Aktualności | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Aktualności

X lat Centrum Charytatywno-Opiekuńczego w Legionowie

Legionowskie Centrum Charytatywno-Opiekuńcze 8 maja świętuje dziesięć lat swojego istnienia i służenia ludziom. Legionowskie Centrum Charytatywno-Opiekuńcze 8 maja świętuje dziesięć lat swojego istnienia i służenia ludziom. Tutaj w noclegowni schronienie znajdują bezdomni. Dzieci w świetlicy otrzymują opiekę i wsparcie. Mają tu miejsce, gdzie mogą odrobić lekcje, zjeść podwieczorek oraz bezpiecznie i atrakcyjnie spędzić czas. Pracownicy Centrum służą ludziom doraźnie zwracającym się po pomoc, rozdając żywność, leki, odzież. Następnym etapem rozwoju Centrum jest otwarcie w przyszłości... read more

Majówka w Otwocku

W dniach 27 – 28 kwietnia grupa dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych Caritas w Warszawie wyjechała na majówkę do Otwocka. W dniach 27 – 28 kwietnia dzieci i młodzież (razem 26 osób) uczęszczający do świetlic socjoterapeutycznych Caritas w Warszawie wyjechali na majówkę do Otwocka. Było to możliwe, gdyż Caritas prowadzi w tym mieście swoje placówki, w których gościnnie przyjęto „Warszawiaków”. W organizację czasu zaangażowała się też młodzież uczęszczająca do klubu mieszczącego się przy świetlicy Caritas przy ul. Garwolińskiej 4A. Chłopcy bardzo skrupulatnie przygotowali i poprowadzili „Konkurs Wiedzy Wszelkiej”. Przygotowują się w ten sposób do wyjazdu na kolonie, na których mają pracować jako wolontariusze. W dniu przyjazdu do Otwocka dzieci i wychowawcy tamtejszych świetlic (Caritas prowadzi w Otwocku 3 świetlice) przygotowali podchody po lesie zakończone ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami. W ciągu tych dni dzieci przebywały dużo na świeżym powietrzu: bawiły się na placu zabaw, grały w piłkę, chodziły na spacery. Najbardziej zapaleni przyrodnicy łapali żaby i motyle, które trochę wymęczone, ale całe i zdrowe zostawały w lesie. Wyjazd był bardzo udany o czym świadczą pytania dzieci, kiedy jeszcze pojedziemy do... read more

V rocznica powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim

21.04.2004r. odbędzie się uroczystość związana z kolejną rocznicą istnienia i funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim, prowadzonym przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. 21.04.2004r. odbędzie się uroczystość związana z kolejną rocznicą istnienia i funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim, prowadzonym przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Uczestnicy Warsztatu przygotowali program artystyczny „PTAM” – czyli nie boję się marzeń. Zaprezentowane też zostanie wiele wiele prac plastycznych wykonanych przez uczestników. Następnie odbędzie się aukcja zaprezentowanych... read more

Warszawa-Praga – tysiąc paczek dla najuboższych

Tradycyjnie już Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z okazji Świąt Paschalnych przygotowała 1000 paczek świątecznych dla ludzi bezdomnych, bezrobotnych, rodzin dysfunkcyjnych i w kryzysie. Tradycyjnie już Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z okazji Świąt Paschalnych przygotowała 1000 paczek świątecznych dla ludzi bezdomnych, bezrobotnych, rodzin dysfunkcyjnych i w kryzysie. Środki na ten cel uzyskaliśmy z Wielkanocnego Dzieła Caritas czyli z Chlebków Miłości. W czasie spotkania była wspólna modlitwa jak również okazja do złożenia sobie życzeń Świątecznych. 5 kwietnia 2004 roku w Wielki Poniedziałek Ks. Bp. Kazimierz Romaniuk, ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej dokonał uroczystego poświęcenia nowego Ośrodka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Warszawie przy ul. Garwolinskego 4A. W ośrodku oprócz świetlicy socjoterapeutycznej działa klub młodzieżowy, klub rodzica i ognisko przedszkolne. Dzieci i młodzież przygotowały krótki program poświęcony św. Bratu Albertowi, patronowi tego miejsca. Obecni na uroczystości byli Burmistrz dzielnicy Praga Południe, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i rodzice. Z racji zbliżających się Świąt wszyscy złożyli sobie nawzajem życzenia Wielkanocne. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej dzieląc się tajemnicą Zmartwychwstania pragnie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w Wielkanocne Dzieło Caritas kupując Chlebki Miłości. Serdeczne Bóg zapłać. Wasz dar pozwolił nam zorganizować 1000 paczek dla najbiedniejszych na te Święta. Niech Zmartwychwstały Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel stanie się źródłem radości i pokoju, mocy i odwagi w podejmowaniu ważnych wyzwań dnia... read more

Wielki Tydzień w ośrodkach Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Poświęcenie nowo powstałego Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Św. Brata Alberta, odwiedziny w placówkach Caritas oraz spotkanie dla osób bezdomnych i samotnych wypełniają czas Wielkiego Tygodnia w Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Ojciec Święty Jan Paweł II wzywał na progu Wielkiego Postu do szczególnej troski o dzieci, gdyż są najbardziej narażone na wszelką niegodziwość ludzi starszych. 5 kwietnia 2004 r. Ks. Bp Kazimierz Romaniuk w asyście Ks. Dyrektora Krzysztofa Uklei, dokonał otwarcia i poświęcenia nowo powstałego Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Św. Brata Alberta, utworzone przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Garwolińskiej. Swoje miejsce będą mogli tu znaleźć jednocześnie dzieci i młodzież, gdyż mieści się tu ognisko przedszkolne dla najmłodszych, świetlica i klub młodzieżowy. Dla rodziców organizowane są comiesięczne spotkania i warsztaty pt. „Jak pomóc własnemu dziecku?”. Ksiądz Biskup odwiedził również dzieci ze świetlicy przy ul. Korkowej, które mogły uścisnąć dłoń Jego Ekscelencji, złożyć życzenia i wspólnie zaśpiewać, jak dobrze jest być dzieckiem i chodzić do świetlicy Caritas. W Wielkim Tygodniu poszczególne placówki Caritas odwiedził dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ks. Krzysztof Ukleja. Życzył swoim pracownikom łaski pokoju i wiary w Jezusa Zmartwychwstałego, który każdemu niesie nadzieję oraz zachęcał do pójścia z Maryją drogą zbawienia. W Wielki Piątek w Jadłodajni Caritas odbędzie się spotkania z ludźmi biednymi, bezdomnymi i samotnymi przy zorganizowanym „stole wielkanocnym”. Dla ok 1 000 osób są przygotowane paczki świąteczne, w których oprócz wędliny i innych produktów żywnościowych będzie można znaleźć świąteczne makowce i... read more

Wielkanocne Dzieło Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Tylko w Niedzielę Palmową i w Wielką Sobotę w parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej można będzie nabyć „Chleb Miłości” – symbol dzielenia się chlebem z potrzebującymi. To jedna z akcji Wielkanocnego Dzieła Caritas. „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”. (Dz 20,35) – tymi słowami Ojciec Święty zachęcał do przeżywania Wielkiego Postu. Zapraszał do czynienia dobra, do bezinteresownego dawania siebie nie oczekując niczego w zamian. Świeżo nam jeszcze brzmią w uszach słowa Ojca Świętego wypowiedziane podczas ostatniej pielgrzymki do Polski: Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało. Mając w pamięci te słowa, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zorganizowała w Wielkim Poście następujące akcje: SKARBONKA JAŁMUŻNY WIELKOPOSTNEJ dociera do dzieci i młodzieży, uczy ich solidarności z biednymi koleżankami i kolegami. „KROMKA CHLEBA” W związku z ogólnopolską akcją Caritas „KROMKA CHLEBA” w wielu parafiach odbywają się zbiórki żywności przeznaczonej dla ludzi najbardziej potrzebujących z terenu parafii, bądź korzystających bezpośrednio z pomocy Caritas. Dzisiaj wiele jest osób bezrobotnych, bezdomnych, zagrożonych marginalizacją społeczną, rodzin wielodzietnych, niepełnych, emerytów i rencistów potrzebujących naszej pomocy. Choć może sami zaliczamy się do którejś z tych grup i nam samym często brakuje potrzebnych środków do życia, musimy o sobie nawzajem pamiętać. Może mój sąsiad lub sąsiadka potrzebuje również mojej pomocy. Dlatego też powstał ogólnopolski program pomocy „KROMKA CHLEBA” – pamiętajmy o sobie i wzmocnijmy nasze serca wzajemną miłością i dobrocią. „CHLEB MIŁOŚCI” Chleb Miłości uczy wrażliwości na potrzeby człowieka i dzielenia się z osobą czekająca na naszą pomoc. W swej codziennej modlitwie prosisz Pana, by nie zabrakło Ci powszedniego... read more

Warszawa: dzieci zagrożone prostytucją znajdą pomoc w Caritas

Caritas diecezji warszawsko-praskiej przygotowuje specjalny program pomocy dzieciom zagrożonym prostytucją. Dzieci będą kierowane na około trzy miesiące do ośrodka terapeutyczno-socjalizującego prowadzonego przez Caritas. Warszawa, 24.02.2004 Caritas diecezji warszawsko-praskiej przygotowuje specjalny program pomocy dzieciom zagrożonym prostytucją. Dzieci będą kierowane na około trzy miesiące do ośrodka terapeutyczno-socjalizującego prowadzonego przez Caritas. „Prostytucja dziecięca to palący problem” – powiedział KAI ks. Krzysztof Ukleja, dyrektor Caritas diecezji warszawsko-praskiej. Zgodnie z ustaleniami podjętymi wraz z przedstawicielami władz miejskich, dzieci będą kierowane do ośrodka przez sądy, kuratoria, pedagogów szkolnych i innych pracowników socjalnych współpracujących z biurem polityki społecznej miasta. Rozważa się też zorganizowanie konkursu na tzw. „streetworkerów”, których celem będzie dotarcie do dzieci uprawiających prostytucję, zyskanie ich zaufania i skierowanie do ośrodka. „Jest wiele prostytuujących dzieci: na Dworcu Centralnym, na ulicach i w szkołach. Są one w kryzysie, często przeżywają trudną sytuację rodziną i osobistą. Chcemy zmierzyć się z problemem i pomóc tym dzieciom”- mówi ks. Ukleja. Caritas zamierza przyjmować dzieci w wieku szkolnym, zarówno dziewczęta jak i chłopców. Przeznaczono na ten cel 15 miejsc pobytowych. Dzieci będą poddane całodobowej opiece, a także terapii indywidualnej i grupowej, mającej zapewnić im „psychiczne i moralne wsparcie”. Caritas chce także współpracować z rodzicami nieletnich. Jak wyjaśnia ks. Ukleja jest to przejściowa forma pomocy. Po trzymiesięcznym okresie pobytu w ośrodku dzieci będą kierowane do specjalistycznych placówek pomocowych tj. pogotowia opiekuńczego i domów dziecka. Caritas zwróciła się do instytucji i osób prywatnych o pomoc materialną i finansową w prowadzeniu... read more

Obchody XII Światowego Dnia Chorego w Diecezji Warszawsko-Praskiej

Obchody XII Światowego Dnia Chorego upłynęły w Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej pod znakiem odwiedzin chorych dzieci. 10 lutego Ks. Bp Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej Kazimierz Romaniuk, Ks. Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Krzysztof Ukleja odwiedzili dzieci w Szpitalu dziecięcym przy ul. Niekłańskiej i udzielili im kapłańskiego błogosławieństwa na czas choroby. Dzieci otrzymały drobne upominki, w których mogły znaleźć artykuły szkolne i artykuły służące do codziennej higieny ciała. Seminarzyści z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej wraz z wolontariuszami całe to spotkanie uświetnili śpiewem i zabawami. 12 lutego dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu uczestniczyły we wspólnej Eucharystii celebrowanej przez Ks. Bpa S. Kędziorę, Ks. Krzysztofa Ukleję, Dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i Ks. Jacka Bazarnika – kapelana szpitala. Następnie Goście odwiedzili dzieci i pobłogosławili je w ich chorobie. Każde dziecko przebywające na oddziale otrzymało drobny upominek. Swój artystyczny występ zaprezentowały dzieci ze świetlicy Caritas ze... read more

Warszawa-Praga: zbiórka na rzecz poszkodowanych w Iranie

Ks. bp Kazimierz Romaniuk Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej zwrócił się z gorącą prośbą do diecezjan, by w najbliższą niedzielę, 4 lub 11 stycznia 2004 roku zostały zebrane ofiary do puszek na potrzeby poszkodowanych w Iranie. Warszawa, 3 stycznia 2004 Ks. Biskup Kazimierz Romaniuk Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej zwrócił się z gorącą prośbą do diecezjan by w najbliższą niedzielę, 4 stycznia lub 11 stycznia 2004 roku zostały zebrane ofiary do puszek na potrzeby poszkodowanych w Iranie. Pamiętni na to, że i my sami byliśmy nieraz w trudnej sytuacji a wielu ludzi dobrej woli wspierało nas, chciejmy wspomóc tych, którzy najbardziej ucierpieli w... read more

Nowa Stacja Opieki Na Pradze

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Fundacja im. J. Szewczyka i parafie dekanatu praskiego otwierają wspólnie Stację Opieki Medycznej na Warszawskiej Pradze. Stację poświęci Ks. Bp Kazimierz Romaniuk 30 grudnia 2003 roku o godz.11.00 Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Fundacja im. J. Szewczyka i parafie dekanatu praskiego dostrzegając lokalne problemy ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych otwierają wspólnie Stację Opieki Medycznej – Caritas na Warszawskiej Pradze. Otwarcia i poświęcenia nowej Stacji dokona Jego Ekscelencja Ks. Bp Kazimierz Romaniuk, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej dnia 30 grudnia 2003 roku o godz.11.00 w budynku Stacji w Warszawie przy ul. Śnieżnej 3 na Pradze. Stacja Opieki Caritas to nowoczesna forma pomocy ludziom chorym i niepełnosprawnym z terenu Dekanatu Praskiego. Jest to jednocześnie inicjatywa kilku podmiotów: – Fundacja im. J. Szewczyka przekazuje pomieszczenie przy ul. Śnieżnej 3; – Caritas Polska przekazuje sprzęt rehabilitacyjny; – Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej poprowadzi placówkę; – Parafie Dekanatu Praskiego na czele z parafią pw. Najświętszego Serca Jezusowego (Księży Salezjanów) zapewniają wsparcie finansowe. Jest to pierwsza Stacja na terenie Polski z udziałem tak wielu podmiotów angażujących się w rozwiązywanie problemów... read more

Przygotowania do wigilii w Domu Samotnej Matki w Zielonce

Wigilia Bożego Narodzenia w Domu Samotnej Matki w podwarszawskiej Zielonce będzie bardzo kameralna. Wezmą w niej udział tylko mieszkanki placówki prowadzonej od 9 lat przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Zielonka, 17.12.2003 Wigilia Bożego Narodzenia w Domu Samotnej Matki w podwarszawskiej Zielonce będzie bardzo kameralna. Wezmą w niej udział tylko mieszkanki placówki prowadzonej od 9 lat przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Dla niektórych z nich właśnie nadarzyła się okazja, by poznać bożonarodzeniowe tradycje i nauczyć się przyrządzania świątecznych potraw. Już w najbliższą sobotę, 18 grudnia na wigilię „w szerszym gronie” do Zielonki przyjadą dawne podopieczne, będą też pracownicy oraz dobroczyńcy domu Caritas – właściciele lokalnych sklepów i piekarni. Do wigilii w zielonkowskim Domu Samotnej Matki zasiądzie siedem kobiet, obecnie mieszkających w tej placówce oraz ich dziesięcioro dzieci. Najmłodsza trójka urodziła się na przełomie listopada i grudnia, więc jeszcze nie skosztuje świątecznych dań. Każda z młodych matek przygotuje na wigilijny stół inną potrawę. – Będzie wszystko, co być powinno – zapewnia Joanna Górska, szefowa Domu Samotnej Matki w Zielonce. Na wigilijną kolację podamy tradycyjne potrawy: będą śledzie, karp, barszcz z uszkami, kapusta z grzybami, kompot z suszonych owoców – dodaje. Zdaniem Górskiej, przedświąteczne przygotowania są dobrą okazją, żeby rozmawiać z kobietami o tym, co znaczy np. łamanie się opłatkiem, sianko kładzione pod wigilijnym obrusem, świeca czy świąteczne potrawy. Czasem to pretekst do rozmów o tym, jak właściwie wygląda prawdziwa wigilia. Dom Samotnej Matki w Zielonce jest tymczasowym schronieniem dla kobiet, które chciałyby urodzić dziecko, a nie posiadają żadnych środków materialnych czy rodziny. Zwykle przebywają w placówce od 3 do 6 miesięcy. W tym czasie otrzymują wsparcie i niezbędną pomoc medyczną, socjalno-prawną i psychologiczną.... read more

Legionowo: Boże Narodzenie dla dzieci

Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Legionowie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w dniach 20 i 21 grudnia 2003 r. organizuje akcję „BOŻE NARODZENIE DLA DZIECI”. Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Legionowie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w dniach 20 i 21 grudnia 2003 r. organizuje akcję „BOŻE NARODZENIE DLA DZIECI”. Akcją tą będzie objętych ok. 750 dzieci z najbiedniejszych rodzin Legionowa. Każde dziecko zostanie obdarowane prezentem, które otrzyma z rąk Świętego Mikołaja. Ciekawostką i miłym zaskoczeniem dla Świętego Mikołaja jest, iż wszystkie dzieci będą ubrane w czerwone czapeczki mikołajowe, które uszyli w liczbie 850 szt. podopieczni schroniska dla bezdomnych w Centrum Caritas w... read more

Wigilie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Przed świętami Bożego Narodzenia Warszawsko-Praska Caritas organizuje spotkania wigilijne z podopiecznymi swoich placówek, ich rodzinami oraz z najuboższymi. Przed świętami Bożego Narodzenia Warszawsko-Praska Caritas organizuje spotkania wigilijne z podopiecznymi swoich placówek, ich rodzinami oraz z najuboższymi: 18.XII. – w Ośrodku Wychowawczym dla 40 dziewcząt wraz z wychowawcami przy ul. Kawęczyńskiej 49 o godz. 16.00, 19.XII. – w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzicami, przy ul. Korkowej 27, o godz. 15.30, – W świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzicami przy ul. Garwolińskiej 4, o godz. 17.30, 20.XII. – Wielki Mikołaj w Centrum Charytatywno-Opiekuńczym w Legionowie z udziałem Miasta Legionowo dla 350 dzieci, – w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzicami w Otwocku przy ul. Ługi, o godz. 15.30, – w Domu Samotnej Matki w Zielonce przy ul. Kilińskiego 63, o godz. 18.30, 21.XII. – w Centrum Interwencji Kryzysowej dla pensjonariuszy i dla dzieci z rodzicami uczęszczającymi do świetlicy socjoterapeutycznej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12, o godz. 17.00, 22.XII. – w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzicami w Świdrze przy ul. Marszałkowskiej 23, o godz. 16.30, 23.XII. – w placówkach na terenie Mińska Mazowieckiego: – w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Granicznej 18, o godz. 10.30, – w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Wyszyńskiego 58 o godz. 12.00, – w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Świetlicy socjoterapeutycznej i w Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Kościelnej 18, o godz. 14.00, 24. XII. – Wigilia w Jadłodajni Caritas przy ul. Szaserów 141 w godz.... read more

Konserwy dla najuboższych

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przez ostatnie dwa tygodnie wydawała konserwy dla osób z rodzin ubogich oraz dla osób bezrobotnych i bezdomnych. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przez ostatnie dwa tygodnie wydawała konserwy dla osób z rodzin ubogich oraz dla osób bezrobotnych i bezdomnych. W Legionowskim Punkcie Pomocy Socjalnej z tej formy pomocy skorzystało 150 osób, a w Punkcie Pomocy Doraźnej przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie – 500 osób. W sumie Caritas otrzymała ok. 10.000 puszek przeznaczonych na dożywianie rodzin ubogich, osób bezrobotnych, bezdomnych i... read more

Jedenasta wigilia dla najuboższych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Już po raz 11 Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej organizuje 24 grudnia wigilijne spotkanie dla 1500 osób w Jadłodajni im. Św. Brata Alberta w Warszawie przy ulicy Szaserów 141. Już po raz 11 Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z udziałem sponsorów, przy pomocy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy może zorganizować 24 grudnia wigilijne spotkanie dla 1 500 osób w Jadłodajni im. Św. Brata Alberta w Warszawie przy ulicy Szaserów 141 – mówi Ksiądz Dyrektor Krzysztof Ukleja. W święta wszyscy jednoczą się i gromadzą w domu przy stole, łamiąc się opłatkiem, składając sobie najserdeczniejsze życzenia, by każdy nowy dzień był lepszy od poprzedniego i by nie zabrakło chleba na stole, dachu nad głową, pracy wykonywanej i ludzkiej dobroci i życzliwości. Podczas spotkania organizowanego przez Caritas bezdomni, ubodzy i bezrobotni zjedzą gorącą grzybową zupę, przy śpiewaniu kolęd połamią się opłatkiem. Każdy z uczestników otrzyma paczkę żywnościową, która pomoże mu spokojnie i radośnie przeżyć świąteczne dni. Ponadto ok. 500 dzieci ze świetlic Caritas, noclegowni i Centrum Interwencji Kryzysowej otrzyma paczki... read more

Dziesięciolecie Ośrodka Wychowawczego Caritas Warszawsko-Praskiej

Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej serdecznie zaprasza na uroczystość dziesięciolecia istnienia placówki, która odbędzie się 14 października 2003 r. W programie: a. EUCHARYSTIA w Bazylice NSJ w Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej 53 pod przewodnictwem Ks. Bpa K. Romaniuka o godz. 10.00 b. CZĘŚĆ OFICJALNA w sali teatralnej przy Bazylice – powitania, przemówienia, – program artystyczny w wykonaniu wychowanek Ośrodka. c. SPOTKANIE PIKNIKOWE na terenie Ośrodka przy ul. Kawęczyńskiej 49 Na obchody jubileuszu zaprasza Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Krzysztof Ukleja oraz pracownicy i wychowanki... read more

Zostań sponsorem Literki A

W dniu 4 września 2003 r. została zainaugurowana warszawska akcja społeczna „Zostań sponsorem Literki A”. W dniu 4 września 2003 r. konferencją prasową z udziałem Prezydenta Warszawy Pana Lecha Kaczyńskiego została zainaugurowana warszawska akcja społeczna „Zostań sponsorem Literki A”. Akcję prowadzą Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, występujące po raz pierwszy razem jako Caritas w Warszawie oraz Terra Humana, fundacja będąca pomysłodawcą i inicjatorem akcji. Honorowym patronatem objął akcję Prezydent Warszawy. Celem akcji, jest pomoc dzieciom z rodzin ubogich, bezrobotnych, rodzin przeżywających różnego rodzaju kryzysy związane z ich trudną sytuacją materialną, rodzin nie uzyskujących wsparcia z powodu niewielkiego przekroczenia dochodów kwalifikujących do pomocy społecznej. Z szacunkowych danych zebranych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w dzielnicach Warszawy oraz informacji posiadanych przez Caritas w Warszawie wynika, że pomocy powinniśmy udzielić około 3.000 dzieci. Akcja „Zostań sponsorem Literki A” ma również wymiar społeczny. Jej zadaniem jest przede wszystkim pobudzenie solidarności mieszkańców Stolicy. Jak mówi Agatka, dziewczynka z plakatu promującego akcję, Warszawa ma szansę stać się miastem Wielkiego Serca otwartym na potrzeby współmieszkańców, słabszych, potrzebujących pomocy. Dla celów akcji zostało otwarte specjalne konto bankowe, na które warszawiacy oraz warszawskie firmy – Sponsorzy literki A, mogą wpłacać darowizny pieniężne na pomoc warszawskim dzieciom: Caritas w Warszawie Bank BPH S.A. I/O Warszawa Nr 51 1060 0076 0000 3310 0001 9201 Mamy nadzieję, że uzupełnimy tornistry dzieciom, które dzięki ofiarności warszawiaków poczują się w szkole na równi ze swoimi koleżankami i kolegami. Przyjmujemy także dary rzeczowe w biurach Caritas w Warszawie w postaci nowych przyborów szkolnych, zeszytów, strojów sportowych, obuwia sportowego i innych rzeczy potrzebnych dzieciom w szkole. Kontakt pod warszawskim numerem telefonu 828 18 15... read more

Zostań sponsorem Literki A

4 września o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Pana Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Warszawy, inaugurująca akcję „Zostań sponsorem Literki A”. 4 września 2003 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy przy Placu Bankowym 3/5 w sali nr 131, odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Pana Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Warszawy, inaugurująca akcję „Zostań sponsorem Literki A”. W konferencji prasowej wezmą udział organizatorzy – Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz fundacji Terra Humana, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania związane z akcją oraz projektem „Warszawiacy warszawskim dzieciom”. Kontakt telefoniczny: Agnieszka Kubicka 0 502 214 480 Serdecznie... read more

Przybory szkolne i dożywianie – Caritas najbiedniejszym uczniom

Pomoce szkolne dla najuboższych dzieci, dożywianie ich, a przede wszystkim uczulenie społeczeństwa na potrzeby rodzin zmarginalizowanych – to plany Caritas na rozpoczynający się dzisiaj rok szkolny.Pomoce szkolne dla najuboższych dzieci, dożywianie ich, a przede wszystkim uczulenie społeczeństwa na potrzeby rodzin zmarginalizowanych – to plany Caritas na rozpoczynający się dzisiaj rok szkolny. W wielu diecezjach najubożsi uczniowie dostają od Caritas wyprawki szkolne, a w całej Polsce Caritas dożywia 45 tys. dzieci. Caritas obu diecezji warszawskich (archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej) prowadzi akcję „Zostań sponsorem Literki A”, której celem jest pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, głównie z powodu utraty pracy przez rodziców. Caritas zbiera pieniądze na wyprawki szkolne i chce uwrażliwić mieszkańców miasta na potrzeby najbiedniejszych dzieci, które zapewne każdy może dostrzec wokół siebie. Caritas i Fundacja Terra Humana chcą – czytamy na stronie www.literkaa.pl – żeby akcja stała się „pierwszą kroplą drążącą skałę obojętności wobec drugiego człowieka, naszego sąsiada zza ściany, osoby w podeszłym wieku, dziecka z sąsiedztwa”. Z danych Ośrodków Pomocy Społecznej i Caritas wynika, że w Warszawie pomocy potrzebuje około 3000 dzieci. Na stronie internetowej można nie tylko znaleźć adres konta, ale również zgłosić dzieci potrzebujące pomocy. „Tornister pełen uśmiechu” to trwająca cały rok szkolny akcja Caritas diecezji ełckiej. We wrześniu w bankach i instytucjach staną skarbonki, a zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na zakup podręczników i pomocy szkolnych. Z kolei „Pomóżcie nam pomagać” to program dożywiania w szkołach dzieci z ubogich rodzin. Prywatne firmy zostały zaangażowane w pomoc uczniom także w archidiecezji gdańskiej. Caritas diecezji kieleckiej zamierza przeznaczyć w tym roku 5-9 tys. zł na zakup pomocy szkolnych. W Toruniu najuboższe dzieci... read more

102 dzieci wzięło udział w półkoloniach warszawsko-praskiej Caritas

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w ramach akcji kolonijnej zorganizowała od lipca do połowy sierpnia 3 dwutygodniowe turnusy półkolonii. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w ramach Akcji kolonijnej zorganizowała od lipca do połowy sierpnia 3 dwutygodniowe turnusy półkolonii. Odbyły się one w Świdrze, Śródborowie i na Ługach – w świetlicach socjoterapeutycznych Caritas. W letnim wypoczynku pod okiem fachowej kadry pedagogów, socjoterapeutów i wolontariuszy wzięło udział 102 dzieci w wieku 5-15 lat z powiatu otwockiego. Oprócz zapewnienia (często głodnym) dzieciom drugiego śniadania i obiadu dostarczyliśmy im moc wrażeń podczas wspólnych wypraw krajoznawczych, wyjazdów do Ośrodków Sportu i Rekreacji „Wodnik”, „Hala Sportowa”, „Kręgielnia” w Warszawie, licznych quizów i konkursów z nagrodami. W trakcie wspólnej zabawy nasze dzieci uczestniczyły także w zajęciach profilaktycznych i socjoterapetycznych, których celem było pokazanie perspektywy życia wolnego od uzależnień i niepokojów, rozwijanie umiejętności akceptowania siebie, pozytywnego patrzenia na swoje możliwości, odkrywania własnej niepowtarzalności. Twórcza obecność dzieci w półkoloniach, ich chętny udział w proponowanych zajęciach zarówno rekreacyjnych jak i terapeutycznych, potwierdza zapotrzebowanie na tego typu działania i utwierdza nas w słuszności podejmowania takich... read more

Potrzebne wyposażenie świetlicy

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prosi o pomoc w remoncie i wyposażeniu świetlicy tworzonej przy ul. Garwolińskiej. Potrzebne są farby i inne rzeczy konieczne do remontu, a także stoliki, kuchenka, szafy, kanapy, itp. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przenosi świetlicę z ul. Grochowskiej na ul. Garwolińską. Oprócz świetlicy dla dzieci powstanie tam także klub młodzieżowy oraz organizowane będą zajęcia teatralne dla trudnej młodzieży z okolicznego osiedla. Pomieszczenia nie są jeszcze odremontowane, dlatego potrzebne są farby i inne rzeczy konieczne do remontu, a także wyposażenie świetlicy: stoliki, kuchenka, szafy, kanapy, sprzęt sportowy, itp. Podopieczni świetlicy już od lutego żyli myślą o przeprowadzce. W tej chwili czekają, żeby także samemu uczestniczyć w pracach remontowych, pomagać. W pracę chcą także zaangażować się rodzice podopiecznych, by choć w ten sposób wspomóc pracowników świetlic. Osoby chcące pomóc w wyposażeniu świetlicy proszone sa o kontakt: Paulina Rozynek, tel. (22) 779 58... read more

Caritas Polska pomaga dzieciom z Abchazji

Rehabilitacja dzieci z Abchazji – to projekt realizowany w wakacje 2003 przez Caritas Polska, która przekazała na ten cel 1835 USD. Rehabilitacja dzieci z Abchazji – to projekt realizowany w wakacje 2003 przez Caritas Polska. Głównym jego zadaniem jest pomoc w zorganizowaniu letniego wypoczynku w Soczi dla dzieci z Abchazji, a konkretnie mieszkających na terenie parafii w Suchumi. Dziś Polska przekazała na ten cel 1835 USD. Niedawna wojna w Abchazji przyniosła ogromne zniszczenia zewnętrzne i przysporzyła wielu cierpień mieszkańcom. Do dziś kraj znajduje się w blokadzie ekonomicznej, w rezultacie nie ma elementarnych lekarstw, odzieży, żywności, a stopień zachorowań jest coraz wyższy.. Ponadto w Suchumi od 1992 roku nie ma ani ogrzewania, ani ciepłej wody. Wakacje w Soczi to dla dzieci często jedyna szansa na zasmakowanie normalnego życia. Dzieci mają tam pełne wyżywienie, opiekę medyczną, rehabilitację, a także rozrywkę. Na takich 10 – dniowych wakacjach, na jednym turnusie przebywa ok. 40 dzieci w wieku 6 – 17 lat. Kolonie są prowadzone przez Caritas Soczi w pomieszczeniach należących do parafii rzymsko-katolickiej i dobrze przystosowanych do przyjmowania grup na wypoczynek. Pomoc dla dzieci Abchazji jest potrzebna zarówno na wakacje, jak i każdego dnia, na ubrania, żywność, lekarstwa. Środki finansowe na ten cel można wpłacać na konto: Caritas Polska, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, Warszawa PKO BP SA I O/Centrum w Warszawie nr 90 10201013 122640130 z dopiskiem „ABCHAZJA” Od wpłat gotówkowych na powyższe konto, dokonanych w oddziałach PKO BP S.A., bank nie pobiera prowizji, lub na konto: BIG Bank Gdański (Millenium) z dopiskiem „ABCHAZJA” 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 Osoby posiadające karty kredytowe Visa i MasterCard mogą dokonywać wpłat sronach:... read more

Kolonie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Do połowy lipca tego roku już ponad 1000 dzieci powróciło z kolonii letnich organizowanych przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Do połowy lipca tego roku już ponad 1000 dzieci powróciło z kolonii letnich organizowanych przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Dzieci wypoczywają nad morzem np. w Gdyni, Darłowie czy Stegnach Gdańskich, ale także w górach np. w Głębokiem k. Nowego Sącza, Tymbarku, Kosarzyskach, Muszynie. Większość dzieci nie płaciła pełnego kosztu wyjazdu, gdyż rodziców nie stać byłoby na taki wyjazd, mimo że jego koszt nie jest wysoki tzn. 450 zł. W trakcie wyjazdu przygotowano dla dzieci wiele atrakcji jak wycieczki autokarowe, piesze, zabawy i konkursy z nagrodami. Na każdym turnusie pracują wolontariusze – wychowawcy, którzy mają odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi, a także głowy pełne pomysłów. W sumie w koloniach udział bierze ponad 350 wolontariuszy, niektórzy od wielu lat współpracują z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Ks. Dyrektor Krzysztof Ukleja ma do nich duże zaufanie, i jak mówi bardzo się cieszy z tej współpracy. Uczestnicy koloni letnich CARITAS zawsze chętnie wysyłają kartki pocztowe z pozdrowieniami dla wszystkich pracowników biura na... read more

Dzień Caritas w Otwocku

13 lipca w Otwocku, w „Domu Otwartych Serc” przy ul. Tadeusza 12 odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej. 13 lipca w Otwocku, w „Domu Otwartych Serc” przy ul. Tadeusza 12 odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej. Na spotkanie z władzami Starostwa Otwockiego, grupą Szwajcarów z parafii Kirchdorf oraz z pracownikami Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i mieszkańcami Otwocka przybył ks. biskup Kazimierz Romaniuk i dyrektor warszawsko-praskiej Caritas ks. Krzysztof Ukleja. O godz. 12 odbyła się Msza Święta w parafialnym Kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi, a potem przejście do „Domu Otwartych Serc” przy ul. Tadeusza, gdzie poświęcono tablicę i przygotowano poczęstunek. Szwajcarzy, którzy nad Domem sprawują duchowe ojcostwo chrzestne, przekazali na rzecz Ośrodka upominki. Natomiast od Caritas otrzymali ikonę Św. Piotra i Pawła – znak jedności naszych narodów. Atmosfera jaka towarzyszyła temu spotkaniu była niezwykle przyjacielska, dzieci bawiły się i śpiewały, uczyły nawet naszych miłych Gości polskich piosenek. Mamy nadzieję na kolejne takie polsko-szwajcarskie spotkania przy ul. Tadeusza w „Domu Otwartych Serc” – Centrum Interwencji... read more

Święto Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej

21 czerwca odbyło się patronalne święto Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. 21 czerwca 2003 r. kilka dni po liturgicznym wspomnieniu Św. Brata Alberta, Patrona ubogich, bezdomnych, szczególnego orędownika wszystkich świadczących chrześcijańskie miłosierdzie odbyło się patronalne święto Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. W uroczystościach brali udział obydwaj Księża Biskupi: Biskup Ordynariusz Kazimierz Romaniuk i Biskup Stanisław Kędziora, Księża, Zespoły Charytatywne, pracownicy Caritas, biedni, bezdomni i dzieci wyjeżdżające na kolonie. Ks. Bp. Kazimierz Romaniuk w wygłoszonym słowie gorąco podziękował wszystkim Zespołom Charytatywnym i pracownikom Caritas za cichą pracę w Kościele. Po Eucharystii Ksiądz Dyrektor zaprosił wszystkich na gorącą grochówkę wojskową do ogrodu Caritas. W sumie 1000 osób uczestniczyło w święcie naszej Caritas Praskiej, co świadczy o wielkiej sile i zaangażowaniu w dzieła miłosierdzia na rzecz ludzi potrzebujących. Wspólny posiłek był dla nas znakiem jedności wszystkich ludzi, tych zamożnych i mniej zamożnych, tych bezdomnych, bezrobotnych i bogatych, dzieci i starszych, co czyni nas jedną rodziną i daje odczuć, że nie tylko pracujemy z tymi osobami, ale że jesteśmy blisko... read more
Strona 43 z 44« Pierwsza...102030...4041424344