Placówki socjalne Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku

„Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wsparciem dla ofiar przemocy w rodzinie” Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej...

Katolicki Ośrodek Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski

Głównym celem działalności Katolickiego Ośrodka Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski jest tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków do prawidłowego rozwoju oraz zaspokajania potrzeb związanych z poczuciem sprawstwa, samorealizacją i...

Warsztaty Terapii Zajęciowej

    Mińsk Mazowiecki, ul. Wyszyńskiego 58 025/758-27-79 kierownik – Tomasz Cembrowski www. wtz.minsk.caritas.pl      

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim

Środowiskowy Dom Samopomocy ŚDS jest ośrodkiem prowadzonym przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej od lipca 2003r. Jest to jedyna taka placówka przeznaczona dla osób dorosłych chorych psychicznie mieszkających na terenie powiatu mińskiego. Głównym celem ŚDS jest...

Jadłodajnia im. Św. Brata Alberta

JADŁODAJNIA im. ŚW. BRATA  ALBERTA   Od poniedziałku do piątku, każdego dnia, wydajemy około 600-800 posiłków. Zapraszamy od godziny 11.00 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 30/32 022/818-43-86 kierownik – Izabela Choma PUNKT POMOCY DORAŹNEJ ul....

Legionowskie Centrum Charytatywno-Opiekuńcze

LEGIONOWSKIE CENTRUM CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZE  CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20/22,    05 – 120 Legionowo tel. 22 793 03 88   Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Schronisko zapewnia całodobowy pobytu i...

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim

OŚRODEK INTERWENCJ KRYZYSOWEJ MIŃSK MAZOWIECKI        Zadaniem Ośrodka Interwencji  Kryzysowej jest udzielanie pomocy, wsparcia czasowego schronienia osobom znajdującym się sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie. Zadanie to realizowane jest poprzez...