Aktualności | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Aktualności

Spotkanie dla osób opiekujących sie osobami chorymi, strarszymi i niepełnosprawnymi

CARITAS POLSKA MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA  SPOTKANIE DLA OSÓB OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI CELEM SPOTKANIA JEST POMOC W WYPEŁNIANIU CODZIENNYCH ZADAŃ – PROPONUJEMY PAŃSTWU KONKRETNĄ POMOC DUCHOWĄ, PSYCHOLOGICZNĄ, SOCJALNĄ, OPIEKUŃCZĄ I DORADCZĄ. Eksperci współpracujący z Caritas, podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem. Spotkanie odbędzie się 25 LUTEGO 2017 R., W CENTRUM OKOPOWA PRZY ULICY OKOPOWEJ 55. PLAN SPOTKANIA: 14.00 – 14.40 –   Msza Święta w intencji chorych i ich opiekunów (intencje można składać 15 minut przed Mszą Św.) 14.40 – 15.20 –   Obiad 15.20 – 15.30 –   „Dlaczego się spotkaliśmy?”- dr Barbara Kołakowska 15.30 – 16.00 – „Po co nam psycholog? Po co nam grupa wsparcia?” – Artur Kultys,  psycholog 16.00 – 16.30 –  „Jak rehabilitować osobę leżącą?” – Marta Zdanowska-Piorunek, fizjoterapeuta 16.30 – 17.00 –– Przerwa 17.00 – 17.30 – „Świadczenia, jakie przysługują opiekunom osób chorych i starszych” – Małgorzata Dominiak, pracownik socjalny 17.30 – 18.00 –  „Serwis pomagam.caritas.pl” – Agata Eratowska – Popiołek, specjalista ds. socjalnych w Caritas Polska 18.00 – 18.30 –– „Duchowy wymiar opieki nad chorymi” – ks. Piotr Pawlukiewicz 18.30 – 19.00 – Konsultacje indywidualne z prelegentami PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU DO DNIA 23 LUTEGO 2017 R. NA ADRES E-MAIL: SPOTKANIE@CARITAS.PL W ODPOWIEDZI OTRZYMAJĄ PAŃSTWO POTWIERDZENIE REJESTRACJI, KTÓRE JEST POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA. LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z organizatorką: Magdalena Bartoszewicz, tel. 022 334 85 18 NASI PRELEGENCI: DR BARBARA KOŁAKOWSKA: – Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, – Specjalista Medycyny Paliatywnej, – Pracownik Caritas Archidiecezji Warszawskiej od 2004 roku, – Były Konsultant Wojewódzki z zakresu Medycyny Paliatywnej na terenie Mazowsza, – Obecnie Kierownik Medyczny Hospicjum Domowego w Błoniu. ARTUR KULTYS, PSYCHOLOG: – Dyplomowany psychoonkolog, psycholog, interwent kryzysowy, terapeuta, coach kryzysowy, – Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej – Psychologię (studia magisterskie), Uniwersytet Jagielloński – Psychoonkologię w praktyce klinicznej (studia podyplomowe),  Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie – Psychologię kryzysu i interwencji kryzysowej (studia podyplomowe), – Aktywny Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, – Aktualnie pracuje jako psychoonkolog w Domowym Hospicjum Caritas Polska, zapewniając swoim podopiecznym i ich rodzinom wsparcie psychologiczne. MARTA ZDANOWSKA-PIORUNEK, FIZJOTERAPEUTA: – Od 2002 r. pracuje jako rehabilitantka. Ukończyła Medyczne Studium   Zawodowe następnie studia licencjackie i studia magisterskie w tym kierunku, – Od 2011 r. roku pracuje w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie, gdzie opiekuję się pacjentami na oddziałach szpitalnych. Zajmowała się chorymi na oddziale intensywnej terapii, – Jej działania polegają na tym, by nie dopuścić u chorych do odleżyn, przykurczy czy obrzęków, aby nie było komplikacji ze strony innych układów, – Wyznaję zasadę, że rehabilitacja to nie tylko „machanie nóżką czy rączką”, to nie tylko układ mięśniowy, stawowy. Rehabilitacja ma wpływ na cały organizm, na pozostałe układy również – krążenia, oddechowy, moczowy czy pokarmowy, – Od 2014 roku współpracuję z Caritas. Jej rola polega na pokazaniu jak dbać o osobę chorą w domu, o jego potrzeby, tak by też dbać o siebie. MAŁGORZATA DOMINIAK, PRACOWNIK SOCJALNY: – Dyplomowany magister pedagogiki specjalnej (specjalizacja: pedagogika terapeutyczna) – WSPS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, – Przeszła szkolenia z zakresu: przeciwdziałania w rodzinie, ograniczaniu zjawiska ubóstwa, opiekuna dziecięcego, – Pracowała jako pracownik socjalny w OPS-ach, DPS-ie, w Domu Dziecka. AGATA ERATOWSKA – POPIOŁEK, SPECJALISTA DS. SOCJALNYCH W CARITAS POLSKA: – pracuje dla Caritas od 2000 r., – Serwisem internetowym www.pomagam.caritas.pl [2] zajmuję się od początku jego powstania, – Absolwent Instytutu Studiów nad Rodziną oraz Studiów Podyplomowych w Zakresie Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień, – Terapeuta TSR. KS. PIOTR PAWLUKIEWICZ: – Znany i ceniony rekolekcjonista, głosił rekolekcje w wielu miastach Polski, a także dla środowisk polonijnych w Sztokholmie, Londynie, Dortmundzie, Zurichu, Bernie, Rzymie i Budapeszcie, – Po ukończeniu w 1985 r. Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie pracował przez dwa lata jako wikariusz w parafii pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo w Otwocku, – Studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, homiletykę w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i  retorykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, – Wykładowca homiletyki i duszpasterstwa rodzin w Wyższym... read more

Dzień Babci i Dziadka w innych placówkach

Na zewnątrz słonecznie i mroźnie, ale w Przedszkolu nr 338 ,, Sosnowa Stacyjka ” przy ul.Włókienniczej w Warszawie ciepło i radośnie. Wszystko to, za sprawą seniorów z Dziennego Domu Pobytu Caritas przy ul.Starczewskiej w Warszawie. Seniorzy licznie przybyli do przedszkolaków, by wspólnie świętować Dzień Babci i Dziadka. Każda grupa przedszkolaków przedstawiła swój program artystyczny, w którym pokazała swoje umiejętności muzyczne, ruchowe oraz recytatorskie. Mali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Wszyscy seniorzy otrzymali przygotowane przez dzieci drobne upominki. Na pożegnanie wzruszeni goście wręczyli małe niespodzianki przedszkolakom i pani Dyrektor.Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej... read more

„Niedzielne spotkania z babcią i dziadkiem”

Projekt, który zdobył II miejsce w konkursie ” Iskry Miłosierdzia” Projekt jest realizowany od października 2016 r. do czerwca 2017 r. Polega na ukazaniu skali problemu, jakim jest samotność wśród osób starszych. Często są pozostawieni tylko sami sobie, zapomniani przez rodziny, nie mają celu. Troska o słabszego – to jest chyba najlepsze określenie, które może być mottem tej akcji. Projekt wpisuje się w naukę Jana Pawła II oraz naukę kościoła katolickiego. Bez wątpienia będzie służył zapobieganiu izolacji, separacji oraz marginalizacji życia seniorów i poprawie jakości ich życia. Młodzież zaś będzie miała okazję bliżej poznać problemy ludzi starszych, nawiązać z nimi bezpośredni kontakt, służyć im pomocą i zrobić coś dobrego. Wykorzysta także na pewno ich doświadczenie życiowe. Będzie to pierwszy, w naszym mieście, projekt realizowany przez młodzież, adresowany do ludzi starszych. W Mińsku Mazowieckim mieszka około 40.000 osób. Ludność w wieku powyżej 60 lat (kobiety) i powyżej 65 lat (mężczyźni) stanowi ponad 15% mieszkańców. Często zakończyli już aktywność zawodową. Na emeryturze pogarsza się ich status materialny, a tym samym, jakość życia. Chorują. Spada ich prestiż. Zerwane są więzi międzypokoleniowe. Propaguje się kult młodości i sukcesu. Dlatego w wielu przypadkach ludzie starsi czują się wyobcowani. Nie wierzą, że ich życie może być lepsze. Celem projektu jest nawiązanie więzi międzypokoleniowych: młodzież – seniorzy. Poświęcenie, przez młodzież, należytej uwagi ludziom starszym i poznanie ich specyficznych potrzeb i wartości. Seniorzy zaś będą mieli okazję „wyjścia do świata” i podzielenia się swoim doświadczeniem życiowym. Będziemy zachęcali seniorów do aktywności, szczególnie do angażowania się w wolontariat. Wesprzemy także Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych, działający w naszym mieście, który boryka się z wieloma trudnościami. Przewidujemy następujące... read more

Dni Babci i Dziadka – przedstawienie

We wtorek, 24 stycznia Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Caritas przyjęli zaproszenie wolontariuszy  SKC. Z okazji Dnia Babci i Dziadka specjalnie dla gości wystąpili uczniowie Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Mińsku Mazowieckim. Na początku pojawiły dzieci z kl. 0a,pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Następie zaprezentował się zespół ludowy składający się z uczniów kl. III i IV. Jak zawodowcy zatańczyli  i zaśpiewali. Seniorzy ze wzruszeniem podziękowali wszystkim. Cudnie było patrzeć na ich radość i przyjemnie słyszeć, że takich rozrywek potrzebują i świetnie się... read more

Radość Dnia Babci i Dziadka

Dom Dziennego Pobytu w Mińsku Mazowieckim, z okazji Dnia Babci i Dziadka, odwiedzili nietypowi goście z bajki o Czerwonym Kapturku 🙂 Dla Podopiecznych zgromadzonych w domu był to dzień wypełniony niespodziankami, wspólnymi tańcami i radością z bycia... read more

Remont w Klubie Alternatywnym dobiega końca!

Klub  Alternatywny  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  został wyposażony w 10 stanowisk z super komputerami. Zakupiono także telewizor z kinem domowym, laptop, projektor multimedialny, sprzęt kuchenny oraz pralkę.Wyremontowano  kilka sal, polakierowano podłogi w szatni Judo i sali podwieczorkowej. Zdjęcia wykonano w czasie remontu. Było to możliwe dzięki dotacji Urzędu Miasta st.... read more

Jasełka i wspólne kolędowanie

W dniu 18.01.2017. odbyło się spotkanie międzypokoleniowe seniorów z Dziennego Domu Seniora Caritas przy ul.Starczewskiej 8 z dziećmi z Przedszkola 338 ” Sosnowa Stacyjka” przy ul.Włókienniczej w Warszawie.. Seniorzy z entuzjazmem i wzruszeniem obejrzeli przedstawienie jasełkowe przygotowane przez przedszkolaków i ich opiekunów. Po przedstawieniu razem z dziećmi śpiewali znane i mniej znane kolędy.Na zakończenie mali aktorzy wręczyli gościom własnoręcznie zrobione kwiaty.... read more

Mobilna łaźnia dla bezdomnych

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i  Ratusz  m.st. Warszawy uruchamiają pilotażowy projekt mobilnej łaźni dla bezdomnych. Caritas rozpoczął już zbiórkę, która pomoże wyposażyć łaźnie w środki czystości – mówi dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Kamil Jerzy Chojnacki. artykuł w... read more

Spotkanie opłatkowe dla wolontariuszy Caritas DWP

 Przyjmując drugiego człowieka przyjmujemy obecnego w nim Boga – podkreślił bp. Marek Solarczyk. W parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim odbyło się świąteczne spotkanie parafialnych zespołów Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. relacja z wydarzenia na stronie Radia Warszawa... read more

Mobilna łaźnia dla bezdomnych

Caritas naszej diecezji, we współpracy z m.st. Warszawa, otwiera w tym miesiącu na terenie Warszawy mobilną łaźnię przeznaczoną dla osób bezdomnych. W związku z tym w najbliższą niedzielę, w wymienionych niżej parafiach, odbędzie się kolejna zbiórka ręczników używanych i nowych oraz środków czystości (szampony, żele pod prysznic i mydła), które są niezbędne do funkcjonowania łaźni. Prosimy o przejrzenie domowych zasobów lub uwzględnienie przy zakupach dodatkowej sztuki jednego z tych produktów celem podzielenia się z potrzebującymi. Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w tę zbiórkę zapraszamy do następujących parafii: – Parafia Katedralna św. Michała Arch. i św. Floriana M. w Warszawie ; – MB Loretańskiej na ul. Ratuszowej; – Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. w Warszawie-Zerzniu; – Parafia Nawrócenia św. Pawła  Apostoła w Warszawie; – Parafia Miłosierdzia Bożego w Warszawie; – MB Nieustającej Pomocy na ul. Nobla; – św. Szczepana Męczennika na ul. Głębockiej; – Parafia Św Jana Pawła II w Radzyminie.... read more

Kawiarenka misyjna na rzecz Alphonsiny z Rwandy

W październiku SKC przy SP 12 w Otwocku zorganizowało kawiarenkę misyjną na rzecz  Alphonsiny z Rwandy – dziewczynki adoptowanej przez naszą szkołę w ramach programu „Adopcja serca”. Wpłaty wolontariusze dokonali osobiście 25 listopada w Sekretariacie Misyjnym Księży Pallotynów w Warszawie. Przy tej okazji zostawili list do Alponisiny będący naszą odpowiedzią na otrzymane od niej wiadomości.  s. Sylwia... read more

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej „Pod Klonami”

Z okazji świąt Bożego Narodzenia młodsi wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w Wielgolesie – uczniowie KL.IV A wraz z opiekunkami wybrali się do Domu Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Transborze, aby złożyć życzenia mieszkającym tam pensjonariuszom i umilić choć trochę czas ludziom, którzy święta spędzą z dala od swoich rodzinnych domów. Uczniowie wspólnie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej zaśpiewali kilka znanych kolęd. Na twarzach mieszkańców widać było ogromne wzruszenie i podziw dla talentów wokalnych naszych dzieci. Na koniec spotkania uczniowie złożyli życzenia pensjonariuszom i pracownikom oraz wręczyli własnoręcznie wykonane... read more

Torba Pełna Miłości

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie wraz z opiekunkami przeprowadzili tuż przed świętami Bożego Narodzenia  akcję TORBA PEŁNA MIŁOŚCI zorganizowaną przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Okazało się, że zawsze można liczyć na ludzi, którzy mają dobre serca i potrafią się dzielić nim z potrzebującymi. Takich ludzi nie brakuje również i w naszym środowisku ponieważ na prośby o wsparcie odpowiedziało bardzo wielu uczniów wraz i ich rodzicami. Udział w tej akcji tak wielu osób i tak ogromna ilość „pękających w szwach” od ciężaru toreb przerosło  nasze... read more

Zbiórka żywności – podsumowanie SKC przy Zespole Szkół Specjalnych nr 90

Co roku Caritas Diecezji Warszwsko-Praskiej organizuje przedświąteczną zbiórkę żywności w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce. W tym roku 9 grudnia do tej akcji przyłączyli się także niepełnosprawni  podopieczni Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół Specjalnych nr 90. Wraz z opiekunami uczniowie mieli okazję stać się wolontariuszami akcji  i zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia. Wolontariusze pełnili dyżury po dwie godziny, rozdając ulotki, zbierając datki do puszek, segregując i pakując zebrane produkty w hipermarkecie TESCO przy ul. Fieldorfa 37 w Warszawie. W tej charytatywnej pracy wspierali uczniów również rodzice. Taki praktyczny sposób niesienia pomocy innym bardzo się uczniom podobał. Udana zbiórka wprowadzała w dobry nastrój i pozwoliła odczuć radość z pomagania innym, stanowiła także ogromny bagaż doświadczeń, który pozwoli w przyszłości lepiej integrować się ze społecznością lokalną, budować społeczne relacje w oparciu o wzajemną pomoc i życzliwość.... read more

Zakończenie projektu „Rodzinna Kępa”

W Saskim Centrum Rodziny przy ul. Francuskiej 34 dobiega końca projekt „Rodzinna Kępa”, współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego. Jednym z jego działań były konsultacje psychologiczno-pedagogiczne i prawne, strefa mocy, czyli rodzicielska grupa wsparcia, grykowisko oraz kuferek z pomysłami – realizowane od 1 września do 31 grudnia 2016 roku. Oto kilka obrazów z naszych spotkań… Dziękujemy Wojewodzie Mazowieckiemu za wsparcie i liczymy na dalszą... read more

Wigilia w jadłodajni przy ulicy Lubelskiej

24 grudnia 2016 odbyło sie spotkanie wigilijne dla potrzebujących, ubogich i bezdomnych. Uczestniczył w nim Abp Henryk Hoser. Tym spotkaniem wracamy do dzieciństwa, kiedy byliśmy w domu, z rodzicami, paliło się oświetlenie choinki,  śpiewaliśmy kolędy, szliśmy na pasterkę […] Niech te święta będą dla Was takim wielkim ciepłym miejscem i czasem, żeby ogrzać Wasze ciała i dusze. Żeby na ustach pojawił się uśmiech. Żeby w sercu pojawiła się życzliwość. Żeby spojrzeć na przyszłość z większa nadzieją i ochotą. http://cdwp.caritas.pl/wp-content/uploads/2016/12/20161224_jadlodajnia_Hoser.mp3 Wszyscy potrzebujący zostali obdarowani świątecznymi paczkami, w których nie zabrakło artykułów spożywczych oraz środków czystości. W tym roku Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przygotowało około 1500 paczek dla ubogich i samotnych spędzających wigilię w jadłodajni przy ulicy Lubelskiej.... read more

Pusty opłatek

Tak młodzi Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas w Radzyminie obdarowywali pustymi opłatkami mieszkańców... read more

SDS z Radzymina w Niepokalanowie

19.12.2016 Wybraliśmy się na wycieczkę do Sanktuarium w Niepokalanowie. Uczestniczyliśmy we Mszy Św. oraz zwiedziliśmy rozległy teren klasztoru a w nim Starą Kaplicę dziś Sanktuarium Św. Maksymiliana  gdzie mogliśmy usłyszeć część historii o budowie Niepokalanowa i osiadłych tu Braciach zakonnych. Mogliśmy obejrzeć dwa papieskie  samochody.  Jeden z czasów Kiedy Karol Wojtyła był arcybiskupem  Krakowskim a drugi PapaMobille, którym podróżował już jako  Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki  do Polski. Całą historie Niepokalanowa usłyszeliśmy w Muzeum Św. Maksymiliana Kolbe gdzie mogliśmy zobaczyć cenne eksponaty a wcześniej przedmioty codziennego użytku  Św. Maksymiliana i współbraci. Pielgrzymkę zakończyliśmy pysznym posiłkiem w stołówce jednego z domów rekolekcyjnych. Wróciliśmy troszkę zmarznięci, ale bogatsi o wiedzę o heroicznym Świętym Maksymilianie  i miejscu, które wspólnie z innymi zbudował. Projekt „Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób upośledzonych umysłowo na terenie miasta/gminy Radzymin w latach 2016 -2019” realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Powiat Wołomiński ze środków budżetu... read more

SKC w Otwocku pomaga Świętemu Mikołajowi

10.12.2016 wolontariusze Szkolnego Koła Caritas  przy SP 12 w Otwocku włączyli się w przygotowania do „Szlachetnej Paczki”. Dekorowali salę, do której darczyńcy przywozili prezenty dla potrzebujących rodzin.  s. Sylwia Sztuka... read more

Słychać dzwonienie dzwonkami, święty Mikołaj za drzwiami

„Słychać dzwonienie dzwonkami, święty Mikołaj za drzwiami. Witajmy Go, śpiewaj Mu, bo On się zbliża już”. 6 grudnia SP 12 w Otwocku wypełnij śpiew dźwięcznych głosów wolontariuszek SKC, które w anielskich strojach asystowały św. Mikołajowi odwiedzającemu dzieci klas I-III. Spotkanie z dobrym Świętym było osłodzone pysznymi cukierkami. W tym roku do uczniów klas IV-VI Mikołaj posłał swój szczególny list:  Drodzy Uczniowie Chłopcy i Dziewczęta Święty Mikołaj o Was pamięta Każdym dobrym czynem Zawsze się raduje A wytrwałym i gorliwym Mocno kibicuje Wspieram Was dzieciaczki Swą modlitwą z nieba A Wy w dobru trwajcie Bo światu go trzeba I niech każdy uczeń będzie uśmiechnięty Pozdrawiam Was serdecznie Wasz Mikołaj Święty Do tej misji św. Mikołaj wyznaczył swoich posłańców, a były nimi wolontariuszki SKC oraz przedstawicielki samorządu uczniowskiego. Posłańcy odczytali w klasach list od św. Mikołaja i poczęstowali brać uczniowską dobrymi cukierkami. Dobrymi z dwóch powodów: po pierwsze smakowych, a po drugie, gdyż do każdego z nich dołączona była myśl o dobroci. s. Sylwia... read more

Gala Wolontariatu 2016

  Wyróżnienia przyznane przez kapitułę nagrody Skrzydła Anioła otrzymują: Parafialny Zespól Caritas przy parafii p.w. Najczystszego Serca Maryi Wolontariusze SKC przy SP im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim Pani Aleksandra Bąk Pani Natalia Bereda Pani Weronika Pisarek Pani Iga Rudzka Pani Stanisława Chojnacka Pani Stanisława Kurkus Pani Anna Przasnek Pan Jacek Zaniewicz Pan Cezary Duranowski Pan Andrzej Godlewski Pani Aleksandra Boniecka Pani Barbara Wierzba Nagrody przyznane przez kapitułę nagrody Skrzydła Anioła otrzymują: Parafialny Zespól Caritas przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim Pani Teresa Padzik Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Otwocku Małgorzata Witkowska Pan Arkadiusz Śliwa Pani Stanisława Karczmarczyk Pani Czesława Kmieć Ks. Krzysztof Ukleja... read more

Wirtualna Choinka

Witaj Dobry Człowieku! Wystartowała WIRTUALNA CHOINKA – zachęcamy Cię do rozgrzania serc i pomocy rodzinom, które tego potrzebują. Zapraszamy do obejrzenia na naszej stronie nowego klipu promującego tegoroczną akcję – WIRTUALNACHOINKA.NET Potrzebujemy Twojej pomocy!  Czy uda się nam przekazać potrzebującym ponad 1500 paczek? Możesz kupić prezent z listy dla dziecka lub potrzebującej rodziny. Może być to prezent niekoniecznie tylko od Ciebie, możesz go zrobić z przyjaciółmi. Czy uda się nam zebrać 100 ton węgla? Możesz zafundować rodzinie ciepło pochodzące z najwyższej jakości węgla. Wszystko dopasowane do Twojej kieszeni – możesz zafundować wiaderko, worek, taczkę lub tonę węgla 🙂 Czy uda się dostarczyć potrzebującym prezenty i węgiel? To zależy od Ciebie… Możesz powiedzieć o Wirtualnej Choince jak największej liczbie osób. Przypomnij tym, którym już mówiłeś i powiedz nowym. W pracy, w szkole, na uczelni, wśród znajomych i rodziny. Lajkuj, udostępniaj, ogłaszaj, rozsyłaj… A już teraz mamy dla Ciebie prezent! Sprawdź jakim językiem miłości się posługujesz… jezyki.kibicujrodzinie.pl Pozdrawiamy! Organizatorzy akcji... read more

Spotkanie sportowo-integracyjne

25.11.2016 Wszyscy chętni  uczestnicy ŚDS Radzymin wzięli udział w spotkaniu sportowo- integracyjnym dla osób niepełnosprawnych w Sokołowie Podlaskim. Po oficjalnym  powitaniu osoby wytypowane wzięły udział turnieju w tenisa stołowego. Po zawodach wszyscy bawiliśmy się na wspaniałej dyskotece. Pomimo nie zdobycia znaczących miejsc uczestnicy wrócili zadowoleni, ze wspólnie spędzonego czasu. Dla naszych Tenisistów była to kolejna okazja sprawdzenia  swoich umiejętności  „na szerszych wodach”.  Na koniec  zostały rozdane nagrody za miejsca na podium oraz nagrody za samo uczestnictwo. Projekt „Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób upośledzonych umysłowo na terenie miasta/gminy Radzymin w latach 2016 -2019” realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Powiat Wołomiński ze środków budżetu... read more

Pierogarnia u Aniołów poświęcona

Pierogarnia u Aniołów Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  przy ul. 11 Listopada 40 została dziś uroczyście poświęcona przez Bp. Marka Solarczyka. Emocje z tego wydarzenia długo zostaną z nami. To był dla nas ogromny zaszczyt i radość. 🙂 Zapraszamy serdecznie do naszej nowej Pierogarni przy ul. 11 Listopada 40!... read more
Strona 5 z 44« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »