Aktualności | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Aktualności

„Gender. Cywilizacja śmierci” – szkolenie pracowników Caritas DWP

Wczoraj (30.09.2013 r.) w siedzibie Caritas DWP odbyło się, coroczne wrześniowe spotkanie formacyjne dla wszystkich pracowników Caritas diecezjalnej. Spotkanie dotyczyło ideologii „gender”, która powoli, wieloma kanałami wdziera się z zachodu, także do naszego kraju. Z tego powodu, mieliśmy zaszczyt gościć u nas na Kawęczyńskiej, Panią psycholog, profesor Marię Ryś z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jedną z założycielek Studium relacji interpersonalnych i leczenia uzależnień na UKSW oraz członkinię Towarzystwa Uniwersyteckiego „Fides et ratio”. Prelekcja Pani Profesor miała na celu uświadomienie nam, jakie istnieje zagrożenie płynące z wdrażania powyższej ideologii, a także uczulenie nas (rodziców, wychowawców, duszpasterzy) na zagrożenia dla prawidłowego rozwoju dzieci, które płyną z nurtu „gender”. Po wykładzie można było zadawać nurtujące pytania, z których nawiązała się dyskusja na powyższy temat. Więcej informacji na temat „gender” oraz o przedsięwzięciach podejmowanych przez Panią Profesor Marię Ryś i Towarzystwo Uniwersyteckie „Fides et ratio” można znaleźć na stronie internetowej: http://www.fidesetratio.org.pl/ W dalszej części spotkania, zostały przez Księdza Dyrektora, omówione spraw bieżące, dotyczące funkcjonowania placówek Caritas DWP. Dziękujemy Pani Profesor Marii Ryś oraz wszystkim pracownikom Caritas, którzy przybyli na szkolenie. „Kościół powtarza swoje wielkie ‘tak’ dla godności i piękna małżeństwa jako wiernego i płodnego wyrazu sojuszu między mężczyzną a kobietą. Zaś ‘nie’ mówi takim filozofiom jak gender.” Benedykt... read more

Opiekunowie SKC wrócili z wakacji

W dniu 24.09.2013 r. w siedzibie Caritas DWP przy ul. Kawęczyńskiej 49 odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie Opiekunów Szkolnych Kół Caritas naszej diecezji. Nauczyciele przybyli na spotkanie z wielkim entuzjazmem i zapałem do pracy z wolontariuszami w nowym roku szkolnym. Spotkanie i nowy rok formacji rozpoczął się Eucharystią, której przewodniczył ks. Rafał Paździoch opiekun SKC. W kazaniu padły następujące słowa: „każdy nauczyciel i wychowawca jest bliski sercu Pana Jezusa, jest jakby Jego rodziną. Misją Opiekuna SKC jest prowadzenie wolontariuszy, dzieci i młodzieży, do takiej właśnie duchowej bliskości z Jezusem…” Po Mszy świętej odbyło się spotkanie organizacyjne, które składało się z dwóch części: szkolenia „ABC wolontariatu” przeprowadzonego przez p. Paulinę Rozynek w ramach projektu „Wolontariat w Caritas jest trendy” oraz omówienia spraw porządkowych i nakreślenia kierunku pracy w nowym roku szkolnym. Cieszymy się, że na spotkanie przybyli także Nauczyciele ze szkół, w których jeszcze nie ma SKC i mamy nadzieję, że w niedługim czasie w tych szkołach, także pojawią się i będą czynili wiele dobra wolontariusze Caritas. Na spotkanie przybyło 40 Opiekunów SKC, którzy otrzymali, podstawowe informację na temat dotychczasowej działalności SKC w naszej diecezji oraz kalendarium wydarzeń i spotkań w roku szkolnym 2013/2014. Serdecznie dziękujemy za liczne uczestnictwo w spotkaniu i życzymy wielu wspaniałych owoców wychowawczych, zwłaszcza na polu dobroczynności i wolontariatu, które pomogą budować autentyczne więzi koleżeńskie i przyjacielskie, a także staną się szkołą wrażliwości serc dla młodych... read more

Zbiórka na dach Świetlicy w Świdrze

14 września na terenie Marketu KAUFLAND w Warszawie na ul. Birżańskiej 1 odbyła się zbiórka pieniędzy na cel wymiany dachu w Świetlicy Profilaktyczno – Opiekuńczej w Świdrze na ul. Marszałkowskiej 23. Wolontariusze pakowali zakupy przy kasach od godziny 9.00 do 17.00. Na zewnątrz Marketu KAUFLAND odbyły się tresury psów policyjnych. Dla najmłodszych były zawody sportowe: rzuty do celu, skoki na skakance, rzut ringiem, a także piłkarzyki. Odbyły się także warsztaty plastyczne, gdzie dzieci mogły sprawdzić swój talent plastyczny. Dyrekcji supermarketu Kaufland oraz wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy! Tekst przygotowała: s. Barbara... read more

Spotkanie wrześniowe PZC

W sobotę 21 września 2013 roku o godz.10.00 w Kaplicy Katedralnej na ul. Floriańskiej 3, odbyło się coroczne spotkanie wszystkich Przewodniczących i Wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas. Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii. Mszę Świętą koncelebrowaną odprawiali Dyrektor Caritas DWP ks. Dariusz Marczak i ks. Rafał Jabłkowski z parafii św. Jana Kantego w Legionowie. Podczas homilii ks. Dyrektor podziękował za pracę wszystkim wolontariuszom poświęcającym charytatywnie swój czas i serce na rzecz potrzebujących bliźnich. Po wspólnej Eucharystii odbyło się zebranie, na którym ks. Dyrektor przedstawił program pracy dla PZC na rok 2013/2014. Na spotkaniu obecna była koordynator wolontariatu Caritas DWP p. Ewa Mróz, która odpowiadała na wszystkie pytania dotyczące organizacji pracy Parafialnych Zespołów Caritas. Po zakończeniu części oficjalnej zebrani przeszli na poczęstunek, który przygotowali niezawodni wolontariusze PZC. Dyrekcja Caritas DWP oraz Koordynator Wolontariatu serdecznie dziękują za tak liczne uczestnictwo oraz za czynne włączanie się wolontariuszy w przygotowanie oprawy liturgicznej i spotkania. Tekst przygotowała: p. Ewa Mróz Autorka zdjęć: p. Agnieszka... read more

Carrefour i Caritas po raz trzeci fundują dzieciom posiłki

Rusza III edycja programu „Dożywiania z Carrefour” będącego wspólną inicjatywą Carrefour Polska, Fundacji Carrefour i Caritas. Jest to kolejna edycja inicjatywy, dzięki której 1260 dzieci w 42 świetlicach będzie otrzymywać posiłki w ciągu roku szkolnego 2013/2014. Program jest odpowiedzią Carrefour na trudną sytuację materialną wielu polskich rodzin. Zgodnie z danymi zawartymi w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020” ubogich lub wykluczonych dzieci w wieku 0-17 lat w Polsce jest ponad 2,1 miliona, co stanowi około 30% wszystkich polskich dzieci w tym wieku. Wiele z nich zagrożonych jest problemem niedożywienia, co może przyczynić się do zaburzeń funkcjonowania całego organizmu, a w konsekwencji do zahamowania prawidłowego rozwoju. Carrefour Polska we współpracy z Caritas już po raz trzeci realizuje program „Dożywianiez Carrefour”. Dzięki grantowi przyznanemu Caritas przez Międzynarodową Fundację Carrefour 1260 dzieci z całej Polski będzie otrzymywać posiłki przez 5 dni w tygodniu do końca roku szkolnego 2013/2014. Wartość udzielonej pomocy to ponad 1,2 mln zł. Podczas trwania poprzednich edycji programu wydano ponad 400 tys. posiłków, a wsparcie finansowe wyniosło 2 mln 250 tys. złotych Tegoroczna edycja programu „Dożywiania z Carrefour” została wzbogacona o edukacyjne warsztaty plastyczne dla podopiecznych świetlic Caritas. Będą one poświęcone tematyce zdrowego żywienia i odbędą się w 10 polskich miastach. „Wspólna inicjatywa Carrefour Polska i Caritas to nasza odpowiedź na wciąż nierozwiązany problem niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce. Misją Międzynarodowej Fundacji Carrefour jest, między innymi, przeciwdziałanie niedożywieniu. Dzięki temu, program, będący istotnym elementem zaangażowania społecznego Carrefour, jest inicjatywą stabilną i długofalową. Pozwala nam to na lepsze poznanie potrzeb i udzielenie wsparcia tym najbardziej potrzebującym. Nie bez znaczenia jest to, że korzystamy w wiedzy i doświadczenia... read more

Pomóż wyremontować dach…

Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii św. Jana Kantego w Legionowie zwraca się z gorącą prośbą, do ludzi dobrej woli i o wielkim sercu, o pomoc w zebraniu środków na remont spalonego dachu. Ta smutna historia przytrafiła się podopiecznej Parafialnego Zespołu Caritas p. Jolancie Osica, która jest osobą niepełnosprawną. W czerwcu br. w skutek pożaru spłonął cały dach w domu p. Jolanty. Koszt materiałów, które są potrzebne na naprawę wynosi ok.2500 zł, doliczyć trzeba także koszty wykonania prac remontowych. Ponieważ poszkodowana nie ma żadnych dochodów, nie stać Ją na pokrycie kosztów związanych z remontem spalonego dachu. Do dnia dzisiejszego p. Jolanta, żyje bez dachu nad głową, a wielkimi krokami zbliża się zima. PZC pomaga jak może np. zakupuje folie, którą przykrywany jest dom poszkodowanej. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby pomóc w pokryciu kosztów związanych z remontem dachu może przekazać ofiarę na ten cel na konto DAR SERCA Caritas DWP z dopiskiem DACH-LEGIONOWO, bądź bezpośrednio zwrócić się do Opiekuna PZC ks. Rafała Jabłkowskiego (tel: 509714364). Bardzo cenne będą też dary rzeczowe w postaci materiałów budowlanych i samej pracy przy wymianie. Bardzo liczymy na Państwa pomoc. Nr konta DAR SERCA 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664 z dopiskiem... read more

„Wolontariat łączy pokolenia” – zgłoszenia

Drodzy Prezesi PZC i Opiekunowie SKC! Jak co roku, 5 grudnia 2013 roku, będziemy obchodzili kolejny Światowy Dzień Wolontariatu. Z tej okazji Caritas DWP organizuje uroczystą Galę pod tytułem „Wolontariat łączy pokolenia”. Na gali w tym dniu wyróżnimy najbardziej zasłużonych i aktywnych wolontariuszy, którzy niosą wsparcie i radość osobom potrzebującym, bezdomnym, dzieciom, chorym i wszystkim tym, którzy tej pomocy wymagają. Zgłoszenia mogą nadsyłać Parafialne Zespoły Caritas, Księża Proboszczowie, nauczyciele będący opiekunami Szkolnych Kół Caritas, Dyrektorzy szkół, w których takie Koła działają lub kierownicy placówek Caritas DWP. Wystarczy tylko wypełnić załączoną ankietę. Każda placówka, instytucja może zgłosić maksymalnie 3 osoby. Kapituła konkursu ogłosi wyniki na początku listopada. Zgłoszenia należy nadesłać do 15.10.2013 r. na adres mailowy (warszawa-praga@caritas.pl lub emroz@caritas.pl ) lub dostarczyć bezpośrednio do biura Caritas przy ul. Kawęczyńskiej 49 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Koordynator Wolontariatu Caritas DWP Ewa Mróz Wolontariat łączy pokolenia – Formularz zgłoszeniowy Wolontariat łączy pokolenia – Regulamin... read more

„Znów razem” – spotkanie pokolonijne

7 września 2013 roku w ogrodzie siedziby Caritas DWP przy ul. Kawęczyńskiej 49 odbyło się spotkanie po kolonijne dla dzieci, które uczestniczyły w koloniach organizowanych przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Przybyło na nie ok. 200 uczestników wypoczynku wakacyjnego oraz 40 opiekunów, którzy w czasie wyjazdów pełnili obowiązki kierowników i wychowawców. W tym roku w akcji kolonijnej wzięło udział 700 dzieci z diecezji warszawsko-praskiej. Łącznie odbyło się 11 turnusów między innymi w Darłowie, Władysławowie, Muszynie i nad jeziorem w Wierzchach. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią, w której dziękowaliśmy Bogu za dar bezpiecznych i udanych kolonii. W homilii ks. dyr. Dariusz Marczak nawiązał do trudnej pracy rybaków w czasach Jezusa i porównał ją do trudu poniesionego przez wychowawców kolonijnych. Ksiądz Dyrektor serdecznie podziękował kierownikom kolonii, wychowawcom, pielęgniarkom oraz innym osobom zaangażowanym w organizacje kolonii. Kadra otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Nie zabrakło także podziękowań dla p. Karoliny Borys, odpowiedzialnej za formalne przygotowanie kolonii i zgłaszanie turnusów do Kuratorium. Po części oficjalnej rozpoczęła się szalona zabawa. Największą popularnością wśród dzieci (oprócz stolika ze słodkościami) cieszyło się stanowisko, gdzie wychowawcy Klubu Podwórkowego Lubelska malowali różne wymyślne wzory na twarzach chętnych śmiałków. Dzieci chętnie brali udział w zabawach zręcznościowych, które przygotowali wychowawcy z Klubu Alternatywnego. Na nasze spotkanie przybyli też zaproszeni przedstawiciele Straży Pożarnej oraz Wydziału Ruchu Drogowego, wprowadzili Oni dzieci w tajniki swojej pracy. Policja przygotowała miasteczko ruchu drogowego, w którym dzieci podczas rywalizacji w jeździe rowerem na czas, mogły poznawać znaki oraz zasady uczestnika ruchu drogowego. Motocykl policyjny oraz wóz strażacki był nie lada atrakcją nie tylko dla dzieci, ale także dla Kadry kolonijnej. Każdy mógł skosztować pysznych wypieków: ciast, ciasteczek, pączków... read more

Zaproszenie na VIII Piknik Rodzinny w Józefowie

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii NMP Królowej w Józefowie zaprasza na VIII Piknik Rodzinny, który odbędzie się w niedzielę 22 września w godz. 12.00 – 18.00 w Józefowie k. Legionowa przy ul. Sienkiewicza. Czeka moc atrakcji –... read more

Ogłoszenie ŚDS w Mińsku Mazowieckim

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ogłasza przetarg na dostawę i montaż dźwigu platformowego ZEWNĘTRZNEGO dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki są dostępne na stronie:... read more

Zaproszenie dla obecnych i przyszłych Opiekunów SKC

Wszystkich Opiekunów SKC naszej diecezji, a także tych Nauczycieli, którzy w tym roku szkolnym chcą w swojej szkole założyć SKC, zapraszamy na pierwsze po wakacjach spotkanie (informacyjno – organizacyjne), które odbędzie się w siedzibie Caritas DWP, ul. Kawęczyńska 49, dnia 24.09.2013 (wtorek) o godz. 16.30. Rozpoczynamy nasze spotkanie i cały rok pracy Eucharystią. SKC jest katolicką dziecięco-młodzieżową organizacją działającą na terenie szkoły na zasadzie wolontariatu. Angażowanie się, dzieci i młodzieży, w SKC uczy przede wszystkim miłości bliźniego, kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi, wpaja zasady tolerancji, zrozumienia oraz poszanowania człowieka chorego i starszego. Praca tych Kół wprowadza bardzo dużo cennych inicjatyw i wydarzeń w życie szkoły, parafii i całej naszej diecezji. Prężnie rozwija się działalność SKC na terenie naszej diecezji. Istnieje już 60 SKC z czego 20 powstało w ostatnim roku szkolnym. Udało się nam przed wakacjami uczestniczyć w I Zlocie SKC naszej Diecezji, który odbył się w maju w Loreto a także w Ogólnopolskim Zlocie, który odbył się w czerwcu w Gnieźnie. Oprócz tego wolontariusze SKC (uczniowie szkół, z każdego poziomu edukacyjnego) czynią wiele dobra przez cały rok w swoich środowiskach szkolnych i lokalnych. Można to zobaczyć przeglądając prezentacje niektórych SKC, które znajdują się na stronie internetowej Caritas DWP. Wciąż dążymy do ideału i mamy nadzieję, że niedługo na terenie każdej parafii naszej diecezji powstanie przynajmniej jedno SKC. Ks. Rafał Paździoch, Sekretarz Caritas... read more

Podsumowanie akcji TORNISTER

Po raz piąty Caritas naszej diecezji przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Tornister pełen uśmiechów”. W ramach akcji mogliśmy, przy ogromnym zaangażowaniu ludzi dobrej woli, zwiększyć szanse edukacyjne tych dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić im wyprawek szkolnych. Polegała ona na rozdysponowaniu wśród wiernych 1000 tornistrów, które miały następnie powrócić wypełnione w szkolne przybory, takie jak zeszyty, piórniki, kredki, farby i wszystko to, co uczniom w szkole niezbędne. Na terenie parafii akcję koordynowały Parafialne Zespoły Caritas, którym serdecznie dziękujemy za tak wielki wysiłek włożony w sprawne przeprowadzenie tej akcji. Połowa wypełnionych plecaków pozostała w parafiach, gdzie trafiła do potrzebujących uczniów, część zaś wróciła do diecezjalnej Caritas. Stąd tornistry pełne uśmiechów zostały przekazane do poszczególnych świetlic Caritas DWP. Wychowawcy w naszych placówkach doskonale orientują się, któremu z dzieci jest potrzebna taka pomoc. Każdy z naszych pedagogów zna historie potrzebujących rodzin, ich trudności ekonomiczne. Dlatego przekazując wyprawkę szkolną, jesteśmy pewni, że będzie ona tam dobrze wykorzystana przez małego ucznia. Ks. Marian Subocz – Dyrektor Caritas Polska o akcji „Tornister…”: Kiedy dzieci widzą kolorowe tornistry, przybory chcą je mieć. Rodziców często na to nie stać. Jeżeli patrzy się jednostkowo na piórnik, czy długopis to nie są to rzeczy aż tak drogie. Ale jeżeli musimy napełnić tornister, jest to duża suma. Często rodzice ponoszą ten wydatek trzy lub czterokrotnie – zależnie od liczby dzieci. Do tego dochodzi jeszcze zakup książek, zakup ubrania, stroju sportowego. To jest ogromny wydatek dla rodziców. Zadaniem tej akcji jest wspieranie rodziców w momencie, w którym dzieci zaczynają rok szkolny. Łącznie ponad 120 dzieci ze świetlic Caritas DWP otrzymało szkolną wyprawkę w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów”. Ponadto 300 dzieci otrzymało... read more

Zaproszenie na spotkanie PZC

Zapraszamy Przewodniczących i Wolontariuszy PZC Diecezji Warszawsko-Praskiej w sobotę 21.09.2013 r. na godz. 10.00 do Kaplicy kurialnej przy Katedrze Praskiej pod wezwaniem Św. Michała Archanioła i Floriana Męczennika (ul. Floriańska 3), na coroczne spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas. Rozpoczniemy Mszą Świętą, podczas której będziemy prosili Boga o potrzebne łaski dla wszystkich zaangażowanych w działalność PZC naszej diecezji. Po Eucharystii odbędzie się zebranie, w trakcie którego zostaną omówione bieżące sprawy związane z działalnością PZC oraz plany i działania na najbliższy czas. To nasze wrześniowe spotkanie zakończymy wspólną agapą. Serdecznie zapraszamy! Ks. Rafał Paździoch, Sekretarz Caritas... read more

Zakończenie realizacji projektu „Twój dom – Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy”

Od marca 2012 r. do sierpnia 2013 r. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizowała projekt „Twój dom – Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było sprawdzenie skuteczności wybranych standardów usług modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności – GSWB, tj. pracy socjalnej, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, zatrudnienia i edukacji wśród osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Dzielnicy Praga-Południe. W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Caritas DWP objęto wsparciem 173 osoby bezdomne i 152 osoby zagrożone bezdomnością w ramach poradnictwa socjalnego, psychologicznego, zawodowego i prawniczego – w tym 30 osób wzięło udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym i psychologiem dotyczących aktywizacji zawodowej, gdzie na podstawie Indywidualnych Planów Działania wytypowano 11 uczestników do właściwych szkoleń zawodowych. Dla 10 beneficjentów zorganizowano warsztaty z autoprezentacji. Natomiast porady obejmowały kwestie spraw rodzinnych, zadłużeń mieszkań, eksmisji, zagadnień prawa lokalowego, możliwość uzyskania zatrudnienia poprzez szukanie ofert pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych. Na zakończenie projektu – 27 sierpnia 2013 r. w ramach podziękowania oraz wsparcia naszych beneficjentów i ich rodzin – Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przygotowała dla 30 uczestników objętych kontraktem socjalnym paczki z artykułami żywnościowymi i produktami czystościowymi. Autorka materiału: Renata Kęder, koordynator... read more

Pomoc w zakresie darów rzeczowych i żywnościowych

Od 1 czerwca 2013 roku Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizuje zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2013 roku. Zadanie polega na pozyskiwaniu, magazynowaniu i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ. Przekazanie artykułów żywnościowych i rzeczowych mieszkańcom odbywa się na podstawie okazanego skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Pomoc żywnościowa najbardziej potrzebującym udzielana jest nieodpłatnie, osoby te otrzymują: cukier, dżem, groszek z marchewką, herbatniki, mleko, kaszę gryczaną, klopsiki w sosie pomidorowym, koncentrat pomidorowy, makaron świderki, mąka, mielonka wieprzowa, olej rzepakowy, płatki kukurydziane, ryż. Koordynator programu: Renata... read more

Oddaj krew jeszcze w wakacje!

Oddaj krew jeszcze w wakacje! Urlopy trwają – krew jest pilnie potrzebna w szpitalach. Caritas apeluje o dar miłości bliźniego. Caritas w całej Polsce w ramach kampanii społecznej „Podaruj Kroplę Miłości” prowadzą akcje promujące honorowe krwiodawstwo. Kampania została zainicjowana w światowym dniu chorego w 2012 roku i prowadzona jest nieprzerwanie. W związku z faktem, iż w okresie wakacyjnym część stałych dawców, którzy systematycznie oddają krew, przebywa na wakacjach, urlopach, serdecznie zapraszamy i zachęcamy do do oddawania krwi. Na wszystkie osoby gotowe do podzielenia się najcenniejszym darem, czekają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Pamiętajmy, że krwi nie da się wyprodukować, może ją podarować tylko człowiek, dlatego jeśli widzisz mobilny punkt poboru krwi – przyjdź i oddaj krew – dzięki temu pomożesz tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, może i Ty też kiedyś będziesz potrzebował krwi – powiedziała dr n. farm. Jolanta Antoniewicz Papis, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi. – Zacząć wakacje z dobrym uczynkiem na koncie, podarować krew – to potrzeba nie tylko chwili, ale i wspaniały pomysł na to, aby poczuć satysfakcję z pomocy okazanej drugiemu człowiekowi. To miedzy innymi ona często motywuje do czynnej miłości bliźniego, zachęca do daru z siebie samego, ofiarowania czegoś więcej niż pieniądz czy rzecz materialna. Akcje, które prowadzimy wpisują się już w stały obraz działań Caritas. To potrzebne akcje, uwrażliwiające sumienie człowieka, a jednocześnie dające konkretne efekty dla chorych, dlatego proszę byśmy nie byli obojętni na taką potrzebę” – apeluje ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, który osobiście uczestniczył w akcjach zbiórki krwi. – Celem przeprowadzanych akcji – podkreśla koordynator kampanii i honorowy dawca krwi Mariusz Talarek –jest uświadamianie i przypominanie o potrzebie... read more

Spotkanie pokolonijne

Serdecznie zapraszamy wszystkich kolonistów, kierowników i wychowawców na spotkanie pokolonijne, które odbędzie się 7 września 2013 r. w siedzibie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Kawęczyńskiej 49. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 10.00, w której podziękujemy Panu Bogu za udany wypoczynek. Następnie odbędzie się agapa w ogrodzie Caritas – przy grach, zabawach i konkursach będziemy wspominać radosne chwile minionych... read more

Bezpieczny dom musi mieć dach…

Świetlica Profilaktyczno-Opiekuńcza w Świdrze przy ul. Marszałkowskiej 23 to przystań bezpieczeństwa dla dzieci pochodzących z bardzo ubogich, często dysfunkcyjnych rodzin. Niestety jej dach znalazł się w katastrofalnym stanie – zbieramy fundusze na ratunek placówki. Dla wielu dzieci mieszkających w okolicy tego Ośrodka jest to jedyny sposób na poznawanie świata i ich rozwój. Dziećmi opiekują się siostry zakonne a uczą pedagodzy. Przychodzące do Świetlicy dzieci mają ok. 6-12 lat. Przyjaciele praskiej Caritas, pomóżcie nam ratować tę potrzebną dzieciom Placówkę. Caritas utrzymuje się z darowizn i dotacji. Te, które są nam przekazywane są niewystarczające. Koszt wymiany dachu opiewa na kwotę ok. 78 000 zł netto. Jednak jeśli znajdziemy ok. 100 darczyńców, którzy przekażą po 1000 zł lub 200 osób wpłacających po 500 zł, lub 50 osób wpłacających po 2 000 zł – remont będzie możliwy. Nie sugerujemy kwoty a jedynie prosimy o możliwe z Państwa strony wsparcie. Bardzo cenne będą też dary rzeczowe w postaci materiałów budowlanych i samej pracy przy wymianie. Osoba do kontaktów ze strony CARITAS DWP to fundraiser p. Barbara Walecka, tel. 608 608 448. Bardzo liczymy na Państwa pomoc. Nr konta DAR SERCA 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664. www.warszawa-praga.caritas.pl Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Ks. Dariusz... read more

Dom Samotnej Matki "Bezpieczna Przystań" w Zielonce

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej informuje: Dom Samotnej Matki “Bezpieczna Przystań” w Zielonce, pomimo zakończenia z dniem 31.07.2013 r. umowy “O wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej” przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, które w znacznej mierze współfinansowało funkcjonowanie Domu, nie wstrzymuje swojej działalności. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wraz ze Starostwem Powiatowym w Wołominie i Urzędem Miasta Zielonki podejmuje utrzymanie Domu do końca 2013 r. Ufamy, że wspólnie wypracowane zasady pozwolą na spokojne i służące dobru podopiecznych funkcjonowanie Domu również w 2014 roku. Nieocenioną i wręcz opatrznościową pomocą w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się placówka w bieżącym roku, okazała się akcja “Bezpieczna przystań” przeprowadzona w dniach 13-14 kwietnia na terenie Zielonki, za którą jeszcze raz gorąco dziękujemy Organizatorom, Wolontariuszom i wszystkim Ofiarodawcom. Jak już informowaliśmy, w czasie akcji “Bezpieczna Przystań” zebrano 20 502,55 zł. To dzięki tym środkom możliwe jest funkcjonowanie Domu i zapewnienie schronienia Matkom i Dzieciom do końca roku. W intencji Darczyńców i Ofiarodawców, w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 8.00 w kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w siedzibie Caritas DWP przy ul. Kawęczyńskiej 49 w Warszawie, sprawowana jest Msza św. Wszystkich Ludzi Dobrej Woli prosimy o modlitwę w intencji Domu Samotnej Matki “Bezpieczna Przystań” i w intencji Podopiecznych. Ks. Dariusz Marczak Dyrektor Caritas Diecezji... read more

Plecak za modlitwę – pomóż bezdomnym pielgrzymom na Jasną Górę

243 – tyle kilometrów pokonają bezdomni, którzy 6 sierpnia wyruszą do Częstochowy. Droga na Jasną Górę będzie czasem modlitwy, głębokim spojrzeniem w samego siebie, ale będzie również misją. Bezdomni zaniosą intencje osób, które pomogą w przygotowaniach do pielgrzymki. Kilkanaście dni marszu to czas modlitwy, przemyśleń, pokonywania własnych słabości i jednocześnie odnajdywania siły do dalszego życia – mówi Marek, jeden z bezdomnych, który pragnie po raz drugi wyruszyć na Jasną Górę. Dla osób mieszkających na ulicy uczestnictwo w pielgrzymce jest wyjątkowym przeżyciem – daje im nadzieję, pozwala zjednoczyć się z innymi wiernymi i z Bogiem. Wiedząc, jak ważny jest dla bezdomnych ten czas, Fundacja Kapucyńska organizuje zbiórkę rzeczy, niezbędnych dla ubogich pątników. – Już po raz trzeci pomagamy naszym podopiecznym w zorganizowaniu całej wyprawy. Od 23 lipca do 5 sierpnia będziemy zbierać dary rzeczowe, przydatne bezdomnych w drodze – mówi Anna Niepiekło, rzecznik prasowy Fundacji Kapucyńskiej. A potrzeba wiele – koszt uczestnictwa jednej osoby to około 500 zł, w co wlicza się m.in. wyżywienie, ubrania, powrót do stolicy. Każdy, kto pragnie udzielić się w tej akcji może przynieść osobiście (do klasztoru braci kapucynów w Warszawie, ul. Kapucyńska 4) lub wysłać pocztą ręczniki, podkoszulki, skarpetki, spodnie, plecaki i inne potrzebne rzeczy (lista wyszczególnionych produktów znajduje się poniżej). Swoją wdzięczność bezdomni okażą, niosąc na Jasną Górę przekazane od darczyńców intencje. Modlitwy, prośby, czy też podziękowania można składać z darami lub przesłać drogą mailową na adres fundacji ( biuro@fundacja-kapucynska.org Potrzebne dary rzeczowe: • – ręczniki • – podkoszulki • – skarpety • – bielizna • – spodnie męskie letnie • – krótkie spodenki • – bluzy sportowe • – buty męskie (sportowe/sandały, rozmiary... read more

Turnus rehabilitacyjny w Szczawnicy

Kolejny – drugi raz z rzędu, młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wybrała się do Szczawnicy na wakacyjny wyjazd, by w ten sposób zapisać już 17ste wspólne wakacje Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych Diecezji Warszawsko-Praskiej. Tematyka tegorocznego wyjazdu wynurzyła się ze świata tropikalnych lasów. Systematycznie każdego dnia przybliżana była na zajęciach treść opowiadania Rudyarda Kiplinga “Księga Dżungli”. Położenie geograficzne, klimat, roślinność, zwierzęta, a także zwyczaje i tańce mieszkańców dżungli, poddane zostały uwadze Wczasowiczów. Wszystko to pomogło nam w przygotowaniu przedstawienia na zakończenie wyjazdu. Zgłębialiśmy również historię i topografię pobliskiej okolicy. Odwiedziliśmy już m.in.: Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu, Tischnerówkę w Łopusznej i drewniany kościół w Dębnie. Każdego dnia po godz. 20stej rozgrywany był na boisku mecz piłki nożnej. Licznie zgromadzona widownia dopinguje swoich ulubieńców. Za każdym razem jest to mecz na poważnie i w atmosferze fair play. W przygotowania występu młodzieży włączyli się rodzice – owoce ich pracy widoczne były gołym okiem. Pedagodzy troili się by jak najwięcej informacji przekazać Uczestnikom wyjazdu. Codziennie sprawowaliśmy mszę świętą. Autor materiału: ks. Andrzej Kowalski, wicedyrektor Caritas DWP, dyrektor... read more

V edycja akcji "Tornister pełen uśmiechów"

Rusza akcja “Tornister pełen uśmiechów” – ogólnopolska akcja organizowana przez Caritas Polska i diecezjalne Caritas. Polega ona na rozprowadzeniu wśród ludzi dobrej woli tornistrów, które zostaną przez nich wypełnione przyborami i artykułami szkolnymi, takimi jak bloki, zeszyty, kredki, farby, piórniki i inne przybory potrzebne dzieciom w... read more

Zamek w Czersku zdobyty na rowerach

W dniach 29-30 czerwca kolejny raz odbyła się coroczna wyprawa rowerowa do Czerska. Uczestniczyło w niej około 50 osób – nie tylko rowerzystów, ale również samochodziarzy, którzy dołączyli do wszystkich w Czersku. Jak zawsze kierownik Klubu Alternatywnego, Adil Kheldouni, zapewnił wiele atrakcji dla dzieci i wszystkich znajomych oraz rodzin. Trasa była piękna i malownicza, z dala od ruchu drogowego. Po drodze do Czerska grupa była w Parku Kultury w Powsinie na basenie, następnie w Konstancinie zwiedziła Tężnie. Przy Wałach Wiślanych był krótki postój na plażowanie i czereśnie, które i w tym roku obrodziły. W Górze Kalwarii czekała już przepyszna pizza, którą wszyscy najedli się do syta. Do Czerska rowerzyści przybyli na 18.00. Zostały rozbite namioty, rozpalone ognisko i do późnej godziny wszyscy wspaniale się bawili. Każdy robił to co lubi, byli miłośnicy gry w piłkę, niektórzy smażyli kiełbaski oraz piekli ziemniaki, inni zwiedzali i wchodzili na wszystkie wieże widokowe w Zamku w Czersku, aby zachwycić się przepiękną panoramą pobliskiej okolicy. Wśród atrakcji było też strzelanie z łuku, możliwość zmierzenia się w pojedynku w rycerskiej zbroi oraz wystawa machin oblężniczych. Cała trasa liczyła około 25 km w jedną stronę. Wycieczka była udana, a na kolejną zapraszamy za rok 🙂 Autorka materiału: Karolina... read more

Piknik z Siemensem

Dnia 22 czerwca Simens zorganizował Piknik Rodzinny, na który zaprosił dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno-Opiekuńczej Caritas DWP w Świdrze. Dziękujemy za to, że Simens zawsze z okazji Dnia Dziecka o nas pamięta. Dzieci co roku z wielką radością czekają na ten czas i możliwość wspólnej zabawy. W sposób szczególny dziękuję Pani Agnieszce Hańczyk, która dba o to, aby jej goście byli w pełni szczęśliwi 🙂 Autorka materiału: s. Barbara... read more

Piknik Rodzinny w Świdrze

9 czerwca w Świetlicy Profilaktyczno-Opiekuńczej Caritas DWP w Świdrze odbył się coroczny Festyn Rodzinny. Mimo deszczowej pogody imprez udała się super. Dziękuję za przybycie wszystkim zaproszonym gościom i wychowawcom Klubu Podwórkowego – p. Magdzie, p. Anecie, p. Tomkowi i dzieciom, p. Paulinie Rozynek, p. Piotrowi, a w sposób szczególny Panu Wiceprezydentowi Arturowi Brodowskiemu, który mimo deszczu zechciał nas odwiedzić wraz z żoną i córeczką. Dziękuję moim współsiostrom oraz rodzicom dzieci. Dziękuję wszystkim tym, bez których ten festyn by się nie odbył. s. Barbara... read more
Strona 20 z 43« Pierwsza...10...1819202122...3040...Ostatnia »