Aktualności | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Aktualności

Caritas Warszawsko-Praska: podziękowanie dla p. Ireny Kadłubowskiej

Mój pierwszy kontakt z głodem to wizyta w barze „Flis” w Warszawie, we wczesnych latach siedemdziesiątych. 3 października miało miejsce rozdanie nagród „Ubi Caritas” przyznawanych rokrocznie przez Caritas Polska osobom szczególnie zasłużonym w dziele służby na rzecz człowieka potrzebującego. Specjalne podziękowanie otrzymała Pani Irena Kadłubowska – obecnie przewodnicząca PZC w Legionowie i rokrocznie kierownik kolonii Caritas DWP. Pani Irena to osoba o niezwykłym życiorysie. Jest doktorem nauk teologicznych UKSW. Całe swoje życie poświęcała drugiemu człowiekowi, mi.in. przez wielokrotną pracę na misjach. Prowadziła jadłodajnię wydając dziennie 100 obiadów dla ubogich. Pracowała z narkomanami, uczyła wielu zawodów zatrudniając bezrobotnych i bezdomnych. Do Caritas nieustannie wpływają świadectwa i listy pochwalne od ludzi, którym okazała swoje serce. Caritas dziękuje pani Irenie Kadłubowskiej za niezwykłą wrażliwość na biedę duchową i materialną człowieka, za wszystkie wysłuchane zwierzenia, za wyciągniętych z nałogów, za nakarmionych i pocieszonych, za dom dla wielu bezdomnych i za wielkie miłujące serce dla dzieci na wszystkich kontynentach. W załączniku świadectwo pani... read more

Caritas Warszawsko-Praska: Zakończenie Akcji Wakacyjnej 2009

W sobotę 12.09.2009 r. przy parafii Najczystszego Serca Maryi (Pl. Szembeka) po raz kolejny spotkały się dzieci i opiekunowie, którzy uczestniczyli w akcji kolonijnej 2009, aby jeszcze raz powspominać wspólnie spędzony wakacyjny czas. O godz. 10.00 odprawiona została Msza św koncelebrowana, której przewodniczył dyrektor Caritas DWP, ks. Krzysztof Ukleja. Na spotkanie przybyło ok. 300 osób – wychowawców i dzieci z rodzicami. Po Eucharystii dyrektor wręczył kierownikom podziękowania jako symboliczny wyraz wdzięczności za nieocenioną charytatywną pracę na tegorocznych koloniach Caritas. Dalsza część spotkania odbyła się w ogrodach parafialnych, gdzie wśród radosnych okrzyków i śmiechów rozegrano konkursy, gry i inne zabawy, nie zabrakło też śpiewów i poczęstunku. W tym roku z kolonii skorzystało 2500 dzieci, w większości pochodzących z rodzin niezamożnych, pracowało woluntarystycznie 250 wychowawców, zorganizowano 30 turnusów w: Ustce, Gdyni, Darłowie, Duninowie, Kosarzyskach, Murzasichlu, Borach Tucholskich i Urlach. Jak co roku gościliśmy również grupę 180 dzieci polonijnych z... read more

Caritas DWP: druga grupa zakończyła swój udział w projekcie "Potrafię więcej"

Pomiędzy 17 sierpnia a 11 września, pięcioosobowa grupa z okolic Warszawy tj. Radzymina, Kobyłki, Wołomina i Ząbek, uczestniczyła w zajęciach aktywizujących zawodowo poprzez warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kurs komputerowy i zajęcia praktyczne oraz społecznie, poprzez udział w warsztatach psychologicznych, które odbyły się w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Falenicy, łącząc tym samym wypoczynek z edukacją czyli przyjemne z pożytecznym. W ramach wizyty studyjnej beneficjenci projektu odwiedzili Urząd Pracy, gdzie pośrednik pracy przekazał im informacje na temat zatrudnienia, ofert pracy i szkoleń dla osób niepełnosprawnych. Nowy zasób wiedzy i umiejętność praktycznego jej zastosowania zdecydowanie zwiększa szansę na znalezienie zatrudnienia przez uczestników projektu „Potrafię... read more

Caritas DWP: projekt "Jasny horyzont"

W placówkach Caritas DWP trwa realizacja projektu „Jasny horyzont” przy udziale środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Szkolenie składa się z trzech bloków zajęć z: psychologiem, doradcą zawodowym oraz fryzjerem-stylistą. Odbędzie się także cykl spotkań z prawnikiem, lekarzem i osobą duchowną. Na zdjęciach grupa uczestniczek z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim podczas szkoleń aktywizacyjnych z doradcą zawodowym. Beneficjentki przygotowują się do rozmowy z pracodawcą oraz poznają zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności... read more

Ekoszkolenie dla wychowawców

Rozpoczęła się realizacja projektu Caritas DWP „Świat dla przyszłych pokoleń”. W dniach 18-19 września pierwsza grupa wychowawców zdobywała wiedzę w zakresie ochrony przyrody i dydaktycznych metod przekazywania tej wiedzy podopiecznym. Zajęcia poprowadziły dr Dominika Molak oraz Anna Batorczak – pracownik naukowy UW. Projekt adresowany jest do nauczycieli i opiekunów, w szczególności do wychowawców świetlic socjoterapeutycznych Caritas. Jego celem jest kształtowanie za pośrednictwem wychowawców postawy proekologicznej wśród najmłodszych – postawy zgodnej z Katolicką Nauką Społeczną kładącą duży nacisk na odpowiedzialność człowieka za otaczający go świat. W ramach szkolenia wychowawcy zapoznają się m.in. z tematem zrównoważonego rozwoju, poznają sposoby osobistego wpływu na ochronę przyrody oraz wezmą udział w warsztatach terenowych i plastycznych (eko-design). Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizowany będzie do grudnia 2009 roku. Wymiar projektu ma zasięg ogólnopolski – wezmą w nim udział m.in. pedagodzy z Archidiecezji Warmińskiej, Warszawskiej, Poznańskiej, Diecezji Toruńskiej, Warszawsko-Praskiej i innych. Są jeszcze wolne miejsca – osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy:... read more

Caritas DWP: Pierwsza piątka "Potrafię więcej"

Pięciu młodych niepełnosprawnych po 4-tygodniach szkoleń zakończyło swój udział w projekcie „Potrafię więcej”, który Caritas DWP realizuje od początku sierpnia b.r. przy udziale środków PFRON. Warsztaty psychologiczne, aktywnego poszukiwania pracy, kurs komputerowy według ścieżki magazynowej – gdyż taką wybrali panowie po konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym, to kompleksowa pomoc, która ma na celu wzrost aktywności zawodowej w tej grupie osób niepełnosprawnych. Jeden z uczestników – Kamil, po pierwszych zajęciach z psycholog Ewą Mikus stwierdził: Jestem bardziej pewny siebie i utwierdzony w poszukiwaniu pracy. Wiem, że siedzenie w domu niczego nie zmieni. Z takim podejściem wiele osób niepełnosprawnych mogłoby znaleźć pracę. Potrzeba zatem bodźca i pokazania, że praca jest ciekawym, potrzebnym wręcz niezbędnym elementem w życiu. Taki kierunek pomagają wyznaczyć uczestnikom realizatorzy projektu „Potrafię... read more

Caritas Warszawa-Praga: Wychowawcy świetlic Caritas!

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej organizuje bezpłatne szkolenie edukatorów edukacji ekologicznej w ramach projektu „Świat dla przyszłych pokoleń – kształtowanie postaw proekologicznych wśród wychowawców”. Celem programu jest dydaktyczne przygotowanie nauczycieli i wychowawców świetlic Caritas do przekazywania wiedzy na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju podopiecznym placówek wychowawczych. W ramach szkolenia zostaną opracowane i wydane konspekty zajęć ekologicznych do prowadzenia zajęć warsztatowych w świetlicach Caritas. Szkolenie będzie się odbywało w ośrodku szkoleniowym w k/W-wy podczas trzech modułów dwudniowych (pt-sob) w terminach (w zależności od grupy): I gr – 18-19 września; 23-24 października; 27-28 listopada II gr – 2-3 października; 6-7 listopada; 11-12 grudnia III gr – 9-10 października; 13-14 listopada; 18-19 grudnia Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie oraz transport do ośrodka szkoleniowego. Dojazd do Warszawy – we własnym zakresie. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej (w załączniku) i wysłanie wraz z CV na adres aeldring@caritas.pl. Zgłoszenie można również wysłać faxem: 22/818 51 67 – z dopiskiem „Projekt Ekologiczny”. Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona. W razie pytań proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny: 698-430-140. Jeśli zależy Wam na tworzeniu nowych wzorców zachowań i podniesieniu ekologicznej świadomości rodzin, z których pochodzą Wasi podopieczni a także na poszerzeniu własnej wiedzy – weźcie udział w szkoleniu.... read more

Zaproszenie na II Spotkania Integracyjne BROK-2009

Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej, DPS, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Osoby Indywidualne do udziału w II Spotkaniach Integracyjnych BROK’2009 „WESTERN”, które odbędą się w dniach 14-18.09.2009r. W załączeniu wstępny program imprezy BROK’2009. (Zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji programu). Proszę o potwierdzenie liczby uczestników telefonicznie (0 602 323 316) oraz przesłanie zgłoszenia w formie pisemnej lub mailowej. W zgłoszeniu proszę podać nazwę placówki, ilość osób niepełnosprawnych oraz opiekunów (w formie pisemnej wymagana pieczątka i podpis kierownika lub osoby upoważnionej). W przypadku osób indywidualnych – imię i nazwisko oraz adres i telefon lub mail kontaktowy oraz podpis na adres: Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztat Terapii Zajęciowej „Nowa Szansa” ul. Siedlecka 19 b 08-114 Skórzec lub e- mail: amul@caritas.pl, wtz.skorzec@caritas.pl Zdjęcia z ubiegłorocznej imprezy Brok’2008 „Bollywood” dostępne są na stronie Caritas Diecezji Siedleckiej www.siedlce.caritas.pl (link do strony http://www.siedlce.caritas.pl/index.php/i-spotkania-aktywizujaco-integracyjne-wtz-brok2008-bollywood.html). Zapraszamy... read more

Praska Caritas: rusza projekt "Potrafię więcej"

Z początkiem sierpnia 2009 roku rozpoczyna się realizacja projektu „Potrafię Więcej” skierowanego do osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności. Projekt „Potrafię Więcej” realizowany jest przez Caritas Diecezji Warszawsko–Praskiej dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu PARTNER III. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez realizacje następujących działań: – organizację 5 dniowych warsztatów psychologicznych poza miejscem zamieszkania; – organizację warsztatów aktywnego poszukiwania pracy; – organizację 50 godzinnego kursu komputerowego nakierowanego na przygotowanie w kierunku pracy w biurze i magazynie; – organizację zajęć praktycznych według określonych ścieżek – biurowej i magazynowej. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w projekcie. Uczestnictwo jest BEZPŁATNE. Szczegółowe informacje na stronie głównej oraz u koordynatorów: Koordynator – Marta Chojnowska tel. 022/ 619 44 76,... read more

Caritas Warszawsko-Praska: kolonie na Jezusowej fali

Zakończył się I turnus kolonii w Gdyni, na którym wypoczywały dzieci z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach. Już pierwszego dnia odbyła się dyskoteka zapoznawcza, która zintegrowała uczestników i wychowawców dając podstawy do dobrej dwutygodniowej zabawy. Kolonie przebiegały pod ogólnym hasłem „Na Jezusowej fali”, ale dodatkowo poszczególne dni miały swoje odrębne znaczenia. W Dniu Pirackim odbył się rejs tramwajem wodnym na Hel oraz szukanie skarbu przy pomocy tajemniczych map terenowych. W „Dniu Życzliwości” rozstrzygnięto konkurs na najżyczliwszego kolonistę, który odebrał w nagrodzie za życzliwą postawę order słoneczny. Podczas „Dnia Chrześcijańskiego” odbył się festiwal piosenki religijnej, w „Dniu Ekologicznym” dzieci zwiedzały akwarium gdyńskie a w „Dniu Bajkowym” każda grupa wystawiała zainscenizowaną samodzielnie bajkę. Najwięcej radości dało przedstawienie „Jaś i Małgosia” wystawione przez… samych wychowawców. Wiadomo, że najfajniej jest gdy wygłupiają się dorośli. Szczególnym i długo wyczekiwanym dniem był „Dzień Kolonisty”. Chrzty i śluby kolonijne, przebieranki (pokaz mody) i dyskoteka – czy może być lepsza zabawa? Nie zabrakło oczywiście plażowania i zwiedzania. W Sopocie koloniści wybrali się na molo i pływali w aquaparku, w Gdyni zwiedzili Muzeum Marynarki Wojennej (przy okazji w kinie przenieśli się na dwie godziny do Epoki Lodowcowej) zaś podczas całodziennej wycieczki do Gdańska zwiedzali z przewodnikiem zabytki Starówki, Stocznię oraz Westerplatte. Dwa tygodnie minęły szybko. Były łzy pożegnania i obietnice: za rok w tym samym miejscu.... read more

Caritas DWP: relacja z kolonii w Muszynie – turnus I

22 czerwca dzieci z Ognisk Wychowawczych w Jabłonnie, Chotomowie i Wieliszewie wyjechały do malowniczej Muszyny na kolonie letnie. Poznając region bieszczadzki bawiły się znakomicie, zarówno wtedy, kiedy świeciło słońce, jak i podczas deszczu. Każdego dnia przyświecała nam inna myśl, m.in.: „Sobą być i zdrowo żyć”, „Umiem być przyjacielem”, „Radość jest w nas”, „Nie musimy siedzieć cicho”, „Dzielmy się radością, a nie złością”. Dzieci miały zapewnioną fachową opiekę, która wspólnie z nimi bawiła się i radośnie spędzała kolonijny czas. Uczestniczyły też w wielu zabawach i grach grupowych. Zorganizowano m.in. pokaz mody, wybory miss i mistera, olimpiadę sportową, olimpiadę umysłową, konkurs piosenki, ognisko z kabaretami, konkurs „Mam talent”. Gdy już odkryliśmy wszystkie „zakamarki” Muszyny, zwiedzaliśmy także pobliską Krynicę Górską. Dużo frajdy i tym dużym i tym maluśkim sprawiły zabawy w odkrytym basenie. Każdy dzień rozpoczynaliśmy i kończyliśmy apelem porannym, na którym śpiewany był hymn kolonii oraz odczytywany kodeks kolonisty. A oto jego treść – może przysłuży się innym turnusom: ”Jestem życzliwym i koleżeńskim kolonistą. Każdy dzień zaczynam i kończę uśmiechem. Patrzę, obserwuję, myślę i wyciągam wnioski. Okazuję gotowość do wykonywania poleceń tych, którzy się tu o mnie troszczą. Wykorzystuję czas wolny na sen, a jeżeli nie mogę spać – daję spać innym. Delektuję się posiłkiem, a nie rozmową. W czystości ciała i ducha noszę swoje szaty. Każdy dzień traktuję jako szansę i mam obowiązek sprawić, by był on piękny dla mnie i dla mojego otoczenia”. Kolonie letnie w Muszynie to cudownie spędzony czas. Nie ma to jak kolonie Caritas. Za rok – mam nadzieję – pojadę z dziećmi po raz... read more

Ruszył projekt "Jasny horyzont"

Ruszył projekt „Jasny horyzont” – projekt skierowany do kobiet będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej spowodowanej trudnościami życiowymi, bezrobociem, samotnym macierzyństwem oraz niemożnością samodzielnego rozwiązania własnych problemów. Pierwsze spotkania z paniami już się odbyły – 18 lipca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Legionowie oraz 19 lipca w Domu Samotnej Matki w Zielonce. W ramach projektu realizowane będą trzy bloki: psychoedukacyjny (spotkania z psychologiem), aktywizacji zawodowej(spotkania z doradcą zawodowym) oraz edukacji i kreacji osobistej (spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin – prawnikiem, lekarzem, osobą duchowną oraz fryzjerem-stylistą). Przewidziano dodatkowo zajęcia z dziećmi, które odbywać się będą w godzinach realizacji projektu według programów pedagogicznych. Ich celem jest zapewnienie dzieciom profesjonalnej opieki podczas szkolenia ich mam oraz połączenie „przyjemnego z pożytecznym” – realizowany program wychowawczy będzie jednoczesnym wsparciem dziecka i rodziny. Projektu Caritas DWP „Jasny horyzont” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” w ramach Funduszu Inicjatyw... read more

WTZ na turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu

W dniach 13-26 czerwca uczestnicy i opiekunowie z Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mińsku Mazowieckim wypoczywali na turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku „Panorama” w Jarosławcu k/ Sławna. Wyjazdy grupy z WTZ do „Panoramy” – ośrodka przystosowanego dla osób niepełnosprawnych – stały się już coroczną tradycją. Po roku wytężonej pracy w poszczególnych pracowniach terapeutycznych uczestnicy wypoczywają w dobrze już znanej i oswojonej „Panoramie”. Oprócz rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, organizator zapewnił szereg ciekawych imprez. Największym powodzeniem cieszył się nowoczesny aquapark znajdujący się na terenie ośrodka, dyskoteki na świeżym powietrzu, ogniska, przejażdżki bryczką i wszelkiego rodzaju konkursy, w których uczestnicy WTZ co roku aktywnie biorą udział. Poza szeroką ofertą sanatorium korzystano również z dobrodziejstw przyrody. Uczestnicy regularnie zażywali kąpieli morskich i słonecznych, spacerowali po plaży, brali udział w zabawach i grach w terenie. Grupa powróciła do domów wypoczęta i utwierdzona w przekonaniu, że trzeba tu przyjechać za rok. Wyjazd odbył się dzięki dofinansowaniu z PCPR Mińsk Mazowiecki oraz środkom własnym... read more

15 lat Legionowskiego Centrum Charytatywno-Opiekuńczego

18 czerwca 2009 r. Legionowskie Centrum Charytatywno–Opiekuńcze Caritas Diecezji Warszawsko–Praskiej świętowało 15 rocznicę swojego powstania. Na spotkanie przybyło zacne grono gości, bez których ta uroczystość nie mogłaby się odbyć: Prezydent Miasta Legionowo – Roman Smogorzewski, Starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec, Sekretarz Miasta Legionowo Danuta Szczepanik, Dyrektor Powiatowego Urzędu Anna Aksamit, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sławomir Matusiak, Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie Ewa Domaszewicz, ks. płk Kazimierz Krużel, Prezes Fundacji „Pro Caritate” ks. Andrzej Sochal, dr med. Mariola Piórkowska–Traczyk oraz pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie Katarzyna Bigoszewska. Na początku uroczystości dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ks. Krzysztof Ukleja powitał wszystkich gości oraz podziękował za pomoc i wsparcie w realizacji trudnych projektów. W krótkich słowach przypomniał, jak ciężkie były początki i jak wiele się zmieniło w ciągu tych 15 lat. Podziękowania za obecność Caritas Diecezji Warszawsko–Praskiej w Legionowie oraz za wielką pracę wykonaną dla dobra jego mieszkańców składali również zaproszeni goście. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie zaproszonym gościom dyplomów i medali „BENE FACIENTIBUS” jako wyraz podziękowania za ich wkład w dzieło miłosierdzia czynione w diecezji warszawsko-praskiej. Wśród uhonorowanych osób znaleźli się: Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, Starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec, Sekretarz Miasta Legionowo Danuta Szczepanik, Dyrektor Powiatowego Urzędu Anna Aksamit oraz dr med. Mariola Piórkowska-Traczyk, którzy przez 15 lat istnienia Caritas w Legionowie z zaangażowaniem wspierali jego działalność. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad, podczas którego w bardzo ciepłej atmosferze wspominano minione lata współpracy. Wspomnieniom towarzyszyła wystawa zdjęć pokazująca jak wiele można osiągnąć, gdy wspólnie działa się dla dobra innych. Ponadto fotografie stanowiły namacalny dowód na to, że nawet plany, które początkowo wydawały... read more

Sprawniejsze przychodnie na kółkach

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zakupiła 4 samochody marki Toyota Yaris, które służyć będą w Stacjach Opieki Caritas w Józefowie, Wołominie, Wieliszewie oraz Mińsku Mazowieckim. – Mamy pod opieką wielu pacjentów, do których codziennie trzeba dotrzeć na czas – mówi Ewa Stolc, kierowniczka Stacji w Wieliszewie – Poprzednie pojazdy były już mocno wysłużone i bywały zawodne, a na to w naszej pracy nie możemy sobie pozwolić. Ks. dyrektor Krzysztof Ukleja święcąc nowe nabytki życzył pielęgniarkom, aby w służbie chorym samochody służyły im jak... read more

Caritas Warszawsko-Praska: akcja kolonijna rozpoczęta

Już 23 czerwca rozpoczęły się pierwsze turnusy kolonijne organizowane przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Dzieci z terenu praskiej diecezji wypoczywają obecnie w Darłowie, Muszynie, Murzasichlu, Ustce i Borach Tucholskich. Już wkrótce kolonijne turnusy rozpoczną się też w Gdyni i Kosarzyskach, a w sierpniu w podwarszawskich Urlach. W tym roku na koloniach Caritas realizowany będzie program „Żyj na plus”, w ramach którego młodzi uczestnicy podczas zajęć i pogadanek poznawać będą wartości życia rozważając m.in. jak być szczęśliwym, czy warto mieć marzenia, jak być dobrym przyjacielem, jak nie tracić nadziei albo np. jak unikać życiowych pułapek. Dla wielu z nich będzie to możliwość zetknięcia się z wartościami, o których trudno pamiętać w ich codziennym niełatwym życiu. Tegoroczne wakacje nie dla wszystkich dzieci będą tak barwne. Podstawowym źródłem finansowania Akcji Wakacyjnej są środki pozyskane z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i 1%. Pozostałymi źródłami są dotacje władz samorządowych – w tym roku otrzymaliśmy je z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – część kosztów pokrywanych jest też dzięki sponsorom. Niestety w bieżącym roku z powodu kryzysu obcięto wiele dotacji, w tym dofinansowania akcji kolonijnej. Efektem są nieubłagane liczby: przez kolejne lata udawało się na letni wypoczynek wysyłać rocznie ok. 3 – 3,5 tys dzieci z najuboższych rodzin, w tym roku liczba ta ledwie przekroczy 2 tys. Średni koszt pobytu jednego dziecka na koloniach wynosi ok. 860 zł. Z założenia Caritas płaci z tego 250 zł, jednak ogromna większość zgłoszonych dzieci pochodzi z rodzin żyjących na granicy ubóstwa. W takich wypadkach Caritas finansuje kolonie dziecka w całości. Pomoc otrzymaliśmy również od darczyńców: Bank PEKAO BP przeznaczył na tegoroczne kolonie 10 tys. złotych, od... read more

Wizyta abpa Hosera w Domu Samotnej Matki

31 maja Ordynariusz Warszawsko-Praski abp Henryk Hoser gościł w Domu Samotnej Matki Caritas DWP w Zielonce. Spotkanie odbyło się przy okazji wizytacji Kanonicznej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce, gdzie o godz. 13.00 odprawił Mszę Świętą i udzielił Sakramentu Bierzmowania zielonkowskiej młodzieży. O godz. 17.30 abp Henryk Hoser, wraz z proboszczem parafii ks. Mieczysławem Stefaniukiem, przybili z duszpasterską wizytą do Domu Samotnej Matki. Kierowniczka placówki, Ewa Olechowska wraz z dziećmi i mamami przywitały serdecznie zacnego gościa. Ksiądz Henryk był bardzo zainteresowany ich historiami, udzielał wsparcia i błogosławieństwa, a także obiecywał pamięć w modlitwie. Wszystkie domowniczki były wzruszone ciepłem i dobrocią z jaką arcybiskup rozmawiał i wgłębiał się w ich... read more

Caritas Warszawsko-Praska: Sasko-Praskie klimaty

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu w Falenicy oraz podopieczni Saskiego Centrum Rodziny z Francuskiej w pierwszym tygodniu czerwca „bawili” w Pradze. Po drodze odwiedziliśmy Matkę Boską na Jasnej Górze, Bazylikę w Wambierzycach oraz „zdobyliśmy” Skalne Miasto położne w Czechach. W samej Pradze urzekła nas oczywiście Starówka, Most Karola, Hradczany z piękną katedrą św. Wita, Plac Wacława…. Mieszkaliśmy w Klasztorze Dominikanów w samym sercu Starego Miasta, więc oddychaliśmy staropraskim klimatem i cieszyliśmy oczy widokami. Mimo trudów podróży i całodziennego zwiedzania miasta z przewodnikiem, nie zabrakło chętnych na wyprawę „Praga by night” uwieńczonej wizytą w ulubionym miejscu Hrabala – Złotym Tygrysie. Wracając odwiedziliśmy Wrocław i podziwialiśmy jego starówkę oraz Panoramę Racławicką. Całej naszej wyprawie towarzyszył modlitewny rozśpiewany klimat, nad którym czuwała siostra Anna. Nasi seniorzy trzymali się dzielnie, mimo bardzo napiętego programu przygotowanego przez Dorotę Haponik – kierownika DDP... read more

Caritas DWP: kolonie dla dzieci z Białorusi

Jak co roku na naszych koloniach będziemy gościć dzieci i młodzież z Białorusi. Prawie 200 osób wypoczywać będzie w naszym kraju, będącym też ziemią ich przodków. Młodzi z Białorusi przyjadą z Mińska oraz Leskowki, znajdującej się w rejonie mińskim. Polskie wakacje spędzą w Muszynie – w Beskidzie Sądeckim oraz w Ośrodku Caritas w Urlach nad Liwcem. Dla większości z nich będzie to pierwszy kontaktem z rodzinnym krajem. Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że dzieci bardzo szybko integrują się z polskimi kolonistami. Przełamywanie barier językowych i wspólna nauka języków dla obu stron jest zawsze wielką przygodą. Poza stałym programem prowadzonym na koloniach, Caritas przygotowała dla rodaków z Białorusi dodatkowe atrakcje, m.in. wycieczkę do Warszawy, gdzie dzieci zwiedzą Starówkę, Zamek Królewski, ZOO i inne ciekawe miejsca. Mamy nadzieję, że nasi goście „wywiozą” z Polski jak najlepsze... read more

Szkolenie wychowawców w Caritas DWP

W dniach 5-7 czerwca 20089 r. odbył się trzydniowy kurs na wychowawcę kolonii, w którym wzięło udział ponad 40 młodych osób. Świeżo upieczeni wychowawcy nabyte umiejętności wykorzystają podczas Akcji Letniej 2009. Szkolenie poprowadził Łukasz Pilarczyk z Via Media. Stosując formy wykładowe i warsztatowe zapoznał uczestników z przepisami obowiązującymi przy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz przedstawił różnorodne metody zabaw i zajęć wychowawczych. Omawiano przykładowe problemy, dzielono się doświadczeniem, na podstawie zaprezentowanego filmu zastanawiano się nad koniecznymi cechami dobrego wychowawcy. Uczestnicy w informacjach zwrotnych ocenili szkolenie jako bardzo ciekawe i wzbogacające w skuteczne narzędzia wychowawcze, tak pomocne w pracy z... read more

Diecezja warszawsko-praska: potrzebna kadra kolonijna

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej poszukuje: – pielęgniarek na kolonie do Ustki w dniach od 23 czerwca do 6 lipca oraz od 21 lipca do 3 sierpnia; – wychowawców kolonijnych w terminach – od 23 czerwca do 6 lipca do Ustki, od 14 do 27 lipca do Gdyni oraz od 1 do 14 sierpnia do Urli.Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Caritas: tel. 022/ 619-44-76, e-mail:... read more

Turnusy dla seniorów nad Liwcem

W dniach 25-30 maja oraz 1-6 czerwca odbyły się dwa turnusy wypoczynkowo-rekreacyjne, w których udział wzięli seniorzy z różnych parafii diecezji warszawsko-praskiej. Najstarsza uczestniczka – pani Róża – ma 99 lat. W ośrodku Caritas DWP w Urlach wypoczywało łącznie 37 osób w pięknym wieku należących do parafii: PZC par. Józefów k/Legionowa, par. św. Marka na Targówku, par. M.B. Zwycięskiej Rembertów, par. św. Patryka w Warszawie, M.B. w Mińsku Mazowieckim oraz uczestnicy Centrum Pomocy Rodzinie Caritas DWP z Francuskiej w Warszawie. Wypoczynek kojarzyć się może z ławeczką, leżakiem, ewentualnie herbatką przy cieście. W przypadku naszych seniorów nic bardziej mylnego – każdy dzień, niezależnie od pogody, wypełniony był spacerami, wycieczkami, zabawami integracyjnymi i oczywiście modlitwą. O poranku rozbrzmiewały wspólne Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, o 15-ej odmawiano Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po południu zaś wszyscy się łączyli we wspólnej Eucharystii, podczas której ks. Dariusz Marczak głosił konferencje oparte na nauczaniu Jana Pawła II. Pod wieczór nie zabrakło również odpowiedniego dla miesiąca nabożeństwa majowego i czerwcowego. Jednym z większych przeżyć była pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Loretto. Wśród atrakcji turystycznych były również wycieczki: do Jadowa – na najsłynniejsze jadowskie lody, do Kamieńczyka i koniecznie na targ w Łochowie. Odbyła się też wyprawa do Jeruzala czyli Wilkowyj z serialu „Ranczo”. Uczestnicy zwiedzili przepiękny drewniany kościółek zbudowany w latach 1757-1758, który z małymi zmianami w trakcie przebudowy w XIX wieku, przetrwał do dnia dzisiejszego. Poznali tam wielowiekową historię parafii Jeruzal (pierwotna nazwa Żeliszew, później Jeruzalem, ostatecznie Jeruzal) i sklep Krystyny Więcławskiej. Seniorzy zasiedli na słynnej ławeczce przed sklepem podejmując niełatwe rozważania nad światem, jak czynili to serialowi bohaterowie. Podczas jednego z okolicznych spacerów... read more

Augustowska wyprawa na zakończenie szkoły

Z okazji kończącego się roku szkolnego dziewczęta ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wzięły udział w wycieczce do Augustowa i okolic, która była jednocześnie dziękczynnym pielgrzymowaniem do Matki Bożej Studzienniczańskiej.Podczas wyprawy dziewczęta wraz z ks. Dariuszem Marczakiem, siostrami i pracownikami Ośrodka zwiedziły wiele atrakcyjnych i ważnych miejsc. W Suchowoli miały okazję obejrzeć Izbę Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, który jako dziecko mieszkał w pobliskiej wsi Okopy zaś w Suchowoli uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej, przed lekcjami służąc do Mszy Św. w parafialnym kościele. Ciekawostką w Suchowoli jest również obelisk określający, wyznaczony już w XVIII w., geograficzny środek Europy. W Augustowie uczestnicy wyprawy mieli okazję poznać historię kanału Augustowskiego, jego budowy i eksploatacji. Wspaniałą atrakcją okazał się rejs statkiem SERWY po kanale Augustowskim, przez śluzę Przewięź na jezioro Studzieniczne. Tym samym statkiem pływał w czasie swojej pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II. Do dziś na statku znajduje się biała „papieska ławeczka”. W czasie rejsu, na statku pojawiła się tajemnicza postać pustelnika – według legendy to były oficer polskiego wojska Wincenty Murawski, który zasłynął w okolicy jako człowiek pobożny oraz jako zielarz. Woda z wykopanej przez niego studni na mniejszej z wysp („na grądziku”) pomagała podobno szczególnie w chorobach oczu. Początkowo obraz Matki Boskiej wisiał na dębie, w 1770 Murawski, dzięki zebranym ofiarom, zbudował tam kapliczkę. W kaplicy znajduje się obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej. Obok niej znajduje się studnia – według miejscowej legendy zawiera ona „cudowną wodę, która leczy choroby”. Od tej właśnie studni pochodzi nazwa jeziora oraz miejscowości. Ostatnim miejscem postoju i zwiedzania był malowniczo położony na jez. Wigierskim klasztor pokamedulski w Wigrach. W... read more

Zjazd przedstawicieli PZC i SKC w Urlach

W dniach 23-24 maja 2009 r. odbyło się spotkanie formacyjne odpowiedzialnych Parafialnych Zespołów Charytatywnych oraz opiekunów Szkolnych Kół Caritas w Ośrodku Charytatywno-Opiekuńczym Caritas w Urlach. Było to ostatnie przed wakacjami zebranie, podczas którego podsumowano pracę w mijającym roku szkolnym, wymieniano doświadczenia i plany na przyszłość. Spotkanie tym razem oparte było na nauczaniu św. Pawła Apostoła. Ks. Dariusz Marczak na podsumowanie tegorocznej pracy wybrał słowa z listu św. Pawła Ap. do Tymoteusza: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem”. Podziękował wszystkim za pracę, trud, odwagę i poświęcenie, jakie okazują w codziennej swojej pracy odwiedzając chorych, pomagając potrzebującym i organizując festyny i zbiórki darów dla najbiedniejszych. Zakończeniem zjazdu była wyprawa do Loretto, by w modlitwie w Sanktuarium Matki Bożej powierzyć Bogu wakacyjną akcję „Kolonie 2009” i pracę w nowym roku... read more

Warszawa: w niedzielę Marsz dla Życia i Rodziny (zapowiedź)

Już po raz czwarty w niedzielę 31 maja ulicami Warszawy pod hasłem „W kryzysie stawiam na rodzinę” przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Impreza jest inicjatywą środowisk obrońców życia na czele z Fundacją Pro oraz Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi. Marsz jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Idea imprezy nabiera szczególnej aktualności wobec zagrożenia, jakie dla praw człowieka, rodziny i społeczeństwa stanowi kultura śmierci. Do udziału w Marszu zaproszone są wszystkie osoby i organizacje pozarządowe pozytywnie nastawione do idei praw człowieka, przyjazne życiu i rodzinie. „Przyjdź z Rodziną i Przyjaciółmi” – apelują organizatorzy. Marsz ruszy godz. 12.00. ulicą Nowy Świat, u zbiegu ul. Foksal i Chmielnej. Następnie przejdzie przez Krakowskie Przedmieście, Miodową, Świętojerską. Zakończy się w Ogrodzie Krasińskich, gdzie odbędzie się koncert i piknik rodzinny. Ubiegłoroczny Marsz dla Życia i Rodziny zgromadził w stolicy ok. 4 tys. uczestników. Marsz jest inicjatywą organizacji pozarządowych: Fundacji Pro oraz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra... read more
Strona 40 z 44« Pierwsza...102030...3839404142...Ostatnia »