Aktualności | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Aktualności

19-21.06.2018 Wycieczka ŚDS z Radzyminia – Kielce i okolice

W dniach 19-21.06.2018 roku uczestnicy ŚDS Radzymin wraz z opiekunami pojechali na trzydniową wycieczkę do Kielc. W parku miniatur architektonicznych oglądali najbardziej charakterystyczne budowle świata w skali  1: 25. Zwiedzili warownię w Chęcinach, która była obiektem wysokiej rangi, ważnym ośrodkiem życia politycznego w Polsce w XIV i XV w. Także Park Etnograficzny w Tokarnii gdzie można zobaczyć zabudowania wiejskie i mieszczańskie wraz wyposażeniem i sprzętami domowymi sprzed ponad 100 lat. Następnym punktem  wycieczki było Muzeum Zabawek i zabawy w Kielcach gdzie były stare eksponaty zabawek. Tutaj można poznać historię powstawania zabawek w Polsce oraz dobrze znanych wieczorynek dla dzieci. Na koniec wycieczki – Pałac w Oblemborku, który Henryk Sienkiewicz otrzymał od społeczeństwa polskiego za ogromne osiągnięcia literackie, będący letnią rezydencję pisarza. Wszyscy wróciliśmy z wycieczki zmęczeni, ale pełni wrażeń i szczęśliwi. Projekt „Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób upośledzonych umysłowo na terenie miasta/gminy. Radzymin w latach 2016 -2019” realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Powiat Wołomiński ze środków budżetu... read more

CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej poszukuje osób dorosłych ze spektrum autyzmu

CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej poszukuje osób dorosłych ze spektrum autyzmu, z terenu powiatu mińskiego, do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim z filią w Mrozach.             Oferujemy fachową opiekę kadry terapeutycznej, psychologa i fizjoterapeuty. Zajęcia będą się odbywały w pracowniach informatyczno-multimedialnej, rehabilitacji, gospodarstwa domowego, arteterapii, porządkowo-technicznej, psychologicznej.            Zapewniamy transport dla osób mających problemy z poruszaniem się.            Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny do Środowiskowego Domu Samopomocy 25 756 32 06 wew. 21   sds.minsk@caritas.pl lub na numer 504686173. Osoba do kontaktu p. Justyna... read more

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Wołomińskim

Powiat Wołomiński realizuje zadanie polegające na świadczeniu usługi nieodpłatnej pomocy prawnej. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ: 1.której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy  społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia; 2.która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny; 3.która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 4.która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa; 5.która nie ukończyła 26 lat; 6.która ukończyła 65 lat; 7.która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty; 8.która jest w ciąży. nieodpłatna pomoc prawna... read more

Nie można odnaleźć sensu śmierci za umierającego, choć można w tym pomóc

    Osoba umierająca, oczekująca śmierci szuka drugiego człowieka. Zaproszenie do ostatniej rozmowy stanowi ogromne wyróżnienie. Lekarz wtedy zdejmuje biały fartuch i rozmawia jak człowiek z drugim człowiekiem – mówi dr Tomasz Dzierżanowski, adiunkt w Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dyrektor medyczny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Śmierć pozostaje i pozostanie nieodgadniona. Ludzie boją się jej, a najbardziej boją się umierania w samotności czy szpitalu. W jaki sposób można umierającemu zapewnić poczucie bezpieczeństwa, przekonać go, że nie pozostanie sam? Elisabeth Kübler-Ross, która badała zachowania osób umierających, podkreśla, że nie tyle sama śmierć jest problemem, ile umieranie oraz towarzysząca mu izolacja oraz osamotnienie. Nie śmierć więc wywołuje niepokój, ale umieranie w samotności. Mówiąc o śmierci, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że umieranie i śmierć stanowią elementy życia, na co wskazywał Wiktor Emanuel Frankl. Nie istnieje życie, które nie zostaje zakończone śmiercią. Dlatego też warto spojrzeć na śmierć przez pryzmat życia. Oczywiście niepokój przed nieznanym zawsze będzie umierającemu towarzyszył, nawet jeśli wierzy on, że śmierć tak naprawdę oznacza nowe otwarcie. Śmierć pozostanie jednak zagadką i sytuacją graniczną, zawsze rodzi lęk. Gdyby człowiekowi nie towarzyszył lęk przed śmiercią, zachowywałby się w sposób nieracjonalny, taki, który narażałby go na utratę życia.Jak w takim razie spojrzeć na umieranie, kiedy śmierć staje się nieuchronna? Chory człowiek często wie, że zbliża się koniec. Jest go świadomy, ponieważ czuje, że słabnie, wie, że jego stan zdrowia się pogarsza, zna rozpoznanie. W tej sytuacji musi spojrzeć prawdzie w oczy, przyjąć to, że jego czas na ziemi się kończy. Najważniejszym zadaniem osoby towarzyszącej umierającemu jest zwyczajna obecność. Właśnie towarzyszenie osobie umierającej może zmniejszyć poczucie lęku. Nie... read more

Środowiskowy Dom Samopomocy – spotkanie integracyjne

12 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie integracyjno-sportowe  uczestników zajęć w Środowiskowych Domach Samopomocy z Radzymina i Ząbek. Wspólna zabawa przeplatana była sportową rywalizacją. Uczestnicy wzięli udział takich konkursach jak: tenis stołowy, piłkarzyki oraz air hockey. Trzeba zaznaczyć, że w tej ostatniej konkurencji, nasi goście zajęli trzy pierwsze miejsca. Dziękujemy za odwiedziny! Projekt „Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób upośledzonych umysłowo na terenie miasta/gminy. Radzymin w latach 2016 -2019” realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Powiat Wołomiński ze środków budżetu... read more

Kolonie z Caritas DWP w 2018 roku

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej organizuje kolonie letnie, na których będzie realizowany program kolonijny 2018 pt.: „Święty Stanisław Kostka oraz Wielcy Polacy w drodze do niepodległej”. Celem realizacji programu kolonijnego jest wypracowanie u dziecka kształtowania postawy odpowiedzialności za podjęte działania, budzenie postawy poszanowania innych ludzi. Kształtowanie u dzieci umiejętności wytrwałego dążenia do celu, a także poznanie postaci św. Stanisława Kostki. Poszerzenie wiedzy u dzieci z zakresu historii Polski oraz przybliżenie postaci, które odegrały ważną rolę w odzyskiwaniu niepodległości (Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Stefan Grot-Rowecki). Kształtowanie u dzieci umiejętności skutecznego porozumiewania się, wyrażania uczuć, rozwiązywania problemów i współpracy w grupie, kształtowanie empatii jako umiejętności pozwalającej na lepsze zrozumienie siebie i innych. Cele szczegółowe programu, które będą realizowane podczas kolonii, pozwolą dzieciom na poszerzenie swojej samodzielności poprzez poznanie zasad dbania o porządek, higienę osobistą, prowadzenie zdrowego stylu życia, zachęcenie do świadomego wyboru ról życiowych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, poszerzenie horyzontów kolonisty podczas spędzania czasu wolnego (edukacja turystyczna, poznawanie zasad gier sportowych) oraz kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji poprzez dbałość o język ojczysty, formowanie postaw patriotycznych (cech charakteru takich jak: odpowiedzialność, wierność, gościnność, poświęcenie, odwaga), budzenie szacunku dla symboli narodowych, więzi emocjonalnej z krajem ojczystym, jego kulturą, przyrodą, historią i wartościami. Każdy dzień kolonijny będzie realizowany pod wybranym hasłem przewodnim, w trakcie dnia dzieci będą miały możliwość realizowania poszczególnych zagadnień związanych z tematem przewodnim, np.: w trakcie pogodnego wieczoru będą prezentowały własne dokonania, efekty pracy grupowej. Nazwy poszczególnych dni: 1.ROZPOCZYNAMY PRZYGODĘ: Przyjazd do miejsca wypoczynku, zakwaterowanie w ośrodku, zapoznanie się z regulaminami oraz ustalenie zasad i norm grupowych, gry i zabawy integracyjne, spacer po okolicy... read more

Pielgrzymka wolontariuszy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Na co dzień, ta ponad 80 – osobowa grupa dzieci i nastolatków stara się żyć dla drugiego człowieka. Wrażliwi na potrzeby innych, troskliwi, chętnie angażują się w różne dzieła miłosierdzia. Tym razem, chodziło jednak o strawę dla nich samych, o pokarm dla ducha, bo jak inaczej nazwać pierwszą wspólną pielgrzymkę wolontariuszy SKC do Włoch śladami świętych patronów. Celem istnienia i działania Szkolnych Kół Caritas jest m.in. wychowywanie wolontariuszy w duchu miłości bliźniego, zaszczepianie i pogłębianie idei wolontariatu jako świadomej, dobrowolnej i bezpłatnej działalności na rzecz innych. Niezmiennie ważnym jest też integracja wolontariuszy poprzez udział w zjazdach, spotkaniach i imprezach zewnętrznych. Wolontariusze diecezji Warszawsko-Praskiej spotykali się przez ostatnie lata w Loretto i Ostrówku, oraz na ogólnopolskich zlotach w Rzeszowie i Łodzi. Kiedy zrodził się pomysł zorganizowania wyjazdu do Rzymu, nie długo trzeba było szukać chętnych. Uczniowie 6 różnych szkół, należący do Szkolnych Kół Caritas, swoje pielgrzymowanie pod okiem opiekunów i Dyrektora Caritas DWP  ks. Rafała Paździocha, rozpoczęli w Padwie, gdzie nawiedzili bazylikę św. Antoniego, modląc się przy relikwiach świętego patrona. Stamtąd wyruszyli do malowniczego Asyżu, gdzie przybliżone im zostało życie św. Franciszka i św. Klary. Wolontariusze zwiedzili Bazyliki im poświęcone, San Damiano, Bazylikę św. Rufina oraz Bazylikę Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkulą. Młodzież była wyraźnie zafascynowana osobą św. Franciszka i podziwiała jego radość życia, którą czuć w każdym zakątku miasta. Pax e Bene (pokój i dobro), afirmacja życia, umiłowanie ludzi, zwierząt, przyrody – w jakim innym miejscu na świecie znalazłyby się bardziej sprzyjające warunki dla tych wzniosłych idei? Mówi się, że to jedyny Święty, do którego pielgrzymują ateiści. I jak powiedziała jedna z pielgrzymujących wolontariuszek: „W tym mieście czujesz, jakbyś był... read more

Turniej Tenisa Stołowego Środowiskowych Domów Samopomocy

Również  i w tym roku Środowiskowy Dom Samopomocy z Radzymina otrzymał  zaproszenie od  przyjaciół z Ostrowi Mazowieckiej na coroczny Turniej Tenisa  Stołowego Środowiskowych Domów Samopomocy. Jak zwykle było dużo pozytywnych emocji  wynikających ze zdrowej, sportowej rywalizacji. Otrzymane pamiątkowe medale i dyplomy upamiętniły to sportowe wydarzenie. Projekt „Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób upośledzonych umysłowo na terenie miasta/gminy. Radzymin w latach 2016 -2019” realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Powiat Wołomiński ze środków budżetu... read more

5 Festiwal Rodziny już 27 maja na Stadionie Miejskim Legii Warszawa

Już 27 maja 2018, na Stadionie Miejskim Legii Warszawa, odbędzie się V Festiwal Rodziny, współfinansowany przez m.st. Warszawa. Festiwal ma charakter bezpłatnego, otwartego, rodzinnego pikniku, podczas którego uczestnicy wspólnie, całymi rodzinami biorą udział w szeregu aktywności o charakterze rekreacyjnym, sportowym, edukacyjnym, relaksacyjnym i integracyjnym. Za aktywny udział mogą zbierać punkty na kuponach, które biorą udział  w losowaniu wspaniałych nagród, pozyskiwanych od Partnerów Fundacji i Sponsorów wydarzenia. Celem i przesłaniem Festiwalu Rodziny jest: aktywizowanie rodzin do wspólnego spędzania czasu, budowanie pozytywnego wzorca Rodziny – zdrowej, aktywnej, otwartej, w której wszyscy współpracują ze sobą jak w drużynie oraz pokazanie jak bez wielkich nakładów finansowych, przy małych modyfikacjach w stylu życia, scalić rodzinę i odnaleźć wspólne, rodzinne pasje. Festiwal Rodziny organizowany jest od 2014 roku przez Fundację A.R.T. i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy. Miejsca na organizację wydarzeń wybierane są tak, aby stanowiły spójną całość z jego charakterem czyli rodzinną olimpiadą. W czterech edycjach Festiwalu udział wzięło około 40 tysięcy warszawiaków, głównie rodzin z dziećmi. Frekwencję oraz aktywny udział warszawskich rodzin zapewnia nam sprawdzona od czterech lat, różnorodna i atrakcyjna formuła wydarzenia. 5 jubileuszowa edycja Festiwalu to również ukłon w stronę Seniorów. Specjalnie dla nich powstanie korespondująca z ich potrzebami strefa, którą w ramach konkursu: „Wspieramy rozwój” finansuje firma CEDROB. Wśród atrakcji V Festiwalu Rodziny znajdą się m.in.: Zabawy z rugby. Doświadczenia i eksperymenty z Małym Inżynierem oraz Małymi Einsteinami. Zabawa z klockami Lego oraz Planetą Robotów. Rzeczywistość multimedialna i wirtualna – gry, zabawy, konkursy. Miasteczko policyjne z atrakcjami dla dzieci. Niezwykła nauka jazdy i akrobacji na deskorolce. Nauka tańca dla dużych i małych. Sportowa rozrywka łącząca adrenalinę paintballa, dynamikę zbijaka... read more

Wolontariusze SKC dla bezdomnych

W Tygodniu Miłosierdzia (8.04 – 14.04) Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku przeprowadziło zbiórkę środków chemicznych i czystości na mobilną łaźnię dla bezdomnych. Uczniowie 12-stki z chętnie zaangażowali się w tę akcję, a przeniesiony przez nich artykuły były wyrazem ich czynnej miłości... read more

ŚDS z Radzymina w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na zaproszenie wiceminister Pani Elżbiety Bojanowskiej reprezentacja uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w  Radzyminie udała się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W Gmachu ministerstwa przywitała nas pani Krystyna Wyrwicka  Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej. Niebawem dołączyła Pani Podsekretarz Stanu i wiceminister  Elżbieta Bojanowska. Po pysznym lunchu Pani Minister oprowadziła nas po gmachu ministerstwa gdzie mogliśmy zobaczyć gabinet Pani Minister Elżbiety Rafalskiej, gabinety wiceministrów jak również główną salę konferencyjną  z wizerunkami wszystkich poprzednich ministrów. W drugiej części dnia udaliśmy się do Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” gdzie byliśmy obecni podczas obrad Krajowej Rady Konsultacyjnej  ds. Osób Niepełnosprawnych nad porozumieniem w sprawie nowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Projekt „Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób upośledzonych umysłowo na terenie miasta/gminy. Radzymin w latach 2016 -2019” realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Powiat Wołomiński ze środków budżetu... read more

Wolontariusze SKC poznają pracę Caritas

04 kwietnia wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy SP nr 12 w Otwocku przyjechali na wycieczkę do Warszawy. Pierwszym jej punktem było odwiedzenie Sekretariatu Misyjnego, gdzie dzieci opłaciły kolejne miesiące nauki oraz przekazały list do naszej podopiecznej Alphonsiny z Rwandy. Kolejnym etapem było poznanie jak wygląda praca w jadłodajni dla bezdomnych im. Brata Alberta. Pani Iza opowiedziała nam o specyfice i działalności placówki. Na końcu cała grupa udała się do budynku Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie ks. Rafał Pażdzioch – wicedyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej opowiedział wolontariuszom o codziennej pracy Caritas, przedstawił jej pracowników, a następnie dzieci zobaczyły jak wygląda Specjalny Ośrodek Wychowawczy, wysłuchały podstawowych o nim informacji. Podczas pobytu w Caritas nowi wolontariusze otrzymali legitymacje członkowskie, stając się pełnoprawnymi wolontariuszami SKC. Wyjazd miał znaczenie zarówno poznawcze, jak i... read more

Seniorzy wiele warci

Projekt „Seniorzy wiele warci” to wspólny projekt Fundacji A.R.T.  i Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, adresowany do zamieszkujących na terenie Warszawy, a zwłaszcza Pragi-Północ, osób w wieku 60+ . Dlaczego zwłaszcza Pragi-Północ? Problem osób starszych nabiera w tej dzielnicy coraz większego znaczenia bowiem od roku 2013 odnotowuje się ujemny przyrost naturalny i przewagę liczby osób w wieku 60+ nad liczbą dzieci i młodzieży. Do tego dochodzą: często złe warunki mieszkaniowe oraz niekorzystna sytuacja materialna (na tle innych dzielnic m.st. Warszawy najniższe dochody na mieszkańca dzielnicy), która ogranicza dostęp do leczenia (zakupu leków), uczenia się, rekreacji czy aktywnego trybu życia osób starszych. Głównym celem projektu „Seniorzy wiele warci” jest więc aktywizacja społeczna osób starszych, integracja w lokalnej społeczności. Większość oferowanych aktywności odbywać się będzie w prowadzonych przez organizacje placówkach. Fundacja A.R.T. prowadzi od lutego 2017 r. Rodzinną Klubokawiarnię Praską przy ul. B.Sawinkowa 8. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi od 2004 roku przy ul. 11-go listopada 17/19 placówkę wparcia dziennego Klub Alternatywny. Dla lepszej komunikacji przygotowaliśmy dla Państwa stronę na FB, na której umieszczane będą wszystkie zajęcia, jak również galeria. Zapraszamy na stronę –  Seniorzy wiele warci Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, według poniższego harmonogramu. * poniedziałki i środy – Rodzinna Klubokawiarnia Praska * wtorki, czwartki i piątki – Klub Alternatywny dla dzieci i młodzieży Caritas DWP Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki... read more

300 placówek Żółtego Talerza

12 tysięcy dzieci w prawie 300 placówkach w całym kraju korzysta z programu, który zapewnia posiłki najbiedniejszym dzieciom. Kulczyk Foundation od września 2016 roku przeznaczył na ten cel już ponad 16 milionów złotych.   Program jest wsparciem funkcjonującego już systemu żywienia dzieci. – Chcemy żeby dzieci dostawały zdrowe, pełnowartościowe i pyszne posiłki – mówi Marta Schmude-Olczak, dyrektor Kulczyk Foundation. Lista produktów, którą przygotował partner programu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jest dla placówek często dużym wyzwanie ale uczy kreatywności i pozwala komponować najodpowiedniejsze posiłki dla dzieci. Oprócz wsparcia finansowego przeznaczonego na zakup produktów placówki mogą liczyć na środki na niezbędny sprzęt kuchenny oraz warsztaty z dietetykiem.   Żółty Talerz wspierają swoim doświadczeniem organizacje pomocowe działające na danym terenie. Do pomagania Kulczyk Foundation zaprosiła: Caritas Diecezji Kieleckiej, Caritas Diecezji Radomskiej, Caritas Archidiecezji Katowickiej, Caritas Diecezji Toruńskiej, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Świdnickiej, Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, SOS Wioski Dziecięce oraz lokalne Banki Żywności: Śląski, z Wrocławia i Gorzowa Wielkopolskiego.   Partnerem merytorycznym programu jest Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, Patronat Honorowy nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka. Program posiada także swoją stronę: www.zoltytalerz.pl... read more

Śniadanie Wielkanocne

31 marca 20118 roku w jadłodajni Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyło się coroczne spotkanie wielkanocne dla osób potrzebujących oraz bezdomnych. Uczestniczył w nim biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, który życzył wszystkim, żeby odnaleźli się w tym życiu. Zapewniał, że Bóg ich kocha, szanuje i pragnie ich zbawienia. W dzisiejszym przyjęciu uczestniczyło około 60 osób, ale codziennie, każdego dnia, korzysta około 1000 osób. Stało się także tradycją, że Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej kilka razy w roku rozdaje potrzebującym paczki żywnościowe. W ostatnim czasie zostało wydane 1500 paczek, w których były produkty takie jak konserwy, kabanosy, cukier, herbata, czekolada, inne słodycze oraz szampon, pasta do zębów.    ... read more

Zarządzenie Dyrektora Caritas DWP

Dnia 16 marca 2018 r., Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Kamil Jerzy Chojnacki podpisał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Pracowników Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Stosowne dokumenty zostały przesłane na imienne adresy elektroniczne kierowników placówek. Prosimy o zapoznanie się z nimi i niezwłoczne dostarczenie podpisanego dokumentu do biura Caritas Diecezji... read more

Żywa lekcja historii

09 marca 2018 roku w Klubie Alternatywnym Caritas odbyła się żywa lekcja historii przeprowadzone przez Grupę Historyczną Zgrupowanie... read more

Światowy Dzień Chorego w CZD

20 lutego ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej Bp Romuald Kamiński spotkał się z chorymi dziećmi w  Centrum Zdrowia Dziecka. Zdjęcia zamieszczone dzięki uprzejmości pracowników Centrum Zdrowia Dziecka.... read more

Kartka dla seniora od juniora

KARTKA DLA SENIORA OD JUNIORA Z okazji Światowego Dnia Chorego wolontariusze  Szkolnego Koła Caritas  przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Otwocku przygotowali kartki z życzeniami zdrowia, zapewnieniem o pamięci modlitewnej oraz serdecznymi pozdrowieniami. Zostały one osobiście wręczone 15 lutego pensjonariuszom Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego  w Śródborowie, starszym Siostrom ze Zgromadzenia Sług Jezusa i Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Otwocku. Spotkaniu z seniorami towarzyszył śpiew piosenek w wykonaniu wolontariuszy. Po policzkach płynęły łzy radości i wzruszenia. Spotkanie pozostawiło miłe wspomnienia oraz umocniło nas w przekonaniu jak bardzo potrzebne są te zwykłe gesty dobroci, życzliwości, pamięci w codziennym życiu, a szczególnie wobec osób starszych i chorych.... read more

Światowy Dzień Chorego w szpitalu przy ul. Niekłańskiej

13 lutego  ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej Bp Romuald Kamiński spotkał się z chorymi dziećmi w Szpitalu im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza przy ulicy Niekłańskiej  w Warszawie. Okazją do spotkania był ogłoszony w 1992 roku Światowy Dzień Chorego. Tego dnia dla chorych zagrała kapela Klezmersi, harcerze z ZHR-u rozbawili zebrane dzieci przygotowanym przez siebie programem a potem  nagrodzili je prezentami. Ksiądz Biskup udzielił krótkiej nauki i rozmawiał z wieloma chorymi podczas wizytacji w oddziałach szpitalnych.... read more

Zabawa karnawałowa w Domu Kultury Zacisze

Podobnie do lat ubiegłych uczestnicy ŚDS w Radzyminie otrzymali zaproszenie na zabawę karnawałową do Domu Kultury Zacisze. 08.02.2018 odbyła się wspaniała zabawa przeplatana różnymi konkursami, zagadkami, quizami za które przewidziane były nagrody. Wszyscy wrócili do swoich domów radośni i zadowoleni. Projekt „Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób upośledzonych umysłowo na terenie miasta/gminy. Radzymin w latach 2016 -2019” realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Powiat Wołomiński ze środków budżetu... read more

Świece Wielkanocne 2018

Szczęść Boże,         Czcigodni Księża Proboszczowie, Administratorzy i Rektorzy Parafii Diecezji Warszawsko-Praskiej,Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza Czcigodnych Księży oraz osoby odpowiedzialne za Parafialne Zespoły Caritas do składania zamówień do końca tego tygodnia (02 marca 2018 r.) na świece wielkanocne: JAJKO z aplikacją Baranek Wielkanocny (15 sztuk w kartonie), WALEC z aplikacją Baranek Wielkanocny (20 sztuk w kartonie), MAŁY PASCHALIK (80 sztuk w kartonie) . Złożone przez zamówienie jest zobowiązaniem do zakupu i odbioru świec w Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Przy składaniu zamówienia prosimy o podawanie numeru telefonu do osoby kontaktowej. In Caritate Christi         Ks. Kamil J. Chojnacki Świece można nabyć w sekretariacie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  przy ul. Kawęczyńskiej 49 od 13 lutego 2018 r. w godz. 9.00 – 12.00 oraz 12.30 – 15.00 Paschalik mały szczegóły produktu Jajko na podstawce BRAK ŚWIEC szczegóły produktu Jajo Wielkanocne - Baranek szczegóły produktu Walec aplikacja Baranek szczegóły produktu Paschalik duży szczegóły produktu Paschalik mały wysokość 15 cm; średnica 3,5 cm; pakowany po 80szt. szczegóły produktu Jajko na podstawce BRAK ŚWIEC wysokość 12cm; średnica 4,5 cm; pakowane po 12 sztuk ( mix kolorów po 6 sztuk) szczegóły produktu Jajo Wielkanocne - Baranek wysokość 12cm; średnica 5cm; pakowane po 15 sztuk. szczegóły produktu Walec aplikacja Baranek Wysokość 12 cm; średnica 6 cm; pakowane po 12 sztuk. szczegóły produktu Paschalik duży wysokość 17 cm; średnica 4,5 cm; pakowany po 40 sztuk. szczegóły produktu Polecamy także: skarbonki Jałmużny... read more

Jałmużna wielkopostna 2018

  Drobne datki zbierane przez młodzież i dzieci odmawiające sobie słodyczy i innych drobnych przyjemności przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym. Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy bliźnich oraz realna pomoc dla nich. Środki zebrane podczas akcji rozdysponowane zostaną na rzecz osób chorych i starszych. Dlatego zachęcamy do odbierania z Sekretariatu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  Skarbonek na Jałmużnę Wielkopostną od dnia 13 lutego. Należy je rozprowadzać w Parafiach przez cały Wielki Post, rezygnując w tym czasie z przyjemności  i składać ofiary do skarbonki. Po 40 dniach Wielkiego Postu skarbonki przynoszone są do parafii zgodnie z miejscowym zwyczajem. W akcję mogą włączać się dzieci, dorośli, osoby starsze, a także całe rodziny. Środki pozyskane ze skarbonek zostają przeznaczone na dowolne dzieła charytatywne  Parafialnego Zespołu Caritas lub Szkolnego Koła Caritas Plakat Jałmużny Wielkopostnej  jest do odbioru w sekretariacie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Polecamy także: paschaliki i świece... read more
Strona 1 z 4312345...102030...Ostatnia »