W Domu Dziennego Pobytu Caritas w Falenicy posadzeniem sadzonki dębu uczczono pamięć kpt Jana Grzywińskiego. To już drugi z kolei Dąb Katyński posadzony na terenie placówek Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W środę, 18 maja 2011 roku, na terenie Domu Dziennego Pobytu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej im. Krystyny i Wiktora Powalskich w Warszawie – Falenicy miało miejsce szczególne wydarzenie. Z inicjatywy ks. Dyrektora, Pracowników Domu oraz Seniorów posadzony został Dąb Pamięci dla uhonorowania Kapitana Jana Grzywińskiego, zamordowanego w 1940 roku w Katyniu. Dzięki temu  nasza placówka wpisała się w międzynarodowy PROGRAM zainicjowany i prowadzony przez Stowarzyszenie „Parafiada” im. Św. Józefa Kalasancjusza. Celem Programu KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA jest uczczenie Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko. W Programie uczestniczy już ponad 3.600 instytucji z Polski i spoza jej granic. Nasz dąb jest opatrzony numerem 3685
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 Eucharystią celebrowaną przez Kanclerza Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej, ks. prał. dr Wojciecha Lipkę, Dyrektora Caritas DWP ks. Dariusza Marczaka, Prezesa Stowarzyszenia Parafiada o. Marka Kudacha SP oraz Kapelana Domu, ks. Jana Gastołka. Wśród zaproszonych gości byli żołnierze AK, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer Renata Staruch, Siostry Samarytanki Misjonarki, przedstawiciele Klubu Seniora „Francuska” i Przyjaciele.
Po mszy św. wszyscy przeszliśmy do ogrodu na miejsce przygotowane dla dębu. Pani Krystyna Powalska, fundatorka naszego domu została poproszona o umieszczenie przy korzeniach dębu ziemi przywiezionej z Katynia. Tę garść świętej, bo uświęconej męczeńską krwią ziemi, otrzymaliśmy od pani Haliny Kozieł, córki zamordowanego w Katyniu porucznika prof. Franciszka Kozieła z Krakowa. Następnie każdy z uczestników uroczystości rzucił trochę zwyczajnej, falenickiej ziemi pod sadzonkę dębu by mieć swój udział w posadzeniu tego wyjątkowego drzewa. Została też odsłonięta pamiątkowa tablica. Aktu odsłonięcia tablicy dokonał pan Jan Goldman, były żołnierz AK. Pod tablicą złożono kwiaty i zapalono znicze. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego udaliśmy się do sali, w której Podopieczni Naszej Placówki zaprezentowali część artystyczną przygotowaną przez Panią Katarzynę Brzozowską podczas zajęć teatralnych w naszym domu . Dekoracja Sali została przygotowana także przez naszych seniorów pod kierownictwem Pani Izabeli Jesion, terapeutki zajęciowej. Kolejnym punktem programu była prezentacja wierszy patriotycznych Pana Zenona Faszyńskiego, niepełnosprawnego poety z Łomży. Część artystyczna zakończyła się wspólnym odśpiewaniem kilku piosenek patriotycznych przy akompaniamencie pana Józefa Oleksiaka.
O wrażeniach dzisiejszego niezwykłego dnia mogliśmy porozmawiać przy poczęstunku. Wielu miało potrzebę dzielenia się swoimi bogatymi przeżyciami.
Serca mamy przepełnione wzruszeniem i wdzięcznością dla każdego, kto przyczynił się do posadzenia na naszym terenie Dębu Pamięci oraz wszystkich dostojnych gości, którzy zechcieli uświetnić tę uroczystość. Nade wszystko jednak mamy w sercach wdzięczność dla bohaterów i męczenników, w tym dla Kapitana Jana Grzywińskiego, dzięki którym żyjemy w wolnej Ojczyźnie. Obyśmy umieli tę pamięć przekazywać młodym. Niech posadzony Dąb Pamięci rośnie i szumem swoich liści opowiada kolejnym pokoleniom o ludziach, dziejach i o POLSCE!

autorka materiału: Dorota Haponik, kierownik DDP Caritas w Falenicy