]Wyróżnienia:

– Aleksandra Głębocka
„„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”
-Julia Szeremeta
„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”
– Julia Sokołowska
„Za szczególne zaangażowanie w działalność Szkolnego Koła Caritas
przy Gimnazjum nr 3 w Otwocku”
– Agnieszka Jurkiewicz
„Za szczególne zaangażowanie w działalność Szkolnego Koła Caritas
przy Gimnazjum nr 3 w Otwocku”[/one-third][one-third]Nominowani:

– Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół im. Księżnej .Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

– Aleksandra Głębocka
– Julia Szeremeta
– Julia Sokołowska
– Agnieszka Jurkiewicz
– Anna Baka
„ Za serce okazywane potrzebującym oraz zaangażowanie w działalność szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Otwocku

– Karolina Tomaszewska
„Za bezinteresowną pomoc, życzliwość, uśmiech na twarzy i postawę godną naśladowania w każdej sytuacji”

– Paulina Wojciechowska
„Podziękowanie za wspaniałą pracę w Szkolnym Kole Caritas oraz niesienie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym”

– Mariola Wojewoda
„Za szczególne zaangażowanie w działalność szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Otwocku poprzez promowanie idei wolontariatu”

– Aleksandra Filipiec
„Za zaangażowanie w pracy na rzecz wolontariatu”

– Aleksandra Rydzewska
„W uznaniu za wrażliwość i zaangażowanie w pomoc na rzecz misji”

-Kinga Zgódka
„Za wolontariat i ogromne zaangażowanie w codzienne życie ludzi potrzebujących”
– Mateusz Wilkowski
„Za wzorową i ofiarną postawę w wolontariacie Szkolnego Koła Caritas”
– Michał Pasek
„Za twórcze zaangażowanie w prace charytatywne na rzecz ubogich”
– Arkadiusz Skłudzki
„Za wzorową postawę pełną wrażliwości, zrozumienia oraz za zaangażowanie w niesienie pomocy ludziom potrzebującym”
– Igor Grzeszczuk
„Za systematyczną pracę w SKC i radość niesienia pomocy potrzebującym”
– Jakub Górski
„Za zaangażowanie w prace charytatywne na rzecz chorych, ubogich i misji”[/one-third][vertical-spacer]

Kategoria: Parafialny Zespół Caritas

[one-third-first]„Skrzydła Anioła” – PZC przy Parafii p.w. Najczystszego Serca Maryi

„ Za działalność na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin wielodzietnych, osób samotnych, za dar z serca płynący”
+ Parafialny Klub Seniora przy Parafii p.w. Najczystszego Serca Maryi
„ludzie starzy mogą stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie” Jan Paweł II
– Jadwiga Kopeć
– Felicja Tkaczyk
– Maria Żelaźniewicz
– Barbara Gołębiowska
– Julia Stanek
– Irena Lange
– Stanisława Dąbrowska
– Jadwiga Gromek
– Leokadia Szeląg
– Elżbieta Ratajczak
– Teresa Perguł
– Barbara Stańczyk
– Jadwiga Zaremba
– Barbara Paudyna
– Krystyna Zimnicka
– Barbara Marzec
– Józef Marzec
– Stefania Zajączkowska
– Czesława Kmieć
– Ks. Prałat Krzysztof Ukleja (opiekun duchowy seniorów)
– Ks. Tadeusz Jabłecki[/one-third-first][one-third]Wyróżnienia:

– PZC przy Parafii św. Jana Pawła II w Radzyminie (6osób)
Izabella Pszczółka
Leszek Stępniak
Tadeusz Radziszewski
Cecylia i Bogdan Kucharscy
Kazimierz i Janina Kowalczyk
„Skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia”[/one-third][one-third]Nominowani:

– Parafialny Klub Seniora przy Parafii p.w. Najczystszego Serca Maryi
(razem z PZC wychodzą) + PZC przy Parafii p.w. Najczystszego Serca Maryi

– PZC przy Parafii św. Jana Pawła II w Radzyminie

[/one-third]

[vertical-spacer]

Kategoria:  Indywidualny – w placówce

[one-third-first]

„Skrzydła Anioła” – Ks. Jan Józefczyk
„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”[/one-third-first][one-third]Wyróżnienia:

– Grażyna Staniec
„Kiedy pomagamy innym – pomagamy sobie, stajemy się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka”

– Siostra Salezja Gierałtowska
„Za ofiarną pracę z dziećmi i młodzieżą oraz zaangażowanie w działalność na rzecz misji, chorych, ubogich oraz świadectwo chrześcijańskiego miłosierdzia”

– Krystyna Czerwińska
„Za cichą i pokorną służbę na rzecz potrzebujących”[/one-third][one-third]Nominowani:

Ks. Jan Józefczyk

– Grażyna Staniec

– Siostra Salezja Gierałtowska

– Krystyna Czerwińska
– Weronika Tobiasz
„Za szczególne zaangażowanie w pracę charytatywną na rzecz potrzebujących wsparcia i miłości”

– Martyna Kopecka
„Za szczególne zaangażowanie w pracę charytatywną w ramach Szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Otwocku”

– Zuzanna Wiśniewska
„Za szczególne zaangażowanie w działalność Szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum nr 3 w Otwocku oraz niesienie pomocy potrzebującym opieki, miłości i wsparcia”[/one-third][vertical-spacer]

 Nagroda specjalna Dyrektora

– Ks Piotr Śliwka nominowany przez Prezes PZC w Józefowie koło Legionowa

– Zespół Szkół w Żakowie

– Agnieszka i Mariusz Morawińscy

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”