W dniu 12.09.19 z Tarnowa  do Środowiskowego Domu Samopomocy  w Radzyminie przyjechała grupa  teatralna ze spektaklem multimedialnym pt:  „ Skarby Egiptu”. Był to spektakl o czasach świetności  starożytnego Egiptu, który przez ponad dwa tysiąclecia, pod panowaniem wielu dynastii faraonów był niepokonaną potęga gospodarczą, militarną i kulturową. Prezentacja multimedialna przeplatana była dialogami i opowieściami o wielkich władcach Egiptu, ich budowlach i niezmierzonych skarbach, z których wiele jeszcze czeka na odnalezienie.

Projekt „Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób upośledzonych umysłowo na terenie miasta/gminy. Radzymin w latach 2016 -2019” realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Powiat Wołomiński ze środków budżetu Państwa.