Aktualności | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie PZC

Zapraszamy Przewodniczących i Wolontariuszy PZC Diecezji Warszawsko-Praskiej w sobotę 21.09.2013 r. na godz. 10.00 do Kaplicy kurialnej przy Katedrze Praskiej pod wezwaniem Św. Michała Archanioła i Floriana Męczennika (ul. Floriańska 3), na coroczne spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas. Rozpoczniemy Mszą Świętą, podczas której będziemy prosili Boga o potrzebne łaski dla wszystkich zaangażowanych w działalność PZC naszej diecezji. Po Eucharystii odbędzie się zebranie, w trakcie którego zostaną omówione bieżące sprawy związane z działalnością PZC oraz plany i działania na najbliższy czas. To nasze wrześniowe spotkanie zakończymy wspólną agapą. Serdecznie zapraszamy! Ks. Rafał Paździoch, Sekretarz Caritas... read more

Zakończenie realizacji projektu „Twój dom – Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy”

Od marca 2012 r. do sierpnia 2013 r. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizowała projekt „Twój dom – Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było sprawdzenie skuteczności wybranych standardów usług modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności – GSWB, tj. pracy socjalnej, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, zatrudnienia i edukacji wśród osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Dzielnicy Praga-Południe. W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Caritas DWP objęto wsparciem 173 osoby bezdomne i 152 osoby zagrożone bezdomnością w ramach poradnictwa socjalnego, psychologicznego, zawodowego i prawniczego – w tym 30 osób wzięło udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym i psychologiem dotyczących aktywizacji zawodowej, gdzie na podstawie Indywidualnych Planów Działania wytypowano 11 uczestników do właściwych szkoleń zawodowych. Dla 10 beneficjentów zorganizowano warsztaty z autoprezentacji. Natomiast porady obejmowały kwestie spraw rodzinnych, zadłużeń mieszkań, eksmisji, zagadnień prawa lokalowego, możliwość uzyskania zatrudnienia poprzez szukanie ofert pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych. Na zakończenie projektu – 27 sierpnia 2013 r. w ramach podziękowania oraz wsparcia naszych beneficjentów i ich rodzin – Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przygotowała dla 30 uczestników objętych kontraktem socjalnym paczki z artykułami żywnościowymi i produktami czystościowymi. Autorka materiału: Renata Kęder, koordynator... read more

Pomoc w zakresie darów rzeczowych i żywnościowych

Od 1 czerwca 2013 roku Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizuje zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2013 roku. Zadanie polega na pozyskiwaniu, magazynowaniu i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ. Przekazanie artykułów żywnościowych i rzeczowych mieszkańcom odbywa się na podstawie okazanego skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym udzielana jest nieodpłatnie, osoby te otrzymują: cukier, dżem, groszek z marchewką, herbatniki, mleko, kaszę gryczaną, klopsiki w sosie pomidorowym, koncentrat pomidorowy, makaron świderki, mąka, mielonka wieprzowa, olej rzepakowy, płatki kukurydziane, ryż. Koordynator programu: Renata... read more

Oddaj krew jeszcze w wakacje!

Oddaj krew jeszcze w wakacje! Urlopy trwają – krew jest pilnie potrzebna w szpitalach. Caritas apeluje o dar miłości bliźniego. Caritas w całej Polsce w ramach kampanii społecznej „Podaruj Kroplę Miłości” prowadzą akcje promujące honorowe krwiodawstwo. Kampania została zainicjowana w światowym dniu chorego w 2012 roku i prowadzona jest nieprzerwanie. W związku z faktem, iż w okresie wakacyjnym część stałych dawców, którzy systematycznie oddają krew, przebywa na wakacjach, urlopach, serdecznie zapraszamy i zachęcamy do do oddawania krwi. Na wszystkie osoby gotowe do podzielenia się najcenniejszym darem, czekają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Pamiętajmy, że krwi nie da się wyprodukować, może ją podarować tylko człowiek, dlatego jeśli widzisz mobilny punkt poboru krwi – przyjdź i oddaj krew – dzięki temu pomożesz tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, może i Ty też kiedyś będziesz potrzebował krwi – powiedziała dr n. farm. Jolanta Antoniewicz Papis, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi. – Zacząć wakacje z dobrym uczynkiem na koncie, podarować krew – to potrzeba nie tylko chwili, ale i wspaniały pomysł na to, aby poczuć satysfakcję z pomocy okazanej drugiemu człowiekowi. To miedzy innymi ona często motywuje do czynnej miłości bliźniego, zachęca do daru z siebie samego, ofiarowania czegoś więcej niż pieniądz czy rzecz materialna. Akcje, które prowadzimy wpisują się już w stały obraz działań Caritas. To potrzebne akcje, uwrażliwiające sumienie człowieka, a jednocześnie dające konkretne efekty dla chorych, dlatego proszę byśmy nie byli obojętni na taką potrzebę” – apeluje ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, który osobiście uczestniczył w akcjach zbiórki krwi. – Celem przeprowadzanych akcji – podkreśla koordynator kampanii i honorowy dawca krwi Mariusz Talarek –jest uświadamianie i przypominanie o potrzebie... read more

Spotkanie pokolonijne

Serdecznie zapraszamy wszystkich kolonistów, kierowników i wychowawców na spotkanie pokolonijne, które odbędzie się 7 września 2013 r. w siedzibie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Kawęczyńskiej 49. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 10.00, w której podziękujemy Panu Bogu za udany wypoczynek. Następnie odbędzie się agapa w ogrodzie Caritas – przy grach, zabawach i konkursach będziemy wspominać radosne chwile minionych... read more

Bezpieczny dom musi mieć dach…

Świetlica Profilaktyczno-Opiekuńcza w Świdrze przy ul. Marszałkowskiej 23 to przystań bezpieczeństwa dla dzieci pochodzących z bardzo ubogich, często dysfunkcyjnych rodzin. Niestety jej dach znalazł się w katastrofalnym stanie – zbieramy fundusze na ratunek placówki. Dla wielu dzieci mieszkających w okolicy tego Ośrodka jest to jedyny sposób na poznawanie świata i ich rozwój. Dziećmi opiekują się siostry zakonne a uczą pedagodzy. Przychodzące do Świetlicy dzieci mają ok. 6-12 lat. Przyjaciele praskiej Caritas, pomóżcie nam ratować tę potrzebną dzieciom Placówkę. Caritas utrzymuje się z darowizn i dotacji. Te, które są nam przekazywane są niewystarczające. Koszt wymiany dachu opiewa na kwotę ok. 78 000 zł netto. Jednak jeśli znajdziemy ok. 100 darczyńców, którzy przekażą po 1000 zł lub 200 osób wpłacających po 500 zł, lub 50 osób wpłacających po 2 000 zł – remont będzie możliwy. Nie sugerujemy kwoty a jedynie prosimy o możliwe z Państwa strony wsparcie. Bardzo cenne będą też dary rzeczowe w postaci materiałów budowlanych i samej pracy przy wymianie. Osoba do kontaktów ze strony CARITAS DWP to fundraiser p. Barbara Walecka, tel. 608 608 448. Bardzo liczymy na Państwa pomoc. Nr konta DAR SERCA 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664. www.warszawa-praga.caritas.pl Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Ks. Dariusz... read more

Dom Samotnej Matki "Bezpieczna Przystań" w Zielonce

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej informuje: Dom Samotnej Matki “Bezpieczna Przystań” w Zielonce, pomimo zakończenia z dniem 31.07.2013 r. umowy “O wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej” przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, które w znacznej mierze współfinansowało funkcjonowanie Domu, nie wstrzymuje swojej działalności. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wraz ze Starostwem Powiatowym w Wołominie i Urzędem Miasta Zielonki podejmuje utrzymanie Domu do końca 2013 r. Ufamy, że wspólnie wypracowane zasady pozwolą na spokojne i służące dobru podopiecznych funkcjonowanie Domu również w 2014 roku. Nieocenioną i wręcz opatrznościową pomocą w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się placówka w bieżącym roku, okazała się akcja “Bezpieczna przystań” przeprowadzona w dniach 13-14 kwietnia na terenie Zielonki, za którą jeszcze raz gorąco dziękujemy Organizatorom, Wolontariuszom i wszystkim Ofiarodawcom. Jak już informowaliśmy, w czasie akcji “Bezpieczna Przystań” zebrano 20 502,55 zł. To dzięki tym środkom możliwe jest funkcjonowanie Domu i zapewnienie schronienia Matkom i Dzieciom do końca roku. W intencji Darczyńców i Ofiarodawców, w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 8.00 w kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w siedzibie Caritas DWP przy ul. Kawęczyńskiej 49 w Warszawie, sprawowana jest Msza św. Wszystkich Ludzi Dobrej Woli prosimy o modlitwę w intencji Domu Samotnej Matki “Bezpieczna Przystań” i w intencji Podopiecznych. Ks. Dariusz Marczak Dyrektor Caritas Diecezji... read more

Plecak za modlitwę – pomóż bezdomnym pielgrzymom na Jasną Górę

243 – tyle kilometrów pokonają bezdomni, którzy 6 sierpnia wyruszą do Częstochowy. Droga na Jasną Górę będzie czasem modlitwy, głębokim spojrzeniem w samego siebie, ale będzie również misją. Bezdomni zaniosą intencje osób, które pomogą w przygotowaniach do pielgrzymki. Kilkanaście dni marszu to czas modlitwy, przemyśleń, pokonywania własnych słabości i jednocześnie odnajdywania siły do dalszego życia – mówi Marek, jeden z bezdomnych, który pragnie po raz drugi wyruszyć na Jasną Górę. Dla osób mieszkających na ulicy uczestnictwo w pielgrzymce jest wyjątkowym przeżyciem – daje im nadzieję, pozwala zjednoczyć się z innymi wiernymi i z Bogiem. Wiedząc, jak ważny jest dla bezdomnych ten czas, Fundacja Kapucyńska organizuje zbiórkę rzeczy, niezbędnych dla ubogich pątników. – Już po raz trzeci pomagamy naszym podopiecznym w zorganizowaniu całej wyprawy. Od 23 lipca do 5 sierpnia będziemy zbierać dary rzeczowe, przydatne bezdomnych w drodze – mówi Anna Niepiekło, rzecznik prasowy Fundacji Kapucyńskiej. A potrzeba wiele – koszt uczestnictwa jednej osoby to około 500 zł, w co wlicza się m.in. wyżywienie, ubrania, powrót do stolicy. Każdy, kto pragnie udzielić się w tej akcji może przynieść osobiście (do klasztoru braci kapucynów w Warszawie, ul. Kapucyńska 4) lub wysłać pocztą ręczniki, podkoszulki, skarpetki, spodnie, plecaki i inne potrzebne rzeczy (lista wyszczególnionych produktów znajduje się poniżej). Swoją wdzięczność bezdomni okażą, niosąc na Jasną Górę przekazane od darczyńców intencje. Modlitwy, prośby, czy też podziękowania można składać z darami lub przesłać drogą mailową na adres fundacji ( biuro@fundacja-kapucynska.org Potrzebne dary rzeczowe: • – ręczniki • – podkoszulki • – skarpety • – bielizna • – spodnie męskie letnie • – krótkie spodenki • – bluzy sportowe • – buty męskie (sportowe/sandały, rozmiary... read more

Turnus rehabilitacyjny w Szczawnicy

Kolejny – drugi raz z rzędu, młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wybrała się do Szczawnicy na wakacyjny wyjazd, by w ten sposób zapisać już 17ste wspólne wakacje Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych Diecezji Warszawsko-Praskiej. Tematyka tegorocznego wyjazdu wynurzyła się ze świata tropikalnych lasów. Systematycznie każdego dnia przybliżana była na zajęciach treść opowiadania Rudyarda Kiplinga “Księga Dżungli”. Położenie geograficzne, klimat, roślinność, zwierzęta, a także zwyczaje i tańce mieszkańców dżungli, poddane zostały uwadze Wczasowiczów. Wszystko to pomogło nam w przygotowaniu przedstawienia na zakończenie wyjazdu. Zgłębialiśmy również historię i topografię pobliskiej okolicy. Odwiedziliśmy już m.in.: Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu, Tischnerówkę w Łopusznej i drewniany kościół w Dębnie. Każdego dnia po godz. 20stej rozgrywany był na boisku mecz piłki nożnej. Licznie zgromadzona widownia dopinguje swoich ulubieńców. Za każdym razem jest to mecz na poważnie i w atmosferze fair play. W przygotowania występu młodzieży włączyli się rodzice – owoce ich pracy widoczne były gołym okiem. Pedagodzy troili się by jak najwięcej informacji przekazać Uczestnikom wyjazdu. Codziennie sprawowaliśmy mszę świętą. Autor materiału: ks. Andrzej Kowalski, wicedyrektor Caritas DWP, dyrektor... read more

V edycja akcji "Tornister pełen uśmiechów"

Rusza akcja “Tornister pełen uśmiechów” – ogólnopolska akcja organizowana przez Caritas Polska i diecezjalne Caritas. Polega ona na rozprowadzeniu wśród ludzi dobrej woli tornistrów, które zostaną przez nich wypełnione przyborami i artykułami szkolnymi, takimi jak bloki, zeszyty, kredki, farby, piórniki i inne przybory potrzebne dzieciom w... read more

Zamek w Czersku zdobyty na rowerach

W dniach 29-30 czerwca kolejny raz odbyła się coroczna wyprawa rowerowa do Czerska. Uczestniczyło w niej około 50 osób – nie tylko rowerzystów, ale również samochodziarzy, którzy dołączyli do wszystkich w Czersku. Jak zawsze kierownik Klubu Alternatywnego, Adil Kheldouni, zapewnił wiele atrakcji dla dzieci i wszystkich znajomych oraz rodzin. Trasa była piękna i malownicza, z dala od ruchu drogowego. Po drodze do Czerska grupa była w Parku Kultury w Powsinie na basenie, następnie w Konstancinie zwiedziła Tężnie. Przy Wałach Wiślanych był krótki postój na plażowanie i czereśnie, które i w tym roku obrodziły. W Górze Kalwarii czekała już przepyszna pizza, którą wszyscy najedli się do syta. Do Czerska rowerzyści przybyli na 18.00. Zostały rozbite namioty, rozpalone ognisko i do późnej godziny wszyscy wspaniale się bawili. Każdy robił to co lubi, byli miłośnicy gry w piłkę, niektórzy smażyli kiełbaski oraz piekli ziemniaki, inni zwiedzali i wchodzili na wszystkie wieże widokowe w Zamku w Czersku, aby zachwycić się przepiękną panoramą pobliskiej okolicy. Wśród atrakcji było też strzelanie z łuku, możliwość zmierzenia się w pojedynku w rycerskiej zbroi oraz wystawa machin oblężniczych. Cała trasa liczyła około 25 km w jedną stronę. Wycieczka była udana, a na kolejną zapraszamy za rok 🙂 Autorka materiału: Karolina... read more

Piknik z Siemensem

Dnia 22 czerwca Simens zorganizował Piknik Rodzinny, na który zaprosił dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno-Opiekuńczej Caritas DWP w Świdrze. Dziękujemy za to, że Simens zawsze z okazji Dnia Dziecka o nas pamięta. Dzieci co roku z wielką radością czekają na ten czas i możliwość wspólnej zabawy. W sposób szczególny dziękuję Pani Agnieszce Hańczyk, która dba o to, aby jej goście byli w pełni szczęśliwi 🙂 Autorka materiału: s. Barbara... read more

Piknik Rodzinny w Świdrze

9 czerwca w Świetlicy Profilaktyczno-Opiekuńczej Caritas DWP w Świdrze odbył się coroczny Festyn Rodzinny. Mimo deszczowej pogody imprez udała się super. Dziękuję za przybycie wszystkim zaproszonym gościom i wychowawcom Klubu Podwórkowego – p. Magdzie, p. Anecie, p. Tomkowi i dzieciom, p. Paulinie Rozynek, p. Piotrowi, a w sposób szczególny Panu Wiceprezydentowi Arturowi Brodowskiemu, który mimo deszczu zechciał nas odwiedzić wraz z żoną i córeczką. Dziękuję moim współsiostrom oraz rodzicom dzieci. Dziękuję wszystkim tym, bez których ten festyn by się nie odbył. s. Barbara... read more

Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego oraz Osób Żyjących po Przeszczepach

Gorąco zapraszamy honorowych dawców krwi i szpiku kostnego oraz osoby żyjące po przeszczepach, ich rodziny, przyjaciół i sympatyków do udziału w pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, która „Dar krwi owocem żywej wiary” odbędzie się w sobotę 20 lipca 2013 r. pod patronatem honorowym metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza. Tegoroczna pielgrzymka przypada na czas jubileuszu 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Tym goręcej zapraszamy wszystkich Honorowych Dawców Krwi do udziału. Pielgrzymka połączona jest z akcją poboru krwi (godz. 8.00 – 15.00, dolna bazylika). Termin pielgrzymki wypada w połowie wakacji. Ze względu na zwiększoną ilość wypadków i brak wystarczających w tych okolicznościach zasobów krwi do operacji i zabiegów, jest to czas szczególnego zapotrzebowania na krew. Pamiętając o słowach bł. Jana Pawła II: „Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia… Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata.” (Światowy Dzień Krwiodawców 2004) serdecznie prosimy o włączenie się w akcję krwiodawstwa. Uczestnicy pielgrzymki będą także zachęcani do zostania potencjalnym dawcą szpiku kostnego. Chętnych zapraszamy do autobusu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zapisując się do bazy potencjalnych dawców szpiku i w razie potrzeby oddając szpik można uratować życie cierpiącym na choroby układu krwionośnego. Chcemy też zachęcić pielgrzymów do wypełnienia deklaracji o zgodzie na pobranie po śmierci tkanek i narządów do przeszczepu. Chcemy w ten sposób wypełniać wolę bł. Jana Pawła II, który w encyklice Evangelium vitae napisał: „Oprócz faktów powszechnie znanych, istnieje jeszcze heroizm dnia codziennego, na który składają się małe lub wielkie gesty bezinteresowności, umacniające autentyczną kulturę życia. Pośród tych gestów... read more

48. Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Chorych

Zachęcamy do uczestnictwa w 48. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Osób Chorych, Niepełnosprawnych i Starszych Wiekiem na Jasną Górę, która odbędzie się w sobotę 6 lipca br. 6 lipca przypada wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, które jest świętem patronalnym Apostolstwa Chorych. W tym dniu odbędzie się 48. Ogólnopolska Pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych oraz starszych wiekiem na Jasną Górę organizowana przez Apostolstwo Chorych. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tej pielgrzymce. Przypominamy, iż Apostolstwo Chorych jest wspólnotą osób chorych, niepełnosprawnych i starszych wiekiem, którzy żyją duchowością ofiarowania swojego cierpienia za Kościół Święty i czynią to w jedności z Chrystusem. Rozpoczęcie Pielgrzymki o godz. 10.30 w bazylice jasnogórskiej. O godz. 11.00 Msza święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego. O godz. 13.30 – Droga Krzyżowa, zaś o godz. 14.30 – Nabożeństwo Lourdzkie połączone z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Duszpasterzy, służbę zdrowia, wolontariuszy oraz krewnych i znajomych uprzejmie prosimy o udzielenie wszelkiej koniecznej pomocy w dowiezieniu chorych na Jasną Górę. Sekretariat Apostolstwa Chorych organizuje również autobus. Wyjazd sprzed Katedry Chrystusa Króla w Katowicach o godz. 8.00. Prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem – nr telefonu: 32 251 21 52. Zapraszamy także do prenumeraty miesięcznika „Apostolstwo Chorych”. Zamówienia można także składać w sekretariacie Apostolstwa Chorych. ks. Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa... read more

Ogólnopolski Zjazd Gnieźnieński Szkolnych Kół Caritas

W Roku Wiary, w dniach 14-16 czerwca, 60 dzieci i młodzieży działających w SKC naszej diecezji (laureaci konkursu „My też chcemy pomagać”) udali się na wyjazd do Poznania a następnie pielgrzymowali do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie na Ogólnopolski Zjazd SKC, aby tam dzięki wspólnej modlitwie, rozmowie i zabawie pokazać, że członkowie SKC oraz ich opiekunowie są żywym przykładem na to, że postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie – szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego mogą być przykładem dla innych. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Poznań i okolice! Najpierw uczestnicy udali się do Puszczykowa i podziwiali w muzeum Arkadego Fiedlera cuda przywiezione przez niego z całego świata np. replikę Santa Marii, posąg z Wyspy Wielkanocnej itp. Wolontariusze mogli się poczuć tam jak prawdziwi Indianie, zwiedzając indiańskie tipi. Wszystkim podobało się to nietypowe muzeum na świeżym powietrzu! Popołudniu odwiedziliśmy katedrę poznańską położoną na wyspie zwanej Ostrów Tumski w Poznaniu, otoczoną korytem Warty i Cybiny, która sięga samych początków chrześcijaństwa w Polsce, II połowy X wieku, Tam uczestniczyliśmy we Mszy św. oraz obejrzeliśmy podziemia katedry. Wieczorem zwiedzaliśmy starówkę poznańską. Podziwialiśmy kościół farny, Ratusz poznański oraz zajadaliśmy się pysznymi rogalami marcińskimi. Dzięki życzliwości Dyrekcji Gimnazjum nr 12 w Poznaniu mogliśmy tam odpocząć i nabrać sił na kolejne dni naszego wyjazdu. W sobotę rano wyruszyliśmy do Gniezna po drodze odwiedziliśmy Pola Lednickie i przeszliśmy przez Bramę Rybę. W południe dotarliśmy na Zlot SKC, który odbywał się na Placu św. Wojciecha przed katedrą Gnieźnieńską. Hasłem przewodnim Zlotu było zawołanie „Wierzę i uczę się kochać”. Przywieźliśmy ze sobą relikwie swoich patronów, św. Brata Alberta oraz bł. Ignacego Kłopotowskiego, których sylwetki wolontariusze SKC naszej diecezji, zaprezentowali reszcie zgromadzonych,... read more

XI prezentacja KODOST

16 czerwca odbyła się XI Prezentacja Osób Niepełnosprawnych. Świat działań osób niepełnosprawnych to również świat ich artystycznych dokonań. Można je było podziwiać na dziedzińcu  kościelnym parafii Nawrócenia św. Pawła. Poza przedstawieniami teatralnymi można się było zachwycać ich pracami wykonywanymi przeróżną techniką; batik, decoupage, filcowanie. Kawiarnia i serwowane przepyszne herbaty i kawy, ponadto ciasta własnego wypieku, pozwalały na chwilę oddechu, by uczestniczyć w malowaniu donic w greckim stylu, haftowaniu tkaniu, pokonywaniu toru przeszkód na wózku. A wieczorem, zwyczajem poprzednich lat, bawiono się przy muzyce na żywo w wykonaniu zespołu DROPS. źródło:... read more

Warsztaty młodzieżowe Caritas na Białorusi

Caritas Polska poszukuje 20 uczestników warsztatów młodzieżowych na Białorusi, pn. „Śladami zapomnianych dobroczyńców: charytatywna działalność rodzin kresowych polskiego pochodzenia na Białorusi przed II wojną światową”. Dzisiaj odgrodzeni od siebie nową „żelazną kurtyną”, kiedyś przez setki lat żyli obok siebie w zgodnej współegzystencji – Polacy i Białorusini. Na skutek zmiany granic wspólna historia obu narodów odchodzi w niepamięć lub jest wykorzystywana instrumentalnie. Co nas łączy? Wraz z młodzieżą z obu krajów, Caritas chce badać historię działalności charytatywnej na Białorusi poprzez odtworzenie dziejów słynnych rodów kresowych aktywnych na tym polu, poszukiwanie śladów dobroczyńców oraz form i sposobów wsparcia miejscowej, potrzebującej ludności. Chcemy o tym opowiedzieć przy pomocy multimedialnego przekazu będącego kolażem różnych technik (film dokumentalny, reportaż, teatr, opracowanie naukowe). Caritas Polska poszukuje 20 uczestników warsztatów młodzieżowych na Białorusi, pn. „Śladami zapomnianych dobroczyńców: charytatywna działalność rodzin kresowych polskiego pochodzenia na Białorusi przed II wojną światową”. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Poszukujemy: studentów zainteresowanych historią Kresów Wschodnich; osób zaangażowanych w różne formy aktywności społecznej i obywatelskiej (działalność charytatywna, duszpasterstwo akademickie, Caritas, organizacje pozarządowe etc.); dyspozycyjnych przez 10 dni (planowana pierwsza połowa września 2013 – wyjazd na Białoruś); energicznych, ciekawych świata i otwartych na drugiego człowieka. Jeśli chcesz: dowiedzieć się więcej na temat: społecznego zaangażowania rodzin ziemiańskich i arystokratycznych oraz śladów polskości na obszarze obecnej Białorusi, historii setek lat współegzystencji Polaków i Białorusinów oraz elementów łączących oba te narody; wnieść wkład w promocję polskiej kultury i historii; dowiedzieć się, w jaki sposób o historii można opowiadać wykorzystując techniki multimedialne. Prześlij do 12 lipca 2013 roku: CV; Pomysł na pracę własną (Zadanie kreatywne: wykorzystując... read more

Wolontariat Caritas w Jordanii

Caritas Polska poszukuje 2 wolontariuszy do projektu edukacyjnego, pn. „Oferta edukacyjna Caritas dla dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii”. W ramach projektu dzieci, które przeżyły traumę wojny i śmierć najbliższych, mają być objęte pomocą psychologiczną i edukacyjną w nowo otwartych przez Caritas szkołach. Konflikt w Syrii trwa już dwa lata, sytuacja w tym kraju jest ciągle niestabilna, a liczba uchodźców napływających do sąsiednich krajów lawinowo wzrasta; szacuje się, że już 1,5 miliona Syryjczyków opuściło swój kraj. Znaczna część z nich trafia do sąsiedniej, zaledwie 6-milionowej Jordanii. Ponad 60 proc. uchodźców to dzieci, które przeżyły traumę wojny i śmierć bliskich osób. Otworzyliśmy specjalne szkoły i chcemy pomóc 600 dzieciom, nie możemy pomóc wszystkim, ale wierzymy, że ratując jedno życie, ratujemy cały świat. Każda wojna to klęska człowieka. Możesz to zignorować jak większość ludzi wokół albo pomóc. Jak? Caritas Polska poszukuje 2 wolontariuszy do projektu edukacyjnego, pn. „Oferta edukacyjna Caritas dla dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii”. Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej pomocy ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt jest realizowany z Caritas Jordan. Poszukujemy: absolwentów lub studentów pedagogiki, psychologii, animacji kultury i kierunków pokrewnych albo osób z doświadczeniem w pracy z dziećmi (proszę określić konkretnie: jakim i gdzie?); osób z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (poziom C1 – zaawansowany); dyspozycyjnych przez 1 miesiąc (wrzesień/październik 2013); energicznych, umiejących samodzielnie poradzić sobie w obcym kraju bez znajomości lokalnego języka, otwartych, wyczulonych na odmienność kulturową i gotowych do zaakceptowania wynikających z tego różnic, ciekawych świata i drugiego człowieka. Jeśli chcesz: współprowadzić zajęcia edukacyjne (język angielski, edukacja nieformalna) dla dzieci uchodźców syryjskich w wieku od 5-15 lat w Jordanii; mieć możliwość współprowadzenia zajęć w lokalnej... read more

Udział Klubowiczów w praskim pikniku

W niedzielę  9 czerwca 2013 r. odbył się piknik w Parku Praskim. Klub Alternatywny Caritas DWP przygotował dla warszawiaków różne atrakcje przy współpracy z urzędem dzielnicy Praga Północ. Klubowicze zorganizowali pokaz Judo oraz animację z różnymi zabawkami, które obsługiwały dzieci. Malowali też, pod okiem wychowawcy, buzie chętnym osobom. Nieprzewidzianą atrakcją pikniku było oberwanie chmury. Mimo wszystko wszyscy świetnie się bawili. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Autorka materiału: Karolina... read more

Zgromadzenie Dyrektorów Caritas w Polsce

W dniach 11-12 czerwca br. w siedzibie Caritas Polska w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Dyrektorów Caritas w Polsce. Dyrektor praskiej Caritas ks. Dariusz Marczak został wybrany do Prezydium Caritas na drugą kadencję, zaś ks. wicedyrektor Andrzej Kowalski został powołany na sekretarza komisji ds. rozwoju i pozyskiwania funduszy. Pierwszego dnia zgromadzenia, po rozpoczęciu obrad sprawowana była Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Zająca, przewodniczącego Komisji Charytatywnej KEP. Podczas sesji popołudniowej księża dyrektorzy oraz pracownicy Caritas Polska wysłuchali wystąpienia prof. Ireny Lipowicz – Rzecznika Praw Obywatelskich. Wtorkowe spotkanie księży dyrektorów było również okazją do dyskusji na temat podnoszenia kompetencji Caritas w działaniach na rzecz wykluczonych i ochrona praw osób niezaradnych społecznie. Zgromadzenie dokonało również wyboru Prezydium Caritas. Drugi dzień obrad wypełnił rozpoczął się Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. bp. Wojciecha Polaka, sekretarza generalnego KEP. Dyskutowano także o stałych akcjach oraz o programach cyklicznych realizowanych przez Caritas w Polsce. Źródło:... read more

Taniec i różaniec czyli integracja pracowników Caritas

7 czerwca pracownicy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej spotkali się w Słupnie na modlitwie i zabawie. Coroczne spotkanie integracyjne jest wspaniałą okazją do pobycia razem “po godzinach” – w wyborowym towarzystwie i na łonie przyrody. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. o godz. 15.00, którą odprawili dyrektorzy praskiej Caritas – ks. dyr. Dariusz Marczak i ks. wicedyr. Andrzej Kowalski. Dzięki gościnności ks. Krzysztofa Ziółkowskiego wszyscy zebrali się na wspólnej eucharystii w kościele bł Jana Pawła II w Radzyminie, gdzie była też możliwość uczczenia relikwii naszego wielkiego rodaka. Po zaopatrzeniu ducha przyszła kolej na pokrzepienie ciał. Jak się okazało – nie tylko stół jednoczy ale i darowana dzięki świątecznej dyspensie kiełbasa wspaniale integruje. Wreszcie można było razem porozmawiać (i nie o pracy), nacieszyć się dawno nie widzianymi twarzami i po prostu pobyć razem. Po odpowiednio odważonym czasie przyszła pora na trochę ruchu, z czego zrobiło się i dużo ruchu i dużo radości. Dzięki niezawodnej Beatce Bieleckiej, która dla dobrej sprawy nigdy nie żałuje strun głosowych, mieliśmy wyborną zabawę z wężykami, tańcami i karaoke.  Szkoda. Że się skończyło. Czekamy do przyszłego roku..!... read more

Ważna informacja dla pacjentów Stacji Opieki w Zielonce

Informujemy pacjentów Stacji Opieki Caritas DWP w Zielonce przy ulicy Mareckiej 7 o konieczności wyboru pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Z dniem 31.08.2013 r.  zostaje rozwiązana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, z powyższym informujemy pacjentów zadeklarowanych do naszej placówki, o konieczności przeniesienia deklaracji wyboru pielęgniarki środowiskowo rodzinnej do wybranej przez państwa przychodni. Wszelkie informacje mogą państwo uzyskać w Stacji Opieki Caritas, przy ul. Mareckiej 7, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, tel.  (22) 771-90-68, 508 606 710. Za utrudnienia przepraszamy. Z poważaniem dyrekcja  i  personel  medyczny Stacji Opieki... read more

Piosenki na Dzień Mamy

Z cyklu “Piosenki z Corcovej” prezentujemy dwie perełki zainspirowane Dniem Matki. Piosenki dla Mamy – od maluchów i starszaków. Gorąco polecamy! 🙂 Piosenki powstały w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Korkowej na warszawskim Wawrze, autorem muzyki i tekstu jest kierownik świetlicy – Dariusz Wasilko,  śpiewają dzieci dzieci i młodzież ze świetlicy. “Twój głos” “Moja... read more

Dzień Francuski w Klubie Alternatywnym

We wtorek 4.06.2013 r. odbył się w Klubie Alternatywnym “Dzień Francuski”. Panie Nadia oraz Lilla z francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce prowadziły pogadankę na temat Francji – w bardzo ciekawy sposób opowiadały o kulturze, zabytkach, zwyczajach, języku i innych ciekawostkach. Odbyła się także inauguracja konkursu plastycznego, którego tematem była właśnie Francja. Wystawa prac plastycznych dzieci będzie miała miejsce 14 lipca na ulicy… Francuskiej 😉 Serdecznie zapraszamy! Autorka materiału: Karolina... read more
Strona 20 z 42« Pierwsza...10...1819202122...3040...Ostatnia »